Centrum pro sarkomy

Centrum pro sarkomy zajišťuje komplexní léčbu sarkomů měkkých tkání, včetně gastrointestinálního stromálního tumoru. Jsme také centrem komplexní léčby nádorů kostí s úzkou návazností na Komisi pro muskuloskeletální tumory při Ortopedické klinice FN u sv. Anny v Brně. Spolupracujeme s kolegy napříč Českou republikou. V roce 2013 bylo pracoviště zařazeno mezi sarkomová centra při Evropské organizaci pro výzkum a léčbu nádorů. Spolupracujeme také v rámci skupiny Transatlantické skupiny pro retroperitoneální sarkomy.

1Co nabízíme

Komplexní léčba

O komplexní protinádorové léčbě společně rozhoduje několik lékařů různých odborností. Léčba všech pacientů se sarkomem kostí, a některých s měkkotkáňovými sarkomy končetin a končetinových pletenců, je řešena v rámci Komise pro muskuloskeletání tumory při FN U sv. Anny, jejíž dlouholetými členy jsou i lékaři MOÚ. Měkkotkáňové sarkomy zbylých lokalizací jsou řešeny cestou Víceoborové indikační komise pro měkkotkáňové sarkomy přímo v MOÚ. V rámci těchto mezioborových týmů je diagnosticko-terapeutický postup stanoven každému pacientovi individuálně. Pacient by měl být do centra odeslán již při prvním podezření na některé z výše uvedených onemocnění.

Nejnovější léčebné postupy

Léčba nádorů skeletu a měkkých tkání je v zásadě multimodální. Skládá se z léčby chirurgické, v indikovaných případech z léčby zářením a z léčby protinádorovými léčivy. Léčba zářením probíhá za použití nejmodernějších plánovacích a ozařovacích technik. V indikovaných případech léčíme protinádorovými léčivy, tzv. chemoterapií a také cílenou biologickou léčbou. Zapojujeme se také do mezinárodních klinických studií, které umožňují léčbu nejnovějšími léčivy či léčebnými postupy.

Moderní vyšetřovací metody

Sarkomy jsou velmi vzácné, tvoří necelé 1 % všech nádorů. Jejich diagnostika i léčba by proto měla probíhat na pracovištích, která se touto problematikou dlouhodobě zabývají. Našim pacientům nabízíme široké spektrum moderních zobrazovacích metod, stejně jako kvalitní a maximálně rychlé histopatologické vyšetření, neboť přesná a jasná histologie je u každého jednotlivého pacienta pro další plán léčby důležitá.

Operační léčba 

U většiny sarkomů je pro pooperační vývoj pacienta zásadní, aby bylo chirurgické řešení dobře naplánované a provedené zkušeným operatérem. Proto by měla být léčba těchto pacientů prováděna na pracovištích, pro která tato diagnóza není raritní. 

Péče a služby

V MOÚ poskytujeme odbornou péči a služby, které pacientům pomáhají  k vyšší kvalitě života během onemocnění rakovinou, a tím i lepšímu průběhu léčby a uzdravování.


2Jak se objednat


3Cesta nového pacienta

1

Nahmatal/a jsem si bulku na kosti nebo na měkkých tkáních

(klouby, šlachy, svaly...)

2

Při zobrazovacích vyšetřeních lékaři pojali podezření na sarkom

Objednejte se na chirurgickou ambulanci na +420 543 136 203 nebo na ambulanci KKOP +420 543 136 171

Biopsie

Prokázán sarkom

Kompletní došetření

1

Nahmatal/a jsem si bulku na kosti nebo na měkkých tkáních

(klouby, šlachy, svaly...)

Objednejte se na chirurgickou ambulanci na +420 543 136 203 nebo na ambulanci KKOP +420 543 136 171

Biopsie

Prokázán sarkom

Kompletní došetření

2

Při zobrazovacích vyšetřeních lékaři pojali podezření na sarkom

Objednejte se na chirurgickou ambulanci na +420 543 136 203 nebo na ambulanci KKOP +420 543 136 171

Biopsie

Prokázán sarkom

Kompletní došetření

3

Mám potvrzený sarkom

Na základě výsledku biopsie z jiného pracoviště

Objednejte se na onkologickou ambulanci na +420 543 136 171

Kompletní došetření

Vyšetření prokázala

1

Onemocnění je lokalizované

2

Onemocnění je více pokročilé

Následuje konzultace případu na multidisciplinární komisi

Následuje operace

Následuje konzultace případu na multidisciplinární komisi

Individuální terapie

Vyšetření prokázala

1

Onemocnění je lokalizované

Následuje konzultace případu na multidisciplinární komisi

Následuje operace

Následuje konzultace případu na multidisciplinární komisi

Individuální terapie

2

Onemocnění je více pokročilé

Následuje konzultace případu na multidisciplinární komisi

Následuje konzultace případu na multidisciplinární komisi

Individuální terapie


4Centrum v číslech

Jsme akreditovaným onkologickým centrem Organizace evropských onkologických ústavů (OECI – Organisation of European Cancer Institutes). Sledujeme a vyhodnocujeme řadu parametrů ve vztahu ke kvalitě léčby. Níže uvádíme počet pacientů a výkonů.


5 Náš tým

Vedoucí onkologického programu

MUDr. Dagmar Adámková, Ph.D.

Vedoucí chirurgického programu

MUDr. Radim Šimůnek

Vedoucí radioterapeutického programu

MUDr. Ing. Jiří Komínek

Vedoucí programu pro RTG diagnostiku

MUDr. Jan Křístek, Ph.D.

Vedoucí výzkumného programu týmu

Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D.
Centrum pro sarkomy

doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc.

Centrum pro sarkomy

MUDr. Michal Mahdal

Centrum pro sarkomy

MUDr. Štěpán Ondrůšek

Centrum pro sarkomy

MUDr. Lukáš Pazourek

Centrum pro sarkomy

doc. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.


6Jak nás vidí pacienti

Pacienti, jejich příbuzní a blízcí jsou našimi partnery. Kromě vzájemného kontaktu při poskytování zdravotní péče získáváme zpětnou vazbu i od Pacientské rady MOÚ, pacientských organizací, ale i z vnitřních a externích šetření spokojenosti. Níže uvádíme výsledky posledního průzkumu „Kvalita očima pacientů“ týkající se pracovišť Centra pro sarkomy.


7 Výzkum

Den_04_102

Spolupráce v rámci mezinárodních projektů, klinických studií a grantů je nedílnou součástí naší práce. Vzhledem k raritnosti této diagnózy je nezbytná.    

 


8 Spolupráce

Spolupracujeme rádi se všemi, kteří mají o spolupráci zájem. Jsou jimi komplexní onkologická centra, regionální onkologická pracoviště, stejně jako kolegové z menších ambulantních i lůžkových pracovišť napříč odbornostmi. Důležitá je pro nás i mezinárodní spolupráce, jsme sarkomovým centrem v rámci Skupiny pro nádory kostí a měkkých tkání při Evropské organizaci pro výzkum a léčbu nádorů a spolupracujeme také na projektech v rámci Transatlantické skupiny pro retroperitoneální sarkomy.


9Edukační materiály

V MOÚ provozujeme Informační a edukační centrum, kde Vám naše pracovnice rády poskytnou další informace o nabízených službách nebo předají vzdělávací materiály o prevenci, diagnostice a léčbě nádorových onemocnění. Informační a edukační centrum MOÚ pořádá rovněž řadu vzdělávacích a kulturních aktivit, které pro Vás mohou být zajímavé.

+420 800 222 322 Informační a edukační centrum

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...