Den_01_088

Hospitalizace

1Příjem

K přijetí se, prosím, dostavte v určený den mezi 8–11 hodinou do Centrální evidence, která se nachází ve Švejdově pavilonu, 2. patro.

K hospitalizaci potřebujete:

 • Občanský průkaz, legitimaci zdravotní pojišťovny.
 • Jméno a adresu Vašeho praktického lékaře.
 • Potvrzení o pracovní neschopnosti, pokud Vám bylo vystaveno.
 • Výsledky Vašich předchozích vyšetření.
 • Osobní a toaletní potřeby, přezůvky, je možné použít vlastní pyžamo i župan.

Co si nebrat do nemocnice:

 • Velké finanční částky.
 • Vkladní knížky a kreditní karty.
 • Šperky a jiné cennosti.
 • Na chirurgicky zaměřená oddělení živé květiny.

Cenné předměty a peníze:

 • Doporučujeme si vzít s sebou jen menší částku peněz (maximálně 500 Kč) na drobné nákupy a nebrat cennosti.
 • Cenné předměty a peníze si můžete uložit do úschovny ústavu. Obdržíte zde písemný doklad o úschově, proti němuž Vám budou předměty vydány při propuštění z ústavu. Ústav není zodpovědný za ztrátu předmětů volně přístupných a uložených mimo místa pro jejich určení.

2Denní nemocniční režim

Denní rozvrh během Vaší hospitalizace se řídí režimem příslušného oddělení. Informujte se na něj u všeobecné sestry.

Vnitřní řád Masarykova onkologického ústavu upravuje práva a povinnosti pacientů a dalších osob při poskytování zdravotní služeb. Dostupný je v několika jazykových vydáních.


4Návštěvy

Z důvodu zhoršující se epidemické situace související s covid-19 jsou v MOÚ od 27. 7. 2022 regulovány návštěvy hospitalizovaných pacientů: 

 • K lůžku pacienta smí pouze 1 osoba po dobu 15 min.
 • Podmínkou je, že návštěva nemá známky respiračního onemocnění a po celou dobu návštěvy bude mít nasazený respirátor.
 • V individuálních situacích lze domluvit s vedoucím lékařem daného oddělení výjimku.

Pacienta je možné běžně navštěvovat denně od 14 do 20 hodin, pokud není určen plošný zákaz návštěv. Ve výjimečných případech jsou po konzultaci s vedoucím lékařem možné návštěvy i mimo vymezené hodiny.

Výše uvedené návštěvní hodiny neplatí pro anesteziologicko-resuscitační oddělení. Návštěvy jsou zde povoleny nejbližším rodinným příslušníkům a délka je přizpůsobena zdravotnímu stavu a kondici pacientů. Na chirurgických odděleních je třeba návštěvní hodiny konzultovat při přijetí s ošetřujícím personálem.


5Kouření

Masarykův onkologický ústav, jako signatář Národního onkologického programu České republiky jednoznačně podporuje omezení a regulaci kouření ve svých prostorách, ať se to týká zaměstnanců, pacientů nebo dalších osob pobývajících v areálu Masarykova onkologického ústavu. V areálu MOÚ je zakázáno kouřit s výjimkou vyhrazeného místa pro kouření.

Pro všechny osoby je vyhrazeným místem pro kouření:
 
 • kuřácká buňka ve venkovních prostorách na trávníku v blízkosti Masarykova pavilonu. Prostor je označen nápisem kuřácká zóna.
   

Na ostatních místech je kouření přísně zakázáno. Děkujeme za respektování těchto pravidel.


6Propuštění

Propuštění do domácího ošetření probíhá zpravidla dopoledne. O datu Vašeho propuštění z nemocnice Vás bude informovat ošetřující lékař. Poskytne Vám také informace ke způsobu a možnostem další eventuální péče a připraví propouštěcí zprávu pro lékaře, který Vás k hospitalizaci doporučil.

V případě, že jste využili nabídky na úschovu cenností či peněz, nezapomeňte si je prosím vyzvednout proti potvrzení tamtéž.

Máte-li možnost, uvítáme, pokud si zajistíte vlastní odvoz z nemocnice.


7Internet WiFi

Registrace do systému je jednoduchá – po připojení zařízení (telefonu, tabletu, notebooku) k Wifi síti MOU-Free zvolí uživatel na úvodní stránce možnost „Registrace nového účtu“, zadá telefonní číslo dle vzoru, seznámí se a odsouhlasí „Podmínky používání veřejného připojení do sítě Internet v MOÚ“ a stiskne tlačítko Registrace. Na zadané telefonní číslo mu bude zaslána SMS s přihlašovacími údaji (jméno a heslo). Zaslané údaje pak vloží do příslušných polí na zobrazené stránce. Zaslané heslo má uživatel možnost změnit za dodržení uvedených podmínek. Přihlašovací jméno změnit nelze.

Platnost přihlašovacích údajů byla stanovena na 6 měsíců. Po uplynutí této doby bude nutné provést nové zaregistrování.

pozn.: Registraci nelze provést přes webové stránky www.mou.cz, ale pouze při navázání spojení v dosahu WiFi sítě MOU-Free, kdy se objeví stránka pro registraci.


Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...