Den_10_032

Banka biologického materiálu

zpět na seznam pracovišť
 

Banka biologického materiálu (BBM) dlouhodobě uchovává zamražené či jinak zpracované tkáně a další lidský biologický materiál nejen onkologických pacientů, ale také zdravých jedinců. Veškeré skladované vzorky a k nim přidružená data jsou vždy archivovány se souhlasem dárce. Tyto unikátní vzorky mají nemalou výzkumnou hodnotu, čímž přispívají k modernímu výzkumu a také k urychlení aplikace vědeckých výsledků do klinické praxe. Provoz BBM je nastaven tak, aby splňoval všechny standardy kvality nezbytné pro práci s humánním materiálem, včetně právních a etických principů. Kontinuální činnost a další rozvoj BBM vyžaduje institucionální podporu a týmovou spolupráci pracovníků řady pracovišť, zejména Oddělení laboratorní medicíny, Oddělení onkologické patologie, Oddělení genetiky a epidemiologie nádorů a RECAMO, kde se odebraný materiál zpracovává, ukládá a archivuje.

Úsek banky biologického materiálu disponuje nejen unikátními klinickými vzorky a kvalitními přidruženými daty, ale také expertními znalostmi a moderními technologiemi v oblasti biobankingu.

Velká výzkumná infrastruktura BBMRI.cz

Banka biologického materiálu MOÚ je zakládajícím členem panevropské výzkumné infrastruktury BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium) a současně národním koordinátorem pro biobankování v rámci velké výzkumné infrastruktury BBMRI.cz. Jedním z hlavních cílů této sítě biobank je na národní úrovni sjednotit právní, etické a společenské principy spolu s optimalizací postupů a metodik tak, aby u všech členů BBMRI.cz byly dosaženy minimální standardy kladené na management kvality dle metodik platných v EU. Dalším cílem je zprostředkovat a především usnadnit stávajícím i nově vzniklým biobankám evidenci, standardizaci a harmonizaci klinických, případně jiných typů přidružených dat v souladu s ostatními biobankami, které jsou sdruženy v konsorciu BBMRI-ERIC.  Zásadní roli ve funkčnosti jednotlivých biobank také hraje spolupráce a vývoj webových online nástrojů, které umožní snadné vyhledávání vzorků, přehlednou komunikaci žadatelů nejen s českými, ale i evropskými biobankami.

1Kontakty

+420 543 133 318 (Mgr. Eva Růčková, Ph.D.)

+420 543 133 346 (RNDr. Kateřina Nováková, Ph.D.)

[obfuscate_1_|98|102|102|113|90|98|107|56|95|91|108|105|97|43|92|121]


2Kde nás najdete

Morávkův pavilon (RECAMO), suterén

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

Výkonný ředitel Banky biologického materiálu


[obfuscate_1_|103|105|107|113|100|96|55|101|108|110|45|90|114]

+420 543 13 3321

+420 543 13 3306

MUDr. Ondřej Bílek

Výzkumný pracovník na projektu Oncobiom


[obfuscate_1_|97|96|100|98|100|63|100|103|114|39|98|113]

+420 543 13 6144

+420 543 13 6155

Mgr. Jitka Forejtová Zhořová


[obfuscate_1_|105|96|108|104|90|45|93|103|111|94|105|107|103|115|90|63|100|103|114|39|98|113]

+420 543 13 3346

MUDr. Lenka Gescheidtová, Ph.D.


[obfuscate_1_|107|92|102|104|90|45|94|93|112|92|103|92|97|97|109|110|109|89|61|102|110|108|38|96|115]

+420 543 13 6720

Mgr. Jana Gottwaldová


[obfuscate_1_|105|88|102|94|39|102|102|108|113|112|96|99|92|108|111|96|55|101|108|110|45|90|114]

+420 543 13 6701

Mgr. Kristína Greplová


[obfuscate_1_|102|105|93|109|101|110|109|89|61|102|110|108|38|96|115]

+420 543 13 6715

+420 543 13 6705

Bc. Tomáš Houfek


[obfuscate_1_|115|102|101|94|108|45|95|103|114|95|100|98|56|106|104|116|37|91|119]

+420 543 13 3317

Bc. Ema Jochmanová


[obfuscate_1_|100|100|89|43|99|110|90|96|106|90|109|102|110|94|57|108|102|109|43|92|121]

+420 543 13 3318

Mgr. Lucie Juránková, MBA

Technická podpora na projektu oncobiom


[obfuscate_1_|105|108|106|94|103|106|102|110|94|57|108|102|109|43|92|121]

+420 543 13 6703

Bc. Šimon Koňár


[obfuscate_1_|114|96|101|108|103|45|98|103|107|90|113|55|101|108|110|45|90|114]

RNDr. Kateřina Nováková, Ph.D.


[obfuscate_1_|106|88|108|98|107|104|101|89|43|103|110|109|89|104|104|117|88|56|106|104|116|37|91|119]

+420 543 13 3346

Ing. Martina Podborská, Ph.D.


[obfuscate_1_|108|88|106|113|98|109|88|38|109|104|99|89|103|111|108|106|88|56|106|104|116|37|91|119]

+420 543 13 6704

Ing. Bc. Kamila Prachařová


[obfuscate_1_|106|88|101|102|101|96|37|104|111|90|98|95|89|111|104|117|88|56|106|104|116|37|91|119]

+420 543 13 6708

+420 543 13 6706

Mgr. Eva Růčková, Ph.D.


[obfuscate_1_|100|109|89|43|107|116|90|99|108|111|96|55|101|108|110|45|90|114]

+420 543 13 3318

RNDr. Bc. Iveta Selingerová, Ph.D.


[obfuscate_1_|104|109|93|113|90|45|106|93|105|98|109|94|93|111|104|117|88|56|106|104|116|37|91|119]

+420 543 13 6720

Eva Šimůnková


[obfuscate_1_|100|109|89|43|108|104|100|109|107|100|110|109|89|61|102|110|108|38|96|115]

+420 543 13 6706

+420 543 13 6610

Petra Světlíková

Technická podpora na projektu oncobiom


[obfuscate_1_|111|92|108|111|90|45|106|110|98|109|107|96|99|108|111|96|55|101|108|110|45|90|114]

+420 543 13 6715

+420 543 13 6606

Radovan Tomášik


[obfuscate_1_|113|88|92|108|111|96|101|38|113|104|108|88|107|102|100|63|100|103|114|39|98|113]

+420 543 13 3317


4Řešené projekty


5Další informace

Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

6Projekt BBMRInv

 

Informace o projektu:

Rozvoj a modernizace národní sítě biobank (BBMRInv) 

 

Registrační člslo:   CZ.02.01.01/00/23_015/0008196

Období realizace:  01.04.2024 - 31.12.2026

 

Poskytovatel:         Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

                                  Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

 

Rozpočet:               184 510 030,00 Kč

Partneři:                  Univerzita Karlova

                                   Univerzita Palackého v Olomouci

                                   Revmatologický ústav

                                   Masarykova univerzita

                                   Ústav hematologie a krevní transfúze

 

Cíl projektu:

Velká výzkumná infrastruktura BBMRI.cz (https://www.bbmri.cz) Biobanking and Biomolecular resources Research Infrastructure of the Czech Republic) je koncipována jako síť jednotlivých biobank (BBM), jejichž primárním úkolem je získávání, zpracování a dlouhodobé uchovávání lidského biologického materiálu a dat od pacientů se širokým spektrem společensky závažných onemocnění pro budoucí výzkum v lékařských a biologických vědách. Biobankování je progresivní obor a bez trvalých investic do výzkumné infrastruktury nelze kvalitní a konkurenceschopné vědecko-výzkumné aktivity realizovat. Cílem projektu je modernizaci přístrojového vybavení a softwarový upgrade, které povedou k inovaci procesů, které v biobankách participujících v rámci VVI BBMRI.cz standardně probíhají. Současně umožní i rozvoj procesů navazujících a bezprostředně souvisejících se zpracováním biologického materiálu a dat pro vědecké účely, které tak vyústí v další služby vědecké komunitě a zvýšení konkurenceschopnosti na mezinárodní úrovni.

 

 

EU+MŠMT Barevné RGB

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...