Centrum pro cytoredukci a regionální chemoterapii

Jsme jedním z mála specializovaných center v České republice, která se zabývají radikální léčbou nádorů pobřišnice. Tento terapeutický přístup v sobě zahrnuje kombinaci cytoredukčního chirurgického výkonu s nitrobřišní aplikací koncentrovaného chemoterapeutika. Tuto léčbu nabízíme i pacientům mimo region Jihomoravského kraje.

Četnost výskytu nádorů pobřišnice (tzv. karcinóza peritonea) je nízká, ale jejich prognóza je vážná. Kvalita života pacientů bývá výrazně snížena zejména mechanickým útlakem orgánů dutiny břišní a tvorbou nádorového výpotku (ascitu).

Mezi nádory pobřišnice, u nichž je současnosti možné zvážení cytoredukce a regionální chemoterapie, patří zejména: pseudomyxom peritonea, maligní mesoteliom peritonea, peritoneální metastázy kolorektálního karcinomu, peritoneální metastázy karcinomu žaludku a peritoneální metastázy karcinomu vaječníku.

1Co nabízíme

Diagnostika

Diagnostika nádorů pobřišnice může zahrnovat vedle neinvazivních zobrazovacích vyšetřovacích metod i stanovení rozsahu postižení pobřišnice pomocí biopsie provedené během diagnostické laparoskopie.

Terapeutická rozvaha

Adekvátní léčba se stanovuje individuálně na podkladě kolektivní rozvahy multidisciplinárního týmu v souladu s uznávanými světovými terapeutickými standardy.

Cytoredukce

Cytoredukce znamená snížení množství nádorových hmot chirurgickou cestou, v optimálním případě se při ní daří dosáhnout úplného odstranění veškerých viditelných ložisek pobřišnice a dalších orgánů dutiny břišní.

Péče a služby

V MOÚ poskytujeme odbornou péči a služby, které pacientům pomáhají  k vyšší kvalitě života během onemocnění rakovinou, a tím i lepšímu průběhu léčby a uzdravování.

Intraperitoneální chemoterapie

V indikovaných případech se po dokončeném cytoredukčním výkonu do dutiny břišní aplikuje roztok koncentrovaného chemoterapeutika, což likviduje mikroskopické pozůstatky odstraněných nádorových hmot.

HIPEC

HIPEC (Hyperthermic IntraPeritoneal Chemotherapy) představuje typ regionální chemoterapie, kdy se chemoterapeutikum o teplotě kolem 42°C aplikuje do dutiny břišní pomocí speciálního perfuzního přístroje.

PIPAC

PIPAC (Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy) umožňuje tlakovou aplikaci chemoterapeutika ve formě aerosolu do dutiny břišní v průběhu laparoskopie. Používá se u rozsáhlejšího nádorového postižení pobřišnice ke zmírnění nitrobřišního výpotku.


2Jak se objednat


3Cesta nového pacienta

Adekvátní léčebný postup stanovuje multioborový tým, terapeutické možnosti s vámi detailně prodiskutujeme. V případě, že bude na místě provedení operačního výkonu, obdržíte všechny informace o nutných předoperačních vyšetřeních a společně se domluvíme na termínu operace.


5Spolupráce

Partnerská pracoviště poznáte podle informační cedule s nápisem: Spolupracující pracoviště Masarykova onkologického ústavu nebo Pracoviště Regionální onkologické skupiny Národního onkologického centra Brno. Dále spolupracujeme s mezinárodními lékařskými společnostmi.


6Edukační materiály

V MOÚ provozujeme Informační a edukační centrum, kde Vám naše pracovnice rády poskytnou další informace o nabízených službách nebo předají vzdělávací materiály o prevenci, diagnostice a léčbě nádorových onemocnění. Informační a edukační centrum MOÚ pořádá rovněž řadu vzdělávacích a kulturních aktivit, které pro Vás mohou být zajímavé.

+420 800 222 322 Informační a edukační centrum

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...