Den_01_014

Potřebujete konzultovat svého pacienta?

V MOÚ nabízíme několik možností, jak můžete konzultovat své pacienty. Pro konzultaci onemocnění Vašeho pacienta kontaktujte konziliární ambulanci. Potřebujete-li zkonzultovat nějaký případ na odborné multidisciplinární komisi, můžete se objednat do indikační komise. V případě, že chcete svého pacianta poslat k doplňujícím vyšetření nebo mu potřebujete zajistit péči, kterou nemůžete nabídnout na svém pracovišti, doporučte mu navštívit jedno z našich center péče.


1Základní telefonické kontakty

Klinika operační onkologie

Oddělení chirurgické onkologie

T +420 543 136 203

Oddělení mamokutánní a onkoplastické chirurgie

T +420 543 136 204
T +420 543 135 265

Oddělení urologické onkologie

T +420 543 132 412

Oddělení gynekologické onkologie

T +420 543 136 206

Oddělení

Gastroenterologické oddělení

T +420 543 136 205

Oddělení radiologie

T +420 543 136 010

Oddělení klinických hodnocení

T +420 543 136 226

Oddělení nukleární medicíny

T +420 543 131 311

Oddělení radiologické fyziky

T +420 543 131 185

Oddělení laboratorní medicíny

T +420 543 136 700

Oddělení onkologické patologie

T +420 543 133 412

Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů

T +420 543 136 911


2Konziliární ambulance

Zjistil/a jste, že je Váš pacient onkologicky nemocný? V MOÚ provozujeme konziliární ambulanci, kde můžete svého pacienta objednat k lékaři se specializací v oboru klinická onkologie k převzetí do péče. Konziliární ambulance slouží pro pacienty s nově zjištěným nádorovým onemocnění, tzv. solidním nádorem. Objednávaným pacientům je NUTNÉ vystavit žádanku.

Své pacienty můžete k odborné konzultaci objednat prostřednictvím formuláře nebo telefonicky.


3Indikační komise

Máte kompletní informace o nádorovém onemocnění svého pacienta a chcete konzultovat postup jeho léčby? V MOÚ máme k dispozici multioborové týmy vytvářející indikační komise, které se setkávají v pravidelných intervalech. Na zasedání indikačních komisí je volen nejchodnější postup diagnostiky a léčby pro daného pacienta. Pro lékaře ze spolupracujících pracovišť nabízíme možnost pacienty odesílat přímo ke konkrétní indikační komisi.

Objednat svého pacienta ke konzultaci v indikační komisi můžete pomocí elektronického objednacího formuláře.


4Centra péče

Chcete svému pacientovi ukázat a popsat, co ho při vyšetřeních a léčbě čeká? Navštivte stránky centra, které je zaměřeno na dané onemocnění. Průběh léčby a vyšetření Vám může pomoci vysvětlit cesta pacienta. Naleznete zde i potřebné kontaktní údaje. 


5Objednání k vyšetření

Chcete-li pacienta odeslat k vyšetření na našem pracovišti, objednejte ho telefonicky. Před vyšetřením je nutné vyplnit žádánku, kterou najdete v souborech ke stažení. Naleznete zde informace k některým vyšetřením.


6Zaslání snímků pacienta

Potřebujete zaslat snímek Vašeho pacienta a využíváte systém PACS? Kontaktujte nás telefonicky a my Vám potřebné snímky zašleme. Seznam pracovišť, která jsou součástí systému ePACS.


7Žádanky k vyšetření

Pomocí níže uvedených webových formulářů můžete objednat svého pacienta do konziliární ambulance, indikační komise na PET/CT. V souborech ke stažení pak najdete informace a žádanku k RDG a informace a žádanku k PET.

Další žádanky a informace ke stažení

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...