Nelékařští zdravotničtí pracovníci

MOÚ je pracovištěm s pre i post graduální výukou. Spolupracujeme s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, ale i středními a vyšším odbornými zdravotnickými školami a s NCO NZO Brno. Vzděláváme budoucí nelekářské zdravotníky. Pozornost zaměřujeme také na prohlubování znalostí zdravotníků v praxi.


Den_01_026

1Specializační vzdělávání

Všeobecná sestra

 

 
Udělení akreditace
Účinnost do
Garant/odpovědná osoba
Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. 12. 2021 30. 11. 2026 Mgr. Blanka Lakomá

Stáže se mohou v jednom termínu účastnit maximálně 4 osoby.
 

Odborný modul – OM 2
 
Specializovaná ošetřovatelská péče v onkologii a paliativní péči praktická část
 
Rozsah praktické části 5 dnů odborné praxe na pracovišti akreditovaného zařízení, tj. 40 hodin
Počet kreditů 15 kreditů za praktickou část v akreditovaném zařízení
Cíl Připravit všeobecnou sestru pro specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienty s onkologickým onemocněním.
Garant Mgr. Blanka Lakomá
Kontakt a přihláška Bc. Ciprová Tatiana, vrchní sestra Kliniky komplexní onkologické péče
T +420 773 754 874
E [obfuscate_1_|98|96|109|106|105|117|88|61|101|105|116|37|96|114]
Místo konání  Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Klinika komplexní onkologické péče
Účastnický poplatek  3 100 Kč = 5 dní praxe (celkem 40 hodin)
Úhrada Požadovaná finanční částka musí být uhrazena před započetím praktické části.
Informace k platbě Vám bude zaslána po ekceptaci přihlášky.

 


Zdravotní laborant

 

 
Udělení akreditace
Účinnost do
Garant/odpovědná osoba
Klinická biochemie OM4 1. 12. 2022 30. 11. 2027 Mgr. Lucie Juránková, MBA

 

 

Odborný modul – OM 4
 
Odborná praxe v rámci specializačního vzdělávání Klinická biochemie
Rozsah praktické části

5 dnů odborné praxe na pracovišti akreditovaného zařízení, tj. 40 hodin

Počet kreditů

15 kreditů za praktickou část v akreditovaném zařízení

Cíl

Cílem specializačního vzdělávání v oboru Klinická biochemie je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti. Zdravotní laborant pro klinickou biochemii osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou.

Garant

Mgr. Lucie Juránková, MBA

Kontakt a přihláška

Mgr. Lucie Juránková, MBA , vedoucí zdravotní laborant OLM

T +420 543 136 703
E [obfuscate_1_|105|108|111|89|104|106|102|115|89|58|108|102|114|38|93|121]

Místo konání 

Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

Účastnický poplatek 

1170 Kč = 3 dny praxe na OLM (celkem 24hodin)

Úhrada

Požadovaná finanční částka musí být uhrazena před započetím praktické části.
Informace k platbě Vám bude zaslána po ekceptaci přihlášky.

 

Seznam výkonů
Počet výkonů
Pracoviště
Elektroforéza proteinů v séru 70 OLM MOÚ
Kvalitativní cytologické vyšetření mozkomíšního moku 20 FNUSA/FN Brno
Chromatografické metody 30 FNUSA/FN Brno
Imunochemické metody 30 OLM MOÚ
Stanovení glykovaného hemoglobinu kapalinovou chromatografií 20 OLM MOÚ

Radiologický asistent

 

 
Udělení akreditace
Účinnost do
Garant/odpovědná osoba
Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii - special. vzdělávání - radiologický asistent 1. 5. 2018 30. 11. 2027 prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

 

Odborný modul – OM 3- ra
Odborná praxe v rámci specializačního vzdělávání Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii
Rozsah praktické části 10 dnů odborné praxe na pracovišti akreditovaného zařízení, tj. 80 hodin
Počet kreditů  
Cíl Cílem specializačního vzdělávání je získání specializované způsobilosti osvojením si potřebných praktických dovedností dle studijního plánu praktických výkonů
Garant prof. MUDr. Šlampa Pavel, CSc., přednosta Kliniky radiační onkologie LF MU a MOÚ
Kontakt a přihláška Jana Badurová , vedoucí radiologická asistentka KRO MOÚ
T +420 543 131 126 E [obfuscate_1_|97|88|97|114|111|110|109|94|61|106|110|108|43|96|119]
Místo konání Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Účastnický poplatek 6 200 Kč = 10 dní praxe (celkem 80 hodin)
Úhrada Požadovaná finanční částka musí být uhrazena před započetím praktické části.
Informace k platbě Vám bude zaslána po akceptaci přihlášky

Zdravotničtí pracovníci - jiní

 

 
Udělení akreditace
Účinnost do
Garant/odpovědná osoba
Organizace a řízení ve zdravotnictví OM7 1. 12. 2021 30. 11. 2026 PhDr. Jana Kocourková, MBA

Stáže se mohou v jednom termínu účastnit maximálně 2 osoby.
 

Odborný modul – OM 7
 
Odborná praxe v rámci specializačního vzdělávání Organizace a řízení ve zdravotnictví
 
Rozsah praktické části 5 dnů odborné praxe na pracovišti akreditovaného zařízení, tj. 40 hodin
Počet kreditů 15 kreditů za praktickou část v akreditovaném zařízení
Cíl Připravit nelékařské zdravotnické pracovníky ve zdravotnictví k výkonu manažerských rolí a funkcí. V návaznosti na získané teoretické znalosti rozvíjet prakticky využitelné návyky v oblasti provozně-organizační, lidských zdrojů a v problematice sledování kvality.
Garant PhDr. Jana Kocourková, MBA
Kontakt a přihláška PhDr. Jana Kocourková, MBA, náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky v MOÚ,
T +420 543 134 104
E [obfuscate_1_|105|98|108|91|105|116|105|104|103|112|96|55|106|103|111|45|90|119]
Místo konání Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Účastnický poplatek 3 100 Kč = 5 dní praxe (celkem 40 hodin)
Úhrada Požadovaná finanční částka musí být uhrazena před započetím praktické části.
Informace k platbě Vám bude zaslána po akceptaci přihlášky.

Farmaceutický asistent

 

Specializační vzdělávání
Udělení akreditace
Účinnost do
Garant/odpovědná osoba
Specifické lékárenské činnosti 1.1. 2018 31. 12. 2022 PharmDr. Michal Budínský
Příprava radiofarmak OM3 1. 5. 2021 20. 4. 2026 PharmDr. Michal Budínský

Máte-li zájem o stáž, kontaktujte příslušného garanta.


Psycholog ve zdravotnictví

 

 
Udělení akreditace
Účinnost do
Garant/odpovědná osoba
Klinická psychologie 1. 11. 2011 31. 10. 2022 Mgr. Radka Alexandrová

Předatestační stáž na našem pracovišti nabízíme pouze psychologům z pracovišť, která spadají do našeho akreditačního seznamu.


Den_01_085

2Certifikované kurzy

Ošetřovatelská péče o pacienta se zavedeným portem


Kurz je určen všeobecným sestrám. Absolventka po úspěšném ukončení kurzu získá zvláštní odbornou způsobilost:

 • k péči o pacienty se zavedeným portem včetně zajištění jeho průchodnosti,
 • k zavedení Hüberovy jehly do portu,
 • k odběru krve z portu,
 • k aplikaci léčiv do portu,
 • k edukaci a poradenské činnosti v péči o zavedený port.

Specifická ošetřovatelská péče v paliativní péči


Odborná praxe v rámci certifikovaného kurzu Specifická ošetřovatelská péče v paliativní péči. Cílem certifikovaného kurzu je připravit všeobecné sestry a porodní asistentky na poskytování paliativní péče. 


Den_08_335

4Vzdělávací akce

Konference, kurzy, přednášky

 • Místo konání:
  Masarykův onkologický ústav (MOÚ), Brno, Švejdův pavilon, IV. poschodí (pokud není uvedeno jinak).
   
 • Počet účastníků:
  na konferencích je omezen s ohledem na kapacitu míst v přednáškové místnosti. Plánovaná doba trvání konference dle odborného programu. Konference budou ohodnoceny kreditními body. Certifikované kurzy jsou akreditovány MZ ČR.
   
 • Certifikované kurzy:
  Kontaktní osoba: Zuzana Sýkorová, [obfuscate_1_|121|106|118|99|105|113|102|115|89|58|108|102|114|38|93|121]
   
 • Ostatní kurzy:
  Kontaktní osoba: Bc. Ciprová Tatiana, [obfuscate_1_|98|96|109|106|105|117|88|61|101|105|116|37|96|114]
   
 • Plán konferencí:
  naleznete níže ke stažení. Bližší informace ke konferencím a kurzům naleznete v jednotlivých kapitolách.

Den_05_067

4Stáže


Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...