Cizinci a samoplátci

Jste-li cizinec nebo nemáte-li české veřejné zdravotní pojištění, dohodneme se s Vámi na způsobu úhrady služeb poskytnutých Masarykovým onkologickým ústavem (dále jen MOÚ), zprostředkujeme návštěvu u lékaře v MOÚ a zajistíme veškerou administrativu spojenou s Vaší léčbou v našem zdravotnickém zařízení.

1Cesta pacienta cizince v MOÚ

1

Pacient

2

Příbuzný pacienta či jeho blízký

Zajistěte si plnou moc pacienta.

Objednejte se na konziliární ambulanci

Vyplňte prosím formulář pro zahraniční pacienty v MOÚ

Neváhejte také využít pomoci PŘEKLADATELE. V případě akutní potřeby translace lze využít jazykových znalostí zaměstnanců MOÚ a externích tlumočníků.

1

Pacient

Objednejte se na konziliární ambulanci

Vyplňte prosím formulář pro zahraniční pacienty v MOÚ

Neváhejte také využít pomoci PŘEKLADATELE. V případě akutní potřeby translace lze využít jazykových znalostí zaměstnanců MOÚ a externích tlumočníků.

2

Příbuzný pacienta či jeho blízký

Zajistěte si plnou moc pacienta.

Objednejte se na konziliární ambulanci

Vyplňte prosím formulář pro zahraniční pacienty v MOÚ

Neváhejte také využít pomoci PŘEKLADATELE. V případě akutní potřeby translace lze využít jazykových znalostí zaměstnanců MOÚ a externích tlumočníků.

3

Lékař z MOÚ či externí lékař

Objednejte pacienta na konziliární ambulanci KKOP nebo jinou odbornou ambulanci

V nemocnici

1

Centrální kartotéka a příjem

Nezapomeňte si s sebou vzít svůj PRŮKAZ IDENTIFIKACE.

Úsek pojišťoven

Zde proběhne uzavření smlouvy o hrazené události a upřesnění způsobu platby.

Pokladna

Nachází se v přízemí Masarykova pavilonu.

Zkontrolujte si, zda u sebe máte kopie všech důležitých dokumentů k léčbě

Konziliární ambulance KKOP

Jiná odborná ambulance

Další péče je zajišťována v konkrétním Centru pro diagnostiku a léčbu

Seznam Center pro diagnostiku a léčbu v MOÚ

V nemocnici

1

Centrální kartotéka a příjem

Nezapomeňte si s sebou vzít svůj PRŮKAZ IDENTIFIKACE.

Úsek pojišťoven

Zde proběhne uzavření smlouvy o hrazené události a upřesnění způsobu platby.

Pokladna

Nachází se v přízemí Masarykova pavilonu.

Zkontrolujte si, zda u sebe máte kopie všech důležitých dokumentů k léčbě

Konziliární ambulance KKOP

Jiná odborná ambulance

Další péče je zajišťována v konkrétním Centru pro diagnostiku a léčbu

Seznam Center pro diagnostiku a léčbu v MOÚ


2Jak postupovat

  1. Chcete–li se objednat do ambulance v MOÚ, doporučujeme Vám kontaktovat pro konzultaci lékaře konziliární ambulance na +420 543 135 809. S ním se dohodnete na termínu vyšetření v MOÚ.
  2. Po příchodu do MOÚ se zaevidujte v Centrální kartotéce, která se nachází ve Švejdově pavilonu, 2. patro.
  3. Následně budete odesláni na Úsek zdravotních pojišťoven, který se nachází v suterénu Masarykova pavilonu (za hlavní pokladnou a pod ředitelstvím).
  4. Zde s Vámi uzavřeme smlouvu o hrazené události a sjednáme způsob úhrady.
  5. Úhradu je možné provést několika způsoby. Akceptujeme hotovost a platební karty. Na základě dohody je možné některé faktury platit bankovním převodem na náš účet.
     

Jste-li občan EU a máte platný průkaz evropského pojištěnce nebo doklad, který jej nahrazuje, případně doklad S2 o schválené vyžádané péči, nezapomeňte tyto doklady přinést s sebou na Úsek zdravotních pojišťoven.

  • Náklady za léčbu lze pokrýt z pojištění ve Vašem domovském státě, respektive ve státě, kde máte uzavřené zdravotní pojištění.
  • Naopak, pokud jste cizinec, ale máte české veřejné zdravotní pojištění, platí pro Vás stejná pravidla jako pro české pojištěnce.

3Kontakty

Můžete nás kontaktovat na níže uvedených kontaktech. Telefonická konzultace je možná v pracovní dny Po–Pá 7.00–15.00.

Kontaktovat nás můžete i e-maliem. Odpovíme Vám v co nejkratším čase.

Centrální ústředna

T +420 543 131 111

Konziliární ambulance

T +420 543 135 809

Úsek zdravotních pojišťoven

T +420 543 131 316, +420 543 131 317
E [obfuscate_1_|116|106|114|103|63|108|102|109|37|98|121]

V případě dotazů se neváhejte zeptat svého ošetřujícího lékaře.

Více kontaktů zde

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...