Den_06_158_orez3_1

Podpořte MOÚ

Staňte se dobrovolníkem nebo dárcem a pomáhejte druhým.


1Jak poskytnout dar

Dary přijímáme ve finanční i věcné podobě. Poskytnutím daru souhlasíte s Darovacími podmínkami.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se darů neváhejte kontaktovat Právní oddělení.

Mgr. Radek Halouzka
T +420 543 134 123
E [obfuscate_1_|103|88|99|109|116|121|98|88|62|108|110|108|37|97|121]

2Finanční dary

Dary lze poskytnout v hotovosti nebo bezhotovostně. Dárcem může být fyzická i právnická osoba. Sami si můžete rozhodnout, které pracoviště MOÚ chcete podpořit.

V souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů (§ 15 odst. 1 u fyzických osob a § 20 odst. 8 u právnických osob) si můžete o darovanou částku snížit základ daně z příjmů.


4Dobrovolnictví v MOÚ

Dobrovolníci se snaží pacientům ještě více zlepšit péči, a to jednak tu ambulantní, ale i pobyt na lůžkovém oddělení. Dobrovolnictví organizuje sám MOÚ a funguje již od roku 2004. Projekt je realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR, odboru zdravotně sociálních programů, darů od sponzorů a vedení ústavu.

Jak mohou být dobrovolníci prospěšní pro pacienty

Dobrovolníci nenahrazují odborný personál. V provozu vystupují především jako psychická podpora. Dobrovolník žádným způsobem nezasahuje do zdravotních úkonů, a proto jeho práce není posuzována a srovnávána s prací personálu. Dobrovolník pomáhá pacientovi po dobu jeho hospitalizace překonávat sociální i technické bariéry.

Každý ze zájemců o dobrovolnictví v MOÚ, se osobně setká s koordinátorem dobrovolníků. Během vstupního rozhovoru vyplňuje dotazník.


Podmínky spolupráce

Chcete udělat dobrou věc? Staňte se dobrovolníkem MOÚ a pomáhejte pacientům zlepšit jejich pobyt v nemocnici.

Nezbytné je splnit následující podmínky:

  • věková hranice 18+
  • čistý trestní rejstřík
  • složení psychologického testu
  • absolvování výcviku

Dobrovolník nemusí disponovat odbornými znalostmi. Důležité jsou vstřícnost, schopnost navázat kontakt a empatie. 

Dobrovolník se nepodílí a nezasahuje do práce zdravotního personálu. Časový rozvrh si určuje sám dobrovolník. Není nutné splnit určitý počet hodin. Nabízíme ale možnost získání certifikátu o dobrovolnické činnosti, a to po odpracování 100 hodin.

Absolvování výcviku slouží především pro získání informací o onkologických onemocněních, typologii nemocí a také způsobech léčby.  Další částí výcviku jsou informace o psychologických aspektech práce s pacienty. Výcvik je jednodenní a trvá 3 až 4 hodiny.

 

Máte zájem pracovat jako dobrovolník v MOÚ?


Kontaktujte koordinátorku dobrovolníků Bc. Zdeňku Bednářovou:

 

T +420 732 988 387
[obfuscate_1_|97|92|91|108|96|113|102|109|95|63|108|102|108|44|98|121], [obfuscate_1_|99|102|89|112|110|117|102|99|108|104|98|96|55|107|110|116|37|90|120]

Dobrovolníci jsou součástí MOÚ, proto jsou zváni také na přednášky a kulturní akce pořádané nemocnicí a účastní se supervizního setkání.

Den_06_309

Finanční podpora dobrovolnictví

Chcete pomoct MOÚ a líbí se Vám projekt dobrovolnictví? Můžete nás podpořit finančně, a to formou online platby, jednorázovým bankovním převodem či trvalým příkazem.

Platba online:

  • Ve formuláři (viz výše) vyberte v poli „dar pro“ – dobrovolníci.

Platební převod (jednorázový či trvalý):

  • č.ú.: 87535621/0710
  • VS: 4092

V případě potřeby Vám rádi vystavíme potvrzení o poskytnutí daru. Potvrzení slouží jako doklad pro odpočet ze základu daně.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...