Aktuální opatření v MOÚ

Aktuální opatření v MOÚ

Covid-19

Pacientům a návštěvníkům doporučujeme v areálu MOÚ nosit respirátor. Při příznacích respiračního onemocnění je nošení respirátoru v MOÚ povinné. Více informací


Informace pro Ukrajinské pacienty


Seznam center komplexní onkologické péče v České republice, na která se přímo mohou obrátit onkologicky nemocní občané Ukrajiny za účelem pokračování v onkologické léčbě: https://www.onconet.cz/index-en.php. nebo na Masarykův onkologický ústav (další informace získáte po kliknutí na tento odkaz: leták).
 

UA

Список центрів комплексної онкологічної допомоги в Чеській Республіці, до яких можуть звернутися громадяни України з онкологічними захворюваннями з метою продовження онкологічного лікування: https://www.onconet.cz/index-en.php або до Онкологічного інституту ім. Масарика (детальнішу інформацію знайдете за цим посиланням: листівка).
 

RU 

Список центров комплексного онкологического лечения в Чешской Республике, в которые могут обратиться онкологические больные граждане Украины с целью продолжения онкологического лечения: https://www.onconet.cz/index-en.php или в Онкологический центр им. Масарика (подробную информацию получите после нажатия на данную ссылку: листовка)

 

Informace pro uprchlíky z Ukrajiny, kteří potřebují léčbu rakoviny.

Pokud se léčíte s nádorovým onemocněním dospělých (vyjma hematookologických onemocnění), můžete v ní pokračovat na jakémkoliv onkologickém pracovišti v ČR, včetně Masarykova onkologického ústavu.

Do MOÚ se lze objednat telefonicky: +420 543 135 809. Pro objednání je nutné zajistit si překladatele. Objednání je možné i osobně ve Švejdově pavilonu (konziliární ambulance, 1. patro) v čase 08:00-14:00. S sebou přineste přeložené lékařské zprávy a vízum. Komunikace s pacienty probíhá v českém jazyce, je nutné si zajistit překladatele.

Pro obecné informace o poskytování lékařské péče uprchlíkům z Ukrajiny v ČR volejte: +420 226 20 1221 nebo navštivte webové stránky MZ ČR.

 

UA

Інформація для біженців з України, яким потрібне лікування онкологічних захворювань.

Якщо ви маєте онкологічне захворювання ( крім гематоонкологічного), то можете продовжувати лікування у будь-якому онкологічному відділенні Чеської Pеспубліки, в тому числі і у Масаріковому онкологічному інституті.

У Масаріковий онкологічний інститут  по допомогу можна звернутися за телефоном: +420 543 135 809 (потрібен перекладач). А також звертатися можна особисто з 8.00 до 14.00 год. у Швейдовий павільйон (Конзіліарні амбуланція, 1 поверх). При собі потрібно мати переклад медичних виписок та візу. Надання консультації лікарем проходить на чеській мові, тому обов’язково має бути присутній перекладач.

Загальна інформація щодо медичної допомоги біженцям з України у Чеській республіці надається за телефоном: +420 226 201 221 або можна її знайти на сайті Міністерства охорони здоров’я Чеської Pеспубліки.

 

RU

Bеб:

Информация для беженцев с Украины, которым необходимо лечение онкологических заболеваний.

Если вы лечитесь с онкологическим заболеванием взрослых (кроме гематоонкологического заболевания), вы можете продолжить его в любом онкологическом центре Чехии, в том числе в Институте онкологии имени Масарика.

Записаться на прием к врачу можно по телефону: +420 543 135 809. Записаться также можно лично в павильоне Швейда (консультативный кабинет, 1 этаж) с 08:00 до 14:00. Возьмите с собой переведенные медицинские заключения и визу. Общение с пациентами ведется на чешском языке, поэтому необходимо взять с собой переводчика.

Для получения общей информации об оказании медицинской помощи беженцам из Украины в Чехии звоните по телефону: +420 226 20 1221 или пройдите на  сайт Министерства здравоохранения Чехии.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...