Seznam center pro diagnostiku a léčbu

V MOÚ pracuje 22 diagnosticko-léčebných center, která se specializují na jednotlivé onkologické diagnózy, nebo na léčebné postupy a podpůrné programy.

Léčebná centra jsou založena na týmové spolupráci lékařů všech odborností společně s nelékařskými zdravotnickými pracovníky všech oborů, které onkologický pacient potřebuje.

Princip léčebných center zajišťuje, že se dostane té nejlepší péče nejen pacientům léčeným v MOÚ, ale i pacientům, jejichž diagnostika a léčba probíhá v rámci spolupracujících pracovišť naší Regionální onkologické skupiny.

Centrum pro nádory prsu

Centrum pro nádory prsu

Jsme největším centrem specializovaným na nádory prsu v České republice. Pokud jste onemocněla nádorem prsu, nebo z tohoto onemocnění máte obavy, jste u nás v nejlepších rukou. Dokládají to i výsledky naší léčby. Zakládáme si na týmové spolupráci, která je zárukou, že se našim pacientkám, ale i pacientům, dostává té nejlepší péče.

Navštívit stránky centra

Centrum pro nádory prsu

Centrum pro nádory jícnu a žaludku

Centrum pro nádory jícnu a žaludku

Jsme centrem specializovaným na diagnostiku a léčbu nádoru jícnu a žaludku. Poskytujeme komplexní péči ve spolupráci s ostatními centry a nemocnicemi, ambulantními specialisty a praktickými lékaři. S ohledem na malý výskyt onemocnění nabízíme konzultace pro pacienty z celé České republiky.

Navštívit stránky centra
Centrum pro nádory tlustého střeva

Centrum pro nádory tlustého střeva

Specializujeme se na léčbu nádorů tlustého střeva a konečníku a dosahujeme výborných výsledků. Pokud jste Vy nebo někdo z Vašich blízkých onemocněl kolorektálním karcinomem, tak se na nás můžete důvěrou obrátit.

Navštívit stránky centra
Centrum pro nádory jater a žlučových cest

Centrum pro nádory jater a žlučových cest

Zaměřujeme se na nádory jater a žlučových cest, jsme největším centrem specializovaným na léčbu těchto nádorů v České republice.

Navštívit stránky centra
Centrum pro nádory slinivky břišní

Centrum pro nádory slinivky břišní

Jsme jedním z největších center specializovaných na nádory slinivky v České republice. Pokud jste onemocněl/a nádorem slinivky břišní, nebo z tohoto onemocnění máte obavy, jste u nás ve správných rukou.

Navštívit stránky centra
 Centrum pro nádory prostaty

Centrum pro nádory prostaty

Jsme jedním z hlavních center specializujících se na léčbu zhoubného nádoru prostaty v České republice. Máme dlouholetou tradici a rozsáhlé zkušenosti se všemi druhy léčby. Pacientům nabízíme komplexní péči - robotickou operaci prostaty, nejmodernější typy ozařování a systémové protinádorové terapie.

Navštívit stránky centra
Centrum pro nádory ledvin a močových cest

Centrum pro nádory ledvin a močových cest

Naše centrum poskytuje pro pacienty s nádory ledvin a močových cest komplexní zázemí. V diagnostice nádorů využíváme nejmodernější přístroje, provádíme všechny typy uroonkologických operací a podáváme tu nejmodernější systémovou či lokální léčbu.

Navštívit stránky centra
 Centrum pro nádory varlat

Centrum pro nádory varlat

Jako jedno z nejaktivnějších onkologických center v České republice se specializujeme na terapii vzácně se vyskytujících nádorů. Vyšší koncentrace případů rakoviny varlete nám umožnuje dosáhnout mimořádnou úroveň odborných znalostí, což může znamenat vyšší šance na úspěšnou léčbu.

Navštívit stránky centra
Centrum pro nádory vaječníků, tuby a peritonea

Centrum pro nádory vaječníků, tuby a peritonea

Jsme třetím největším centrem specializovaným na zhoubné gynekologické nádory v České republice. Léčba nádorů vaječníků, tuby a peritonea je založená na týmové spolupráci několika odborností. Nezastupitelná je role onkogynekologů a chirurgů v operačním přístupu a role klinických onkologů a radioterapeutů, v systémové a lokální terapii.

Navštívit stránky centra
Centrum pro nádory dělohy, děložního hrdla a zevního genitálu

Centrum pro nádory dělohy, děložního hrdla a zevního genitálu

Centrum pro nádory dělohy, děložního hrdla a zevního genitálu v rámci Oddělení gynekologické onkologie úzce spolupracuje s Centrem pro nádory vaječníků, tuby a peritonea. Společně jsme třetím největším centrem specializovaným na gynekologické zhoubné nádory v České republice.

Navštívit stránky centra
Centrum pro nádory plic a pleury

Centrum pro nádory plic a pleury

Jsme centrem specializovaným na léčbu nádorů plic a pleury. Zakládáme si na týmové multioborové spolupráci, která je zárukou, že se našim pacientům dostává té nejlepší péče.

Navštívit stránky centra
Centrum pro nádory kůže a melanom

Centrum pro nádory kůže a melanom

Patříme k největším specializovaným centrům na nádory kůže v České republice. Pokud jste onemocněl/onemocněla nádorem kůže, nebo z tohoto onemocnění máte obavy, jste u nás v nejlepších rukou. Dokládají to i výsledky léčby, která má v našem centru dlouholetou historii. Zakládáme si na týmové spolupráci, která zajistí poskytnutí nejmodernější a neúčinnější dostupné léčby.

Navštívit stránky centra
Centrum pro nádory mozku a míchy

Centrum pro nádory mozku a míchy

Centrum pro nádory mozku a míchy MOÚ je jedním z devíti neuroonkologických center České republiky. Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně tvoříme multidisciplinární tým poskytující komplexní péči o pacienty s nádory mozku a míchy.

Navštívit stránky centra
Centrum pro nádory hlavy a krku

Centrum pro nádory hlavy a krku

Naše centrum nabízí konzervativní způsoby léčby nádorů hlavy a krku, léčbu zářením, chemoterapii, léčbu cílenými léky a imunoterapii. Léčba zářením je poskytována ve Fotonovém centru MOÚ a může být aplikována buď samostatně, nebo po operačním výkonu. Léčba chemoterapií a novými protinádorovými léčivy je poskytována na Klinice komplexní onkologické péče.

Navštívit stránky centra
Centrum pro sarkomy

Centrum pro sarkomy

Centrum pro sarkomy MOÚ je centrem komplexní léčby sarkomů měkkých tkání, včetně gastrointestinálního stromálního tumoru. Jsme také centrem komplexní léčby nádorů kostí s úzkou návazností na Komisi pro muskuloskeletální tumory při Ortopedické klinice FN u sv. Anny v Brně. Spolupracujeme s kolegy napříč Českou republikou.

Navštívit stránky centra
Centrum pro neuroendokrinní nádory

Centrum pro neuroendokrinní nádory

Jsme jedinečné komplexní onkologické centrum specializované na diagnostiku a léčbu neuroendokrinních nádorů v České republice. Pokud Vám byl diagnostikován neuroendokrinní nádor nebo je podezření na tuto vzácnou diagnózu, pak jste na správném místě. Umíme správně diagnostikovat, léčit a sledovat Vaše specifické onemocnění.

Navštívit stránky centra
Centrum pro nádory štítné žlázy

Centrum pro nádory štítné žlázy

Naše centrum se zabývá léčbou všech tří typů zhoubných novotvarů, které se mohou ve štítné žláze vyskytnout. Léčíme pacienty s diferencovaným nádorem štítnice (s papilárními a folikulárními karcinomy a nádory z Hürthleho buněk) a pacienty s medulárním a anaplastickým karcinomem, u nichž je nutno využít specializovanou onkologickou terapii.

Navštívit stránky centra
Centrum pro nádory neznámého původu a jiné vzácné malignity

Centrum pro nádory neznámého původu a jiné vzácné malignity

Centrum pro nádory neznámého původu a jiné vzácné malignity se zabývá případy metastatického nádorového onemocnění, u kterých se standardním diagnostickým procesem nepodařilo zjistit místo jeho původního vzniku a také vzácnými nádorovými onemocněními, které se vyskytují u méně než 6 osob na 100 tisíc osob za rok. Jedná se o onemocnění, která vyžadují týmovou spolupráci odborníků více lékařských specializací.

Navštívit stránky centra
Centrum pro precizní onkologii

Centrum pro precizní onkologii

Výzkum rakoviny nám odhalil, že některé nádory z různých orgánů mají společné stejné genetické mutace a naopak, některé nádory ze stejného orgánu se mohou zásadně lišit. Precizní onkologie je inovativní přístup k léčbě rakoviny, který zajišťuje, že vaše léčba je speciálně navržena a zaměřena na vaši jedinečnou formu rakoviny. Naše centrum vyhodnocuje komplexní molekulární charakteristiku nádoru pomocí různých genetických metod.

Navštívit stránky centra
Centrum paliativní medicíny a léčby bolesti

Centrum paliativní medicíny a léčby bolesti

Centrum paliativní medicíny a léčby bolesti nabízí komplexní podporu a péči pacientům, kteří trpí pokročilým nádorovým onemocněním, a to v průběhu onkologické léčby i v situacích, kdy jsou možnosti onkologické léčby hodně omezené nebo vyčerpané.

Navštívit stránky centra
Centrum robotické chirurgie

Centrum robotické chirurgie

Robotická chirurgie v posledních letech zásadním způsobem změnila operační léčbu v onkologii. Centrum robotické chirurgie v MOÚ bylo otevřeno v roce 2018. Naši lékaři používají nejmodernější robotický systém Da Vinci Xi, se kterým lze provádět komplexní onkologické operace.

Navštívit stránky centra
Centrum pro cytoredukci a regionální chemoterapii

Centrum pro cytoredukci a regionální chemoterapii

Jsme jedním z mála specializovaných center v České republice, které se zabývají léčbou nádorů pobřišnice kombinací cytoredukčního chirurgického výkonu s nitrobřišní aplikací koncentrovaného chemoterapeutika. Tuto terapeutickou možnost nabízíme i pacientům mimo region Jihomoravského kraje.

Navštívit stránky centra

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...