Den_10_032

Banka biologického materiálu

zpět na seznam pracovišť
 

Banka biologického materiálu (BBM) dlouhodobě uchovává zamražené či jinak zpracované tkáně a další lidský biologický materiál nejen onkologických pacientů, ale také zdravých jedinců. Veškeré skladované vzorky a k nim přidružená data jsou vždy archivovány se souhlasem dárce. Tyto unikátní vzorky mají nemalou výzkumnou hodnotu, čímž přispívají k modernímu výzkumu a také k urychlení aplikace vědeckých výsledků do klinické praxe. Provoz BBM je nastaven tak, aby splňoval všechny standardy kvality nezbytné pro práci s humánním materiálem, včetně právních a etických principů. Kontinuální činnost a další rozvoj BBM vyžaduje institucionální podporu a týmovou spolupráci pracovníků řady pracovišť, zejména Oddělení laboratorní medicíny, Oddělení onkologické patologie, Oddělení genetiky a epidemiologie nádorů a RECAMO, kde se odebraný materiál zpracovává, ukládá a archivuje.

Úsek banky biologického materiálu disponuje nejen unikátními klinickými vzorky a kvalitními přidruženými daty, ale také expertními znalostmi a moderními technologiemi v oblasti biobankingu.

Velká výzkumná infrastruktura BBMRI.cz

Banka biologického materiálu MOÚ je zakládajícím členem panevropské výzkumné infrastruktury BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium) a současně národním koordinátorem pro biobankování v rámci velké výzkumné infrastruktury BBMRI.cz. Jedním z hlavních cílů této sítě biobank je na národní úrovni sjednotit právní, etické a společenské principy spolu s optimalizací postupů a metodik tak, aby u všech členů BBMRI.cz byly dosaženy minimální standardy kladené na management kvality dle metodik platných v EU. Dalším cílem je zprostředkovat a především usnadnit stávajícím i nově vzniklým biobankám evidenci, standardizaci a harmonizaci klinických, případně jiných typů přidružených dat v souladu s ostatními biobankami, které jsou sdruženy v konsorciu BBMRI-ERIC.  Zásadní roli ve funkčnosti jednotlivých biobank také hraje spolupráce a vývoj webových online nástrojů, které umožní snadné vyhledávání vzorků, přehlednou komunikaci žadatelů nejen s českými, ale i evropskými biobankami.

1Kontakty

+420 543 133 318 (Mgr. Eva Růčková, Ph.D.)

+420 543 133 346 (RNDr. Kateřina Nováková, Ph.D.)

[obfuscate_1_|98|102|103|108|91|98|107|57|90|92|108|105|98|38|93|121]


2Kde nás najdete

Morávkův pavilon (RECAMO), suterén

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

Výkonný ředitel Banky biologického materiálu


[obfuscate_1_|103|105|108|108|101|96|55|102|103|111|45|90|115]

+420 543 13 3321

+420 543 13 3306

MUDr. Ondřej Bílek

Výzkumný pracovník na projektu Oncobiom


[obfuscate_1_|97|96|101|93|101|63|100|104|109|40|98|113]

+420 543 13 6144

+420 543 13 6155

Mgr. Zdenka Dudová, Ph.D.


[obfuscate_1_|121|91|94|102|101|96|37|93|109|94|110|109|90|56|103|110|108|39|91|116]

+420 543 13 3317

Mgr. Jitka Forejtová Zhořová


[obfuscate_1_|105|96|109|99|91|45|93|104|106|95|105|107|104|110|91|63|100|104|109|40|98|113]

+420 543 13 3346

MUDr. Lenka Gescheidtová, Ph.D.


[obfuscate_1_|107|92|103|99|91|45|94|94|107|93|103|92|98|92|110|110|109|90|56|103|110|108|39|91|116]

+420 543 13 6720

Mgr. Jana Gottwaldová


[obfuscate_1_|105|88|103|89|40|102|102|109|108|113|96|99|93|103|112|96|55|102|103|111|45|90|115]

+420 543 13 6701

Mgr. Kristína Greplová


[obfuscate_1_|102|105|94|104|102|110|109|90|56|103|110|108|39|91|116]

+420 543 13 6715

+420 543 13 6705

Bc. Tomáš Houfek

Programátor specialista


[obfuscate_1_|115|102|102|89|109|45|95|104|109|96|100|98|57|101|105|116|37|92|114]

+420 543 13 3317

Bc. Ema Jochmanová


[obfuscate_1_|100|100|90|38|100|110|90|97|101|91|109|102|111|89|58|108|102|110|38|93|121]

+420 543 13 3318

Mgr. Lucie Juránková, MBA

Technická podpora na projektu oncobiom


[obfuscate_1_|105|108|107|89|104|106|102|111|89|58|108|102|110|38|93|121]

+420 543 13 6703

Mgr. Radoslava Kacová

Datový specialista


[obfuscate_1_|113|88|93|103|109|107|88|111|89|40|106|88|92|103|112|96|55|102|103|111|45|90|115]

+420 543 13 3314

Bc. Šimon Koňár


[obfuscate_1_|114|96|102|103|104|45|98|104|102|91|113|55|102|103|111|45|90|115]

RNDr. Kateřina Nováková, Ph.D.


[obfuscate_1_|106|88|109|93|108|104|101|90|38|104|110|109|90|99|105|117|88|57|101|105|116|37|92|114]

+420 543 13 3346

Ing. Martina Podborská, Ph.D.


[obfuscate_1_|108|88|107|108|99|109|88|39|104|105|99|89|104|106|109|106|88|57|101|105|116|37|92|114]

+420 543 13 6704

Ing. Bc. Kamila Prachařová


[obfuscate_1_|106|88|102|97|102|96|37|105|106|91|98|95|90|106|105|117|88|57|101|105|116|37|92|114]

+420 543 13 6708

+420 543 13 6706

Mgr. Eva Růčková, Ph.D.


[obfuscate_1_|100|109|90|38|108|116|90|100|103|112|96|55|102|103|111|45|90|115]

+420 543 13 3318

RNDr. Bc. Iveta Selingerová, Ph.D.


[obfuscate_1_|104|109|94|108|91|45|106|94|100|99|109|94|94|106|105|117|88|57|101|105|116|37|92|114]

+420 543 13 6720

Eva Šimůnková


[obfuscate_1_|100|109|90|38|109|104|100|110|102|101|110|109|90|56|103|110|108|39|91|116]

+420 543 13 6706

+420 543 13 6610

Petra Světlíková

Technická podpora na projektu oncobiom


[obfuscate_1_|111|92|109|106|91|45|106|111|93|110|107|96|100|103|112|96|55|102|103|111|45|90|115]

+420 543 13 6715

+420 543 13 6606

Radovan Tomášik

Programátor specialista


[obfuscate_1_|113|88|93|103|112|96|101|39|108|105|108|88|108|97|101|63|100|104|109|40|98|113]

+420 543 13 3317


4Další informace


Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...