Celoústavní semináře

Každý týden pořádáme v MOÚ celoústavní semináře zaměřené především na klinickou problematiku a vzdělávání.
Ve čtrnácti denní periodě se konají odborné výzkumné semináře.


1Informace o seminářích

Termín
  • Program celoživotního vzdělávání lékařů v onkologii se koná vždy ve středu v 15.00. Mimořádně semináře začínají již ve 14.30. Výzkumné semináře v RECAMO se konají vždy ve 14.30.
Místo
Celoústavní semináře
  • Švejdův pavilon, 4. patro, přednáškový sál
  • Online GoToMeeting
Vědecké a výzkumné semináře RECAMO
  • Morávkův pavilon, velká přednášková místnost
Nahrávání
  • Semináře jsou nahrávány a jejich záznamy jsou přístupné zaměstnancům MOÚ na Intranetu. Zájemci o sledování semináře z řad odborné společnosti se mohou obrátit s žádostí o poskytnutí přístupu na e-mail [obfuscate_1_|117|113|99|98|105|96|109|96|107|102|63|100|110|114|43|98|113].
  • Podrobné informace o zpracování osobních údajů účastníků a přednášejících při pořádání videokonferencí naleznete v sekci GDPR.
Dotazy
  • Případné dotazy směřujte na [obfuscate_1_|117|113|99|98|105|96|109|96|107|102|63|100|110|114|43|98|113]

2Harmonogram seminářů

RECAMO: Exprese a signalizace p63 v nádorech
Přednáší:
Mgr. Michaela Štencková
Datum a čas konání akce:
24. 5. 2022 14:30 - 24. 5. 2022 15:30
Místo:
RECAMO, Velký přednáškový sál
Delší a kvalitnější život pro pacientky s HE+/HER2- mBC; Správná volba léčby mBC; Možnosti testování karcinomu prsu
Přednáší:
MUDr. Marta Krásenská
MUDr. Markéta Palácová
Mgr. Jitka Berkovcová
Datum a čas konání akce:
25. 5. 2022 15:00 - 25. 5. 2022 16:10
Sponzoruje:
Novartis
Příprava na akreditaci OECI
Přednáší:
MVDr. Olga Sapožnikov, Ph.D.
Datum a čas konání akce:
1. 6. 2022 15:00 - 1. 6. 2022 16:00
RECAMO: Studium molekulárních a funkčních mechanismů derivátů pentametiniových solí
Přednáší:
Mgr. Radovan Krejčíř
Datum a čas konání akce:
14. 6. 2022 14:30 - 14. 6. 2022 15:30
Místo:
RECAMO, Velký přednáškový sál
RECAMO: Vývoj bioelektrochemických metod pro in vitro diagnostiku nádorových onemocnění
Přednáší:
Mgr. Ludmila Moráňová Ph.D.
Datum a čas konání akce:
21. 6. 2022 14:30 - 21. 6. 2022 15:30
Místo:
RECAMO, Velký přednáškový sál

3Kompletní seznam seminářů 2021


4Setkávání multidisciplinárních týmů

Tým pro gynekologické nádory

Tým pro gastrointestinální nádory

Tým pro nádory mozku a míchy

Tým pro nádory kůže a melanom

Tým pro prevenci nádorů a péči osob se zvýšeným rizikem

Tým pro nádory prsu

Tým pro urogenitální nádory

Tým pro nádory plic a pleury

Tým pro nádory hlavy a krku

Tým pro paliativní a podpůrnou léčbu onkologických pacientů

Tým pro endokrinní nádory, C80, a jiné vzácné malignity

Tým pro nádory skeletu a měkkých tkání

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...