Centrum pro nádory prsu

Jsme největším specializovaným centrem na nádory prsu v České republice. Onemocněla jste nádorem prsu, nebo máte z tohoto onemocnění obavy? Pak jste u nás v nejlepších rukou. Dokládají to i výsledky naší léčby. Zakládáme si na týmové spolupráci, která je zárukou nejlepší péče pro naše pacientky i pacienty (rakovinou prsu mohou onemocnět i muži). Kooperujeme s dalšími pracovišti a lékaři v Jihomoravském kraji i sousedních krajích.

1Co nabízíme

Pomáháme zdravým i nemocným.

Preventivní program

Náš preventivní program zahrnuje genetické poradenství a pravidelné sledování těch, kteří mají prokázané vysoké riziko vzniku nádoru prsu. Těm nejrizikovějším nabízíme i možnosti preventivních operačních zákroků.

Vyšetření prsu

Každoročně provádíme více než 40 000 mamografických vyšetření, nejčastěji v rámci screeningu karcinomu prsu. Používáme i vyšetření prsu ultrazvukem, a jako jedni z mála i magnetickou rezonancí.

Operace prsu

Naši chirurgové ročně provedou přes 1 000 operací nádoru prsu. Cílem je nádor jednak kompletně odstranit, a pokud je to možné, zachovat co největší zdravou část prsu, aby zákrok co nejméně ovlivnil kvalitu života pacientek. V případech, kdy to možné není, nabízíme různé možnosti rekonstrukčních zákroků.

Péče a služby

V MOÚ poskytujeme odbornou péči a služby, které pacientům pomáhají  k vyšší kvalitě života během onemocnění rakovinou, a tím i lepšímu průběhu léčby a uzdravování.

Komplexní léčba

Chirurgickou léčbu nádorů prsu je často nutné doplnit o radioterapii a hormonální léčbu, případně i chemoterapii a cílenou léčbu.

Přesné a bezpečné ozáření

K radioterapii používáme nejmodernější přístroje a techniky, které dokáží zajistit přesné a bezpečné ozáření. Dokážeme například aplikovat záření na levý prs tak, aby nedošlo k poškození srdeční funkce. Tyto techniky nejsou ve fotonové a protonové terapii standardem, jsme jedním z mála center, které tento radioterapeutický postup umí praktikovat.

Nejnovější léky

V našem centru poskytujeme kromě běžně dostupné protinádorové léčby i moderní léky, které jsou testovány v rámci klinických studií.

 


2Jak se objednat


3Cesta nové pacientky / nového pacienta

Ve většině případů k nám přicházejí pacientky, které již mají po biopsii z prsu s jejím výsledkem, nebo které si nahmataly bulku v prsu a potřebují došetřit. Obě cesty začínají telefonickým objednáním.

1

Mám výsledek biopsie

2

Nahmatala jsem si bulku

Objednejte se na +420 543 135 809

Došetření prsu a biopsie

Chirurg

Kompletní došetření

1

Mám výsledek biopsie

Objednejte se na +420 543 135 809

Chirurg

Kompletní došetření

2

Nahmatala jsem si bulku

Objednejte se na +420 543 135 809

Došetření prsu a biopsie

Chirurg

Kompletní došetření

Vyšetření prokázala:

1

Onemocnění je lokalizované pouze na oblast prsu

2

Onemocnění je více pokročilé

Následuje operace

Následuje konzulatce případu u mámární komise

Může následovat operace

podle posouzení stavu onemocnění

Klinický onkolog a onkologická léčba

Radioterapeut a ozařování

Sledování a podpůrná péče

Vyšetření prokázala:

1

Onemocnění je lokalizované pouze na oblast prsu

Následuje operace

Následuje konzulatce případu u mámární komise

Klinický onkolog a onkologická léčba

Radioterapeut a ozařování

Sledování a podpůrná péče

2

Onemocnění je více pokročilé

Následuje konzulatce případu u mámární komise

Může následovat operace

podle posouzení stavu onemocnění

Klinický onkolog a onkologická léčba

Radioterapeut a ozařování

Sledování a podpůrná péče


4Centrum v číslech

Jsme akreditovaným onkologickým centrem Organizace evropských onkologických ústavů (OECI – Organisation of European Cancer Institutes). Sledujeme a vyhodnocujeme řadu parametrů ve vztahu ke kvalitě léčby. Níže uvádíme počet pacientů a výkonů.

Zkušenost

Léčba


5Náš tým

Vedoucí centra a onkologického programu

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Vedoucí chirurgického programu

doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Vedoucí radioterapeutického programu

MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.

Vedoucí preventivního programu

MUDr. Markéta Palácová

6Jak nás vidí pacienti

Pacienti, jejich příbuzní a blízcí jsou našimi partnery. Kromě vzájemného kontaktu při poskytování zdravotní péče získáváme zpětnou vazbu i od Pacientské rady MOÚ, pacientských organizací, ale i z vnitřních a externích šetření spokojenosti. Níže uvádíme výsledky posledního průzkumu „Kvalita očima pacientů“ týkající se pracovišť Centra pro nádory prsu.  


7Výzkum

Den_04_114

Výzkum nádorů prsu a hledání nových možností jejich diagnostiky a léčby, je základní součástí naší práce. Prostřednictvím klinických studií se k našim pacientkám a pacientům dostávají nové nadějné léky a inovativní postupy léčby. Zde naleznete seznam aktuálně probíhajících klinických studií. Informace o nich Vám rádi podají Vaši ošetřující lékaři nebo členové našeho týmu Klinických studií.

Klinické studie

V předchozím roce bylo do klinických studií zařazeno 21 pacientek s karcinomem prsu. Podívejte se na aktuálně probíhající klinické studie.


Kromě klinických studií probíhá v MOÚ také intenzivní výzkum biologie (chování) nádorů prsu. Zabýváme se zejména jejich molekulární klasifikací, která by pomohla k urychlení a zpřesnění jejich diagnostiky i následné predikci odpovědi nádorů na léčbu. K tomu nám pomáhají zbytky nevyužitých vzorků krve nebo nádorů, které jsou Vám z těla odebrány při operacích, biopsiích nebo odběrech. Části vzorků nevyužité k diagnostice se odborně zlikvidují, nebo jsou využity právě pro výzkum.

Zkoumány jsou pouze v případě Vašeho souhlasu. Udělujete jej v dokumentu, který podepisujete jako nový/á pacient/ka nebo před biopsií či operací. Části vzorků určené pro výzkumné účely již nemají Vaše identifikační údaje a jsou skladovány odděleně v Bance biologického materiálu, kde jsou k dispozici našim výzkumníkům.    

Členové našeho centra publikují v nejlepších mezinárodních vědeckých časopisech, např. NEJM, Nature Genetics, JCO, Lancet a Lancet Oncology, JAMA, Clinical Cancer Research, Breast Cancer Research a v dalších. Podrobný seznam těchto publikací záskáte v mezinárodní bibliografické databázi PubMed.


8Spolupráce

Spolupracující lékaři s námi své pacientky pravidelně konzultují a používají naše doporučené léčebné postupy, případně pacientky odesílají do MOÚ k té části léčby, kterou by jim nemohli na svých pracovištích poskytnout. Díky tomu jsou zaručeny stejné podmínky pro všechny pacientky s nádory prsu, jejichž diagnostika a léčba probíhá v rámci označených pracovišť naší Regionální onkologické skupiny. Partnerská onkologická, chirurgická nebo mamografická pracoviště poznáte podle informační cedule s nápisem: Spolupracující pracoviště Masarykova onkologického ústavu nebo Pracoviště Regionální onkologické skupiny Národního onkologického centra Brno.


9Edukační materiály

V MOÚ provozujeme Informační a edukační centrum, kde Vám naše pracovnice rády poskytnou další informace o nabízených službách nebo předají vzdělávací materiály o prevenci, diagnostice a léčbě nádorových onemocnění. Informační a edukační centrum MOÚ pořádá rovněž řadu vzdělávacích a kulturních aktivit, které pro Vás mohou být zajímavé.

+420 800 222 322 Informační a edukační centrum

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...