Kliniky a oddělení

Klinika komplexní onkologické péče

Zajišťuje diagnostiku zhoubných nádorových onemocnění. KKOP je výukovým pracovištěm MUNI MED.

Navštívit stránku pracoviště

Klinika radiační onkologie

Radioterapie je jedním ze základních způsobů léčby nádorových onemocnění. KRO je v současnosti největším radioterapeutickým pracovištěm v České republice.

Součástí kliniky je Oddělení radiační fyziky.

Navštívit stránku pracoviště

Klinika operační onkologie


Oddělení chirurgické onkologie,
Oddělení mamokutánní a onkoplastické chirurgie,
Oddělení gynekologické onkologie,
Oddělení urologické onkologie.

KOO je výukovým pracovištěm MUNI MED.

Navštívit stránku pracoviště

Gastroenterologické oddělení

Věnuje se endoskopické diagnostice a léčbě nádorových onemocnění zažívacího traktu.

Navštívit stránku pracoviště

Centrum pneumologie a intervenční bronchologie (CPIB)

Zajišťuje diagnostiku a léčbu pacientů s nádory plic, pleury a mediastina.

Navštívit stránku pracoviště

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Poskytuje intenzivní, resuscitační, algeziologickou a internistickou péči.

Navštívit stránku pracoviště

Oddělení radiologie

Zajišťuje radiologická, ultrazvuková, CT i intervenční vyšetření.

Navštívit stránku pracoviště

Oddělení nukleární medicíny

Provádí diagnostiku a terapii pomocí ionizujícího záření, nejčastějším vyšetřením je hybridní zobrazení PET/CT.

Navštívit stránku pracoviště

Oddělení klinických studií

Nabízí nejnovější léčebné postupy a nadějné léčebné postupy, které jsou v dané chvíli realizované pouze v rámci klinických studií.

Navštívit stránku pracoviště

Oddělení laboratorní medicíny

Provádí laboratorní diagnostická vyšetření.

Navštívit stránku pracoviště

Specializované ambulance

Zaměřují se na ambulantní léčbu, prevenci, diagnostiku i poradenství.

Navštívit stránku pracoviště

Oddělení onkologické patologie

Oddělení onkologické patologie provádí bioptickou histologickou diagnostiku specializovanou na nádorová onemocnění. Zejména se zaměřuje na nádory prsu, kůže, zažívacího traktu, gynekologických a urologických nádorů.

Navštívit stránku pracoviště

Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů

Poskytuje genetická vyšetření a poradenství v oblasti dědičných nádorových onemocnění.

Navštívit stránku pracoviště

Úsek klinické psychologie

Zabezpečení klinickopsychologické péče primárně o hospitalizované a ambulantní pacienty.

Navštívit stránku pracoviště

Úsek zdravotně-sociální péče

Zajišťuje sociální poradenství. Pracovnice jsou součástí komplexní onkologické péče o pacienty v MOÚ. Poskytují informace v oblasti sociálního poradenství, sociálních příspěvcích, možnostech získání zdravotních pomůcek a také spolupracují s příslušnými úřady a institucemi. Hospitalizovaným pacientům zabezpečují následnou domácí či lůžkovou péči a pomáhají jim i jejich rodinám se v nabízených možnostech zorientovat. Součástí nabízených služeb je také půjčovna kompenzačních pomůcek.

Navštívit stránku pracoviště

Úsek léčebné výživy

Zajišťuje nutriční péči a poskytuje informace o výživě při onkologickém onemocnění. Nutriční terapeutky se v MOÚ specializují na výživu při onkologickém onemocnění a jeho léčbě.

Navštívit stránku pracoviště

Ústavní lékárna

Zajišťuje výdej léčiv pro pacienty i veřejnost a také přípravu individuálních léčiv a konzultace.

Navštívit stránku pracoviště

Úsek banky biologického materiálu

Uchovává dlouhodobě zamražené nebo jinak zpracované tkáně a další humánní biologický materiál onkologických pacientů MOÚ.

Navštívit stránku pracoviště

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...