Podnět/připomínka subjektu údajů

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv podnětem ke zpracování osobních údajů v MOÚ. Primárním kontaktním místem, kde budeme rádi za vaše podněty a připomínky ke zpracování vašich osobních údajů nebo k možnému porušení zásad zpracování osobních údajů nebo k nastavenému systému jejich ochrany, je pověřenec pro ochranu osobních údajů MOÚ.

S vašimi podněty/připomínkami se na pověřence obracejte prostřednictvím elektronického formuláře (viz níže) nebo na e-mailovou adresu [obfuscate_1_|99|103|102|62|103|110|108|37|97|116] případně pro písemnou komunikaci využijte adresu sídla MOÚ, kdy své písemnosti můžete směřovat přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů MOÚ.

Vaše podněty můžete podávat i anonymně.

Podnět/připomínka subjektu údajů

Pro úspěšné a rychlé vyřízení podnětu/připomínky vás prosíme o uvedení identifikačních údajů (není povinné, pokud si přejete zůstat v anonymitě) a co nejvíce přesný popis vaší připomínky/podnětu.

Jestliže subjekt údajů podává podnět/připomínku v elektronické formě, poskytne se mu informace o vyřízení v elektronické formě na e-mail uvedený ve formuláři, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Rovněž můžete požádat o zaslání odpovědi formou dokumentu chráněného heslem, k tomu je zapotřebí uvést telefonní číslo, kam vám bude v SMS zasláno heslo pro otevření dokumentu.

Vaše kontaktní údaje pro případné dotazy MOÚ pro upřesnění informací nebo pro zaslání odpovědi (není povinné v případě, že si dále nepřejete být kontaktován/a):

Informace o zpracování osobních údajů:

Podáním připomínky/podnětu ke zpracování osobních údajů berete na vědomí, že Masarykův onkologický ústav (IČO: 00209805) dále jen „MOÚ“, jako správce osobních údajů, bude v nezbytném rozsahu zpracovávat vaše osobní údaje uvedené ve formuláři za účelem zajištění vyřízení a evidence vaší připomínky/vašeho podnětu, pro potřeby komunikace v souvislosti s jejich vyřízením a pro plnění právních povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů.  Právním základem zpracování osobních údajů je dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů oprávněný zájem správce (interní administrativní potřeby včetně tvorby a vedení evidencí; zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby a ochrany práv MOÚ). Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné bez jejich poskytnutí, ale není MOÚ schopný s vámi o vašem podnětu/připomínce komunikovat a plnit související povinnosti při uplatnění vašich práv. Bližší informace o zásadách zpracování osobních údajů a o vašich právech, které souvisejí se zpracováním osobních údajů, naleznete na webové stránce MOÚ v záložce MOÚ v části Ochrana osobních údajů.

Poskytnutím osobních údajů ve formuláři má MOÚ za to, že nemáte výhrady k jejich zpracování k uvedeným účelům a z uvedených právních důvodů.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...