Den_01_088

Hospitalizace

1Příjem

K přijetí se, prosím, dostavte v určený den mezi 8–11 hodinou do Centrální evidence, která se nachází ve Švejdově pavilonu, 2. patro.

K hospitalizaci potřebujete:

 • Občanský průkaz, legitimaci zdravotní pojišťovny.
 • Jméno a adresu Vašeho praktického lékaře.
 • Potvrzení o pracovní neschopnosti, pokud Vám bylo vystaveno.
 • Výsledky Vašich předchozích vyšetření.
 • Osobní a toaletní potřeby, přezůvky, je možné použít vlastní pyžamo i župan.

Co si nebrat do nemocnice:

 • Velké finanční částky.
 • Vkladní knížky a kreditní karty.
 • Šperky a jiné cennosti.
 • Na chirurgicky zaměřená oddělení živé květiny.

Cenné předměty a peníze:

 • Doporučujeme si vzít s sebou jen menší částku peněz (maximálně 500 Kč) na drobné nákupy a nebrat cennosti.
 • Cenné předměty a peníze si můžete uložit do úschovny ústavu. Obdržíte zde písemný doklad o úschově, proti němuž Vám budou předměty vydány při propuštění z ústavu. Ústav není zodpovědný za ztrátu předmětů volně přístupných a uložených mimo místa pro jejich určení.

2Denní nemocniční režim

Denní rozvrh během Vaší hospitalizace se řídí režimem příslušného oddělení. Informujte se na něj u všeobecné sestry.

Vnitřní řád Masarykova onkologického ústavu upravuje práva a povinnosti pacientů a dalších osob při poskytování zdravotní služeb. Dostupný je v několika jazykových vydáních.


3Stravování

Jídelníčky
 

 • týden 15. 7. - 21. 7. 2024
 • týden 8.7. - 14. 7. 2024
   
 • Při příjmu na lůžkové oddělení Vám bude lékařem ordinována dieta - strava, která odpovídá Vašemu zdravotnímu stavu a potřebám.
 • U vybraných druhů diet Vám bude nabídnuta možnost výběru z více druhů jídel.

4Návštěvy

Pacienta je možné běžně navštěvovat denně od 14 do 20 hodin, pokud není určen plošný zákaz návštěv. Ve výjimečných případech jsou po konzultaci s vedoucím lékařem možné návštěvy i mimo vymezené hodiny.
Výše uvedené návštěvní hodiny neplatí pro anesteziologicko-resuscitační oddělení. Návštěvy jsou zde povoleny nejbližším rodinným příslušníkům a délka je přizpůsobena zdravotnímu stavu a kondici nemocného.

Z důvodu prevence přenosu infekce prosíme všechny vstupující o důsledné dodržování hygienické dezinfekce rukou.


V případě, že máte projevy respirační infekce (např. smrkáte, kýcháte, kašlete), nebo jiné zdravotní problémy, odložte, prosím svou návštěvu na později.


5Kouření

Masarykův onkologický ústav, jako signatář Národního onkologického programu České republiky jednoznačně podporuje omezení a regulaci kouření ve svých prostorách, ať se to týká zaměstnanců, pacientů nebo dalších osob pobývajících v areálu Masarykova onkologického ústavu. V areálu MOÚ je zakázáno kouřit s výjimkou vyhrazeného místa pro kouření.

Pro všechny osoby je vyhrazeným místem pro kouření:
 
 • kuřácká buňka ve venkovních prostorách na trávníku v blízkosti Masarykova pavilonu. Prostor je označen nápisem kuřácká zóna.
   

Na ostatních místech je kouření přísně zakázáno. Děkujeme za respektování těchto pravidel.


6Propuštění

Propuštění do domácího ošetření probíhá zpravidla dopoledne. O datu Vašeho propuštění z nemocnice Vás bude informovat ošetřující lékař. Poskytne Vám také informace ke způsobu a možnostem další eventuální péče a připraví propouštěcí zprávu pro lékaře, který Vás k hospitalizaci doporučil.

V případě, že jste využili nabídky na úschovu cenností či peněz, nezapomeňte si je prosím vyzvednout proti potvrzení tamtéž.

Máte-li možnost, uvítáme, pokud si zajistíte vlastní odvoz z nemocnice.


7Internet WiFi

Registrace do systému je jednoduchá – po připojení zařízení (telefonu, tabletu, notebooku) k Wifi síti MOU-Free zvolí uživatel na úvodní stránce možnost „Registrace nového účtu“, zadá telefonní číslo dle vzoru, seznámí se a odsouhlasí „Podmínky používání veřejného připojení do sítě Internet v MOÚ“ a stiskne tlačítko Registrace. Na zadané telefonní číslo mu bude zaslána SMS s přihlašovacími údaji (jméno a heslo). Zaslané údaje pak vloží do příslušných polí na zobrazené stránce. Zaslané heslo má uživatel možnost změnit za dodržení uvedených podmínek. Přihlašovací jméno změnit nelze.

Platnost přihlašovacích údajů byla stanovena na 6 měsíců. Po uplynutí této doby bude nutné provést nové zaregistrování.

pozn.: Registraci nelze provést přes webové stránky www.mou.cz, ale pouze při navázání spojení v dosahu WiFi sítě MOU-Free, kdy se objeví stránka pro registraci.


Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...