Studenti

Masarykův onkologický ústav umožňuje studentům středních a vysokých škol realizovat jejich studentskou vědeckou a odbornou činnost. Naši zaměstnanci vedou studentské semestrální, ročníkové a bakalářské práce či mentorují studentskou vědeckou odbornou činnost (SVOČ).  Zaměstnanci MOÚ se také přímo podílí na výuce studentů a zajišťují pro studenty blokové stáže.


Den_04_119

2Studenti ostatních SŠ a VŠ

SVOČ

Umožňuje studentům vysokých škol realizovat jejich studentskou, vědeckou a odbornou činnost, semestrální, ročníkové a bakalářské práce, SVOČ a další.

Před zahájením takové činnosti je nutné podat vyplněnou žádost na Úsek projektové podpory

MOÚ obecně podporuje studentské vědecké práce, které se zabývají problematikou onkologicky nemocných, a to v celé její šíři. Svou vědeckou činnost tak můžete směřovat na:

  • prevenci,
  • diagnostiku,
  • léčbu nádorových onemocnění,
  • psychosociální podpora,
  • paliativní péče,
  • onkologický výzkum,
  • organizace zdravotní péče
  • a další. 

Studenti mají jasné a smysluplné zadání, a jejichž výsledek dostane MOÚ k dispozici. Před odevzdáním žádosti je nezbytné, aby vedoucí práce (osoba, která práci žadateli zadala) podepsala prohlášení na druhé straně žádosti. Po schválení žádosti bude žadatel seznámen s pokyny, které bude dodržovat v průběhu realizace své vědecké práce v MOÚ (zejména se jedná o bezpečnostní pokyny a instrukce o chování k zaměstnancům a pacientům MOÚ).


V případě zájmu o stáž se, prosím, obracejte na příslušného vedoucího oddělení či na referentku Oddělení vzdělávání Bc. Kristýnu Jebáčkovou T +420 543 13 6916 E [obfuscate_1_|106|105|97|106|115|120|101|89|37|105|100|89|89|90|106|110|109|89|55|108|110|108|38|90|121]

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...