Centrum robotické chirurgie

Robotická chirurgie zásadním způsobem změnila operační léčbu v onkologii. Kromě minimálně invazivního operačního přístupu, který znamená pro pacienta menší ránu a rychlejší rekonvalescenci, umožňuje robotický systém také precizněji provedenou operaci. Tento postup je možný díky zvětšenému 3D obrazu a dálkově ovládaným nástrojům, které dokáží napodobit pohyby prstů a zápěstí operatéra.

Centrum robotické chirurgie v MOÚ bylo otevřeno v roce 2018. Naši lékaři používají nejmodernější robotický systém Da Vinci Xi, se kterým lze provádět komplexní onkologické operace. Ročně podstoupí robotickou operaci téměř 300 pacientů. Robotický systém je sdílen více obory, využívají ho lékaři urologie, chirurgie a gynekologie. V současnosti jsme jediným centrem na jižní Moravě, které nabízí robotické operace. Úzce spolupracujeme s ostatními pracovišti Jihomoravského kraje.

1Co nabízíme

Pomáháme zdravým i nemocným.

Nejmodernější robotický systém

Od roku 2018 využíváme nejmodernější robotický systém DaVinci Xi, který díky inovacím umožňuje provádět komplexní onkologické operace.

Rozsáhlé spektrum operací   

Robotický systém je sdílen urologií, gynekologií a chirurgií. Nejčastěji jsou prováděny operace pro nádor prostaty, ledviny, tlustého střeva nebo dělohy.

Preventivní program

Náš preventivní program zahrnuje genetické poradenství a pravidelné sledování těch, kteří mají prokázané vysoké riziko vzniku nádoru prostaty. 

Přesnost a preciznost operace

Robotický systém poskytuje zvětšený 3D obraz ve vysokém rozlišení. Robotické nástroje kopírují pohyby prstů a zápěstí operatéra, což umožňuje zvyšovat preciznost operace a zvýšení možnosti lepších onkologických a funkčních výsledků.

Zkušený tým

Všichni naši lékaři a sestry prošli specializovaným výcvikem a certifikací v zahraničních centrech.

Péče a služby

V MOÚ poskytujeme odbornou péči a služby, které pacientům pomáhají  k vyšší kvalitě života během onemocnění rakovinou, a tím i lepšímu průběhu léčby a uzdravování.


2Jak se objednat


3Cesta nového pacienta

Ve většině případů k nám přichází pacienti, kteří již mají potvrzenu diagnózu a telefonicky se objednají k operačnímu zákroku. Část pacientů je konzultována nebo objednávána přímo jejich ošetřujícími lékaři ze spolupracujících pracovišť. 

1

Mám diagnostikované onemocnění prostaty / ledviny

Bez přítomnosti vzdálených metastáz

2

Mám diagnostikované onemocnění tlustého střeva / žaludku

Bez přítomnosti vzdálených metastáz

Objednejte se na urologii na + 420 543 132 406

Objednejte se na chirurgii na +420 543 135 809

Vyšetření

urologické/chirurgické

Kompletní došetření

Mezioborová komise

Konzultace případu

1

Mám diagnostikované onemocnění prostaty / ledviny

Bez přítomnosti vzdálených metastáz

Objednejte se na urologii na + 420 543 132 406

Vyšetření

urologické/chirurgické

Kompletní došetření

Mezioborová komise

Konzultace případu

2

Mám diagnostikované onemocnění tlustého střeva / žaludku

Bez přítomnosti vzdálených metastáz

Objednejte se na chirurgii na +420 543 135 809

Vyšetření

urologické/chirurgické

Kompletní došetření

Mezioborová komise

Konzultace případu

3

Mám diagnostikované onemocnění dělohy

Bez přítomnosti vzdálených metastáz

Objednejte se na gynekologii na + 420 543 136 207

Objednejte se na gynekologii na + 420 543 136 207

Vyšetření

gynekologické

Kompletní došetření

Mezioborová komise

Konzultace případu

Mezioborová komise rozhodla

1

Onemocnění prostaty / ledviny je vhodné k robotické operaci

2

Onemocnění střeva / žaludku je vhodné k robotické operaci

Robotická operace

Mezioborová komise

Konzultace případu

Onkologická léčba nebo sledování

Mezioborová komise rozhodla

1

Onemocnění prostaty / ledviny je vhodné k robotické operaci

Robotická operace

Mezioborová komise

Konzultace případu

Onkologická léčba nebo sledování

2

Onemocnění střeva / žaludku je vhodné k robotické operaci

Robotická operace

Mezioborová komise

Konzultace případu

Onkologická léčba nebo sledování

3

Onemocnění dělohy je vhodné k robotické operaci

Robotická operace

Mezioborová komise

Konzultace případu

Onkologická léčba nebo sledování


4Centrum v číslech

Jsme akreditovaným onkologickým centrem Organizace evropských onkologických ústavů (OECI – Organisation of European Cancer Institutes). Sledujeme a vyhodnocujeme řadu parametrů ve vztahu ke kvalitě léčby. Níže uvádíme počet pacientů a výkonů.


6Jak nás vidí pacienti

Pacienti, jejich příbuzní a blízcí jsou našimi partnery. Kromě vzájemného kontaktu při poskytování zdravotní péče získáváme zpětnou vazbu i od Pacientské rady MOÚ, pacientských organizací, ale i z vnitřních a externích šetření spokojenosti. Níže uvádíme výsledky posledního průzkumu „Kvalita očima pacientů“ týkající se pracovišť Centra pro nádory prsu.


7Výzkum

Den_04_068

Jednou ze základních výzkumných činností našeho týmu je pravidelná analýza kvality provedených operací a dosažených onkologických výsledků, které jsou následně prezentovány na odborných kongresech. 

Naše pracoviště se podílí také na mezinárodních klinických studiích, ve kterých se hodnotí slibné protinádorové léky a inovativní léčebné postupy.  Seznam aktuálně probíhajících studií najdete na našem webu. Informace o nich Vám rádi podají Vaši ošetřující lékaři nebo členové našeho týmu za klinická hodnocení.

Kromě klinických studií probíhá v MOÚ také intenzivní výzkum biologie (chování) nádorů. Zabýváme se zejména vývojem nových metod diagnostiky nádorů (např. u nádorů prostaty a ledviny) a predikcí odpovědi nádorů na léčbu. K tomu nám pomáhají zbytky nevyužitých vzorků krve nebo nádorů, které jsou Vám z těla odebrány při operacích, biopsiích nebo odběrech. Části vzorků nevyužité k diagnostice se odborně zlikvidují, nebo jsou využity právě pro výzkum. Zkoumány jsou pouze v případě Vašeho souhlasu. Udělujete jej v dokumentu, který podepisujete jako nový pacient/ka nebo před biopsií či operací.

Lékaři našeho týmu publikují výsledky své práce v prestižních zahraničních časopisech.


8Spolupráce

Jsme jediné centrum v České republice, které je součástí prestižní Organizace evropských onkologických ústavů (OECI). V rámci České republiky úzce spolupracujeme s dalšími onkologickými centry. Ve výzkumu probíhá kooperace se Středoevropským technologickým institutem (CEITEC) a Regionálním centrem aplikované molekulární onkologie (RECAMO). V současnosti jsme jediným centrem na jižní Moravě, které nabízí robotické operace. Spolupracujeme s ostatními pracovišti Jihomoravského kraje, odkud k nám pacienti mohou být referováni k léčbě nebo ke konzultaci.


9Edukační materiály

V MOÚ provozujeme Informační a edukační centrum, kde Vám naše pracovnice rády poskytnou další informace o nabízených službách nebo předají vzdělávací materiály o prevenci, diagnostice a léčbě nádorových onemocnění. Informační a edukační centrum MOÚ pořádá rovněž řadu vzdělávacích a kulturních aktivit, které pro Vás mohou být zajímavé.

+420 800 222 322 Informační a edukační centrum

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...