Centrum pro nádory jater a žlučových cest

Zaměřujeme se na nádory jater a žlučových cest, jsme největším centrem specializovaným na léčbu těchto nádorů v České republice. Byl Vám zjištěn nádor jater nebo žlučových cest? Pak jej bude třeba došetřit a zvolit optimální léčebnou strategii. Zakládáme si na týmové spolupráci, která našim pacientům zaručuje tu nejlepší péči. Naše centrum disponuje kompletním spektrem diagnostických a léčebných metod pro léčbu nádorů jater a žlučových cest. V případech, kdy je vhodná transplantace jater, poskytujeme konzultace, a to ve spolupráci s Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH). Spolupracujeme i s dalšími pracovišti v Jihomoravském kraji a sousedních krajích.

1Co nabízíme

Pomáháme zdravým i nemocným.

Moderní vyšetřovací metody

Kvalitní diagnostika je základem pro stanovení optimálního léčebného postupu. Ke stanovení diagnózy nádorů jater a žlučových cest využíváme nejmodernější CT a MRI přístroje, eventuálně i hybridní PET/CT. Základem pro diagnostiku nádorů žlučových cest je ERCP, vyšetření, které kombinuje endoskopickou metodu s radiodiagnostickým vyšetřením.

Péče a služby

V MOÚ poskytujeme odbornou péči a služby, které pacientům pomáhají  k vyšší kvalitě života během onemocnění rakovinou, a tím i lepšímu průběhu léčby a uzdravování.

Komplexní léčba

Komplexní léčba nádorů jater a žlučových cest zahrnuje operační řešení, které musí být mnohdy doplněno o radioterapii, intervenční radiologické metody, případně i chemoterapii a cílenou léčbu. K radioterapii používáme nejmodernější přístroje a techniky, které dokáží zajistit přesné a bezpečné ozáření. Jako jediní v JMK posyktujeme i brachyterapii, při níž se zdroj záření zavádí přímo do žlučových cest.

Nejnovější léčebné postupy

Kromě běžné protinádorové léčby jsou v našem centru k dispozici i ty nejnovější léky, do kterých se vkládají naděje a testují se v rámci klinických studií. U těchto vzácných nádorů zvažujeme v rámci individualizace léčby molekulární testování metodou NGS s cílem projednání na molekulárním tumor boardu a zvážení cílené léčby.


2Jak se objednat


3Cesta nového pacienta

Ve většině případů k nám přichází pacienti, kteří již mají potvrzenu diagnózu, nebo kteří mají podezření na zhoubný nádor a potřebují došetřit. Obě cesty začínají telefonickým objednáním na konziliární ambulanci.

1

Mám podezření na nádor jater nebo žlučových cest

Dosud nemám provedenou biopsii

Mám provedenou biopsii, která prokázala nádor

Objednejte se na +420 543 135 809

na konziliární ambulanci k dokončení diagnostiky a zahájení léčby.

1

Mám podezření na nádor jater nebo žlučových cest

Dosud nemám provedenou biopsii

Mám provedenou biopsii, která prokázala nádor

Objednejte se na +420 543 135 809

na konziliární ambulanci k dokončení diagnostiky a zahájení léčby.

Vyšetření prokázala

1

Onemocnění je v rané fázi

2

Onemocnění je více pokročilé, nebo jsou přítomny vzdálené metastázy

Následuje konzultace na multidisciplinární komisi

Klinický onkolog a onkologická léčba

Individuální terapie

Vyšetření prokázala

1

Onemocnění je v rané fázi

Následuje konzultace na multidisciplinární komisi

Individuální terapie

2

Onemocnění je více pokročilé, nebo jsou přítomny vzdálené metastázy

Klinický onkolog a onkologická léčba


4Centrum v číslech

Jsme akreditovaným onkologickým centrem Organizace evropských onkologických ústavů (OECI – Organisation of European Cancer Institutes). Sledujeme a vyhodnocujeme řadu parametrů ve vztahu ke kvalitě léčby. Níže uvádíme počet pacientů a výkonů, avšak primární nádory jater a žlučových cest jsou poměrně vzácné nádory.

Zkušenost

Léčba

Čekací doby


6Jak nás vidí pacienti

Pacienti, jejich příbuzní a blízcí jsou našimi partnery. Kromě vzájemného kontaktu při poskytování zdravotní péče získáváme zpětnou vazbu i od Pacientské rady MOÚ, pacientských organizací, ale i z vnitřních a externích šetření spokojenosti. Níže uvádíme výsledky posledního průzkumu „Kvalita očima pacientů“ týkající se pracovišť Centra pro nádory jater a žlučových cest.


7Výzkum

Den_04_114

Výzkum primárních nádorů jater a žlučových cest a hledání nových možností jejich diagnostiky a léčby je základní součástí naší práce. Prostřednictvím klinických studií se k našim pacientům dostávají nové a nadějné léky a inovativní léčebné postupy. Vzhledem k vzácnosti tohoto onemocnění velmi úzce spolupracujeme i v oblasti výzkumu s dalšími onkologickými pracovišti v regionu a v celé ČR, včetně CEITEC.

V MOÚ probíhá i výzkum biologie (chování) nádorů. Zabýváme se zejména jejich molekulární klasifikací, která by pomohla k urychlení a zpřesnění diagnostiky i následné predikci odpovědi nádorů na léčbu. K tomu nám pomáhají zbytky nevyužitých vzorků krve nebo nádorů, které jsou Vám odebrány z těla při operacích, biopsiích nebo odběrech. Části vzorků nevyužité k diagnostice se odborně zlikvidují, nebo jsou využity právě pro výzkum. Zkoumány jsou pouze v případě Vašeho souhlasu. Udělujete jej v dokumentu, který podepisujete jako nový pacient/ka nebo před biopsií či operací. Části vzorků určené pro výzkumné účely již nemají Vaše identifikační údaje a jsou skladovány odděleně v Bance biologického materiálu, kde jsou k dispozici našim výzkumníkům.


8Spolupráce

Vzhledem k určité koncentraci těchto vzácných onemocnění do komplexních onkologických center v regionu, úzce spolupracujeme s kolegy ve FN Brno a ve FN U sv. Anny. Na národní úrovni spolupracujeme s FN Hradec Králové. Kooperujeme také s dalšími nemocnicemi v rámci Jihomoravského kraje. Naše partnerská pracoviště poznáte podle informační cedule s nápisem: Spolupracující pracoviště Masarykova onkologického ústavu nebo Pracoviště Regionální onkologické skupiny Národního onkologického centra Brno.


9Edukační materiály

V MOÚ provozujeme Informační a edukační centrum, kde Vám naše pracovnice rády poskytnou další informace o nabízených službách nebo předají vzdělávací materiály o prevenci, diagnostice a léčbě nádorových onemocnění. Informační a edukační centrum MOÚ pořádá rovněž řadu vzdělávacích a kulturních aktivit, které pro Vás mohou být zajímavé.

+420 800 222 322 Informační a edukační centrum

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...