Nelékařští zdravotničtí pracovníci

MOÚ je pracovištěm s pregraduální i postgraduální výukou. Spolupracujeme s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, ale i středními a vyššími odbornými zdravotnickými školami a s NCO NZO Brno. Vzděláváme budoucí nelekářské zdravotníky. Pozornost zaměřujeme také na prohlubování znalostí zdravotníků v praxi.


Den_01_026

1Specializační vzdělávání

Všeobecná sestra

 

 
Udělení akreditace
Účinnost do
Garant/odpovědná osoba
Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. 12. 2021 30. 11. 2026 Mgr. Blanka Lakomá

Stáže se mohou v jednom termínu účastnit maximálně 4 osoby.
 

Odborný modul – OM 2
 
Specializovaná ošetřovatelská péče v onkologii a paliativní péči praktická část
 
Rozsah praktické části 5 dnů odborné praxe na pracovišti akreditovaného zařízení, tj. 40 hodin
Počet kreditů 15 kreditů za praktickou část v akreditovaném zařízení
Cíl Připravit všeobecnou sestru pro specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienty s onkologickým onemocněním nebo v terminálním stavu.
Garant Mgr. Blanka Lakomá
Kontakt a přihláška Bc. Kristýna Jebáčková, referentka Oddělení vzdělávání
T +420 543 136 916
E [obfuscate_1_|106|105|100|114|110|120|101|92|45|100|100|89|92|98|101|110|109|92|63|103|110|108|41|98|116]
Místo konání  Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Klinika komplexní onkologické péče
Účastnický poplatek  3 100 Kč = 5 dní praxe (celkem 40 hodin)
Úhrada Požadovaná finanční částka musí být uhrazena před započetím praktické části.
Informace k platbě Vám bude zaslána po akceptaci přihlášky.

 


Zdravotní laborant

 

 
Udělení akreditace
Účinnost do
Garant/odpovědná osoba
Klinická biochemie 1. 12. 2022 30. 11. 2027 Mgr. Lucie Juránková, MBA

 

 

Odborný modul – OM 4
 
Odborná praxe v rámci specializačního vzdělávání Klinická biochemie
Rozsah praktické části

5 dnů odborné praxe na pracovišti akreditovaného zařízení, tj. 40 hodin

Počet kreditů

15 kreditů za praktickou část v akreditovaném zařízení

Cíl

Cílem specializačního vzdělávání v oboru Klinická biochemie je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti. Zdravotní laborant pro klinickou biochemii osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou.

Garant

Mgr. Lucie Juránková, MBA

Kontakt a přihláška

Mgr. Lucie Juránková, MBA , vedoucí zdravotní laborant OLM

T +420 543 136 703
E [obfuscate_1_|105|108|109|96|104|106|102|113|96|58|108|102|112|45|93|121]

Místo konání 

Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

Účastnický poplatek 

1170 Kč = 3 dny praxe na OLM (celkem 24hodin)

Úhrada

Požadovaná finanční částka musí být uhrazena před započetím praktické části.
Informace k platbě Vám bude zaslána po akceptaci přihlášky.

 

Seznam výkonů
Počet výkonů
Pracoviště
Elektroforéza proteinů v séru 70 OLM MOÚ
Kvalitativní cytologické vyšetření mozkomíšního moku 20 FNUSA/FN Brno
Chromatografické metody 30 FNUSA/FN Brno
Imunochemické metody 30 OLM MOÚ
Stanovení glykovaného hemoglobinu kapalinovou chromatografií 20 OLM MOÚ

Radiologický asistent

 

 
Udělení akreditace
Účinnost do
Garant/odpovědná osoba
Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii 1. 5. 2018 30. 11. 2027 prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Základní modul - ZM
 
Rozsah teoretické části 5 dnů teoretické výuky, tj. 40 hodin
Počet kreditů 20
Cíl Vybavit radiologické asistenty znalostmi potřebnými k organizačnímu a metodickému vedení v oblasti využívání radiologických technologií, odborné terminologie a specifik jejího užívání, prohloubit vědomosti a dovednosti potřebné k efektivnímu výkonu v roli odborného radiologického asistenta pro radioterapii.
Garant prof. MUDr. Šlampa Pavel, CSc., přednosta Kliniky radiační onkologie LF MU a MOÚ
Kontakt a přihláška

Bc. Lucie Havlásková, asistentka KRO MOÚ
T +420 543 131 106 E [obfuscate_1_|107|108|94|104|95|45|95|92|117|102|96|106|102|110|112|96|55|104|110|111|45|90|117]

Jana Badurová , vedoucí radiologická asistentka KRO MOÚ
T +420 543 131 126 E [obfuscate_1_|97|88|95|116|108|110|109|92|63|103|110|108|41|98|116]

Místo konání Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Účastnický poplatek 7000 Kč
Úhrada

Požadovaná finanční částka musí být uhrazena před započetím teoretické části.
Informace k platbě Vám bude zaslána po akceptaci přihlášky

 

Odborný modul – OM 1
 

Rozsah teoretické části

5 dnů teoretické výuky, tj. 40 hod.

5 dnů praktické výuky, tj. 40 hod.

Počet kreditů 25 (20 za teoretickou část + 5 za praktickou část) 
Cíl Připravit radiologické asistenty pro požadované činnosti konkrétního oboru specializace.
Garant prof. MUDr. Šlampa Pavel, CSc., přednosta Kliniky radiační onkologie LF MU a MOÚ
Kontakt a přihláška

Bc. Lucie Havlásková, asistentka KRO MOÚ
T +420 543 131 106 E [obfuscate_1_|107|108|94|104|95|45|95|92|117|102|96|106|102|110|112|96|55|104|110|111|45|90|117]

Jana Badurová , vedoucí radiologická asistentka KRO MOÚ
T +420 543 131 126 E [obfuscate_1_|97|88|95|116|108|110|109|92|63|103|110|108|41|98|116]

Místo konání Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Účastnický poplatek 6 000 Kč
Úhrada

Požadovaná finanční částka musí být uhrazena před započetím teoretické části.
Informace k platbě Vám bude zaslána po akceptaci přihlášky

 

Odborný modul - OM 2
 
Rozsah teoretické části 5 dnů teoretické výuky, tj. 40 hodin
Počet kreditů 20
Cíl Absolvováním akreditovaného certifikovaného kurzu získá absolvent/ka zvláštní odbornou způsobilost v klinické radioterapii.
Garant prof. MUDr. Šlampa Pavel, CSc., přednosta Kliniky radiační onkologie LF MU a MOÚ
Kontakt a přihláška

Bc. Lucie Havlásková, asistentka KRO MOÚ
T +420 543 131 106 E [obfuscate_1_|107|108|94|104|95|45|95|92|117|102|96|106|102|110|112|96|55|104|110|111|45|90|117]

Jana Badurová , vedoucí radiologická asistentka KRO MOÚ
T +420 543 131 126 E [obfuscate_1_|97|88|95|116|108|110|109|92|63|103|110|108|41|98|116]

Místo konání Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Účastnický poplatek 6400 Kč
Úhrada

Požadovaná finanční částka musí být uhrazena před započetím teoretické části.
Informace k platbě Vám bude zaslána po akceptaci přihlášky

 

Odborný modul – OM 3
Odborná praxe v rámci specializačního vzdělávání Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii
Rozsah praktické části 10 dnů odborné praxe na pracovišti akreditovaného zařízení, tj. 80 hodin
Počet kreditů 70
Cíl Cílem specializačního vzdělávání je získání specializované způsobilosti osvojením si potřebných praktických dovedností dle studijního plánu praktických výkonů
Garant prof. MUDr. Šlampa Pavel, CSc., přednosta Kliniky radiační onkologie LF MU a MOÚ
Kontakt a přihláška

Jana Badurová , vedoucí radiologická asistentka KRO MOÚ
T +420 543 131 126 E [obfuscate_1_|97|88|95|116|108|110|109|92|63|103|110|108|41|98|116]

Místo konání Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Účastnický poplatek 6 200 Kč = 10 dní praxe (celkem 80 hodin)
Úhrada Požadovaná finanční částka musí být uhrazena před započetím praktické části.
Informace k platbě Vám bude zaslána po akceptaci přihlášky

Kurz je pro letošní rok již zcela naplněn.


Nelékařští zdravotničtí pracovníci

 

 
Udělení akreditace
Účinnost do
Garant/odpovědná osoba
Organizace a řízení ve zdravotnictví 1. 12. 2021 30. 11. 2026 PhDr. Jana Kocourková, MBA

Stáže se mohou v jednom termínu účastnit maximálně 2 osoby.
 

Odborný modul – OM 7
 
Odborná praxe v rámci specializačního vzdělávání Organizace a řízení ve zdravotnictví
 
Rozsah praktické části 5 dnů odborné praxe na pracovišti akreditovaného zařízení, tj. 40 hodin
Počet kreditů 15 kreditů za praktickou část v akreditovaném zařízení
Cíl Připravit nelékařské zdravotnické pracovníky ve zdravotnictví k výkonu manažerských rolí a funkcí. V návaznosti na získané teoretické znalosti rozvíjet prakticky využitelné návyky v oblasti provozně-organizační, lidských zdrojů a v problematice sledování kvality.
Garant PhDr. Jana Kocourková, MBA
Kontakt a přihláška Bc. Kristýna Jebáčková, referentka Oddělení vzdělávání
T +420 543 136 916
E [obfuscate_1_|106|105|100|114|110|120|101|92|45|100|100|89|92|98|101|110|109|92|63|103|110|108|41|98|116]
Místo konání Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Účastnický poplatek 3 100 Kč = 5 dní praxe (celkem 40 hodin)
Úhrada Požadovaná finanční částka musí být uhrazena před započetím praktické části.
Informace k platbě Vám bude zaslána po akceptaci přihlášky.

Farmaceutický asistent

 

Specializační vzdělávání
Udělení akreditace
Účinnost do
Garant/odpovědná osoba
Příprava radiofarmak OM3 1. 5. 2021 20. 4. 2026 PharmDr. Michal Budínský

Máte-li zájem o stáž, kontaktujte příslušného garanta.


Psycholog ve zdravotnictví

 

 
Udělení akreditace
Účinnost do
Garant/odpovědná osoba
Klinická psychologie 1. 11. 2011 31. 10. 2027 Mgr. Radka Alexandrová

Předatestační stáž na našem pracovišti nabízíme pouze psychologům z pracovišť, která spadají do našeho akreditačního seznamu.


Den_01_085

2Certifikované kurzy

Ošetřovatelská péče o pacienta se zavedeným portem


Kurz je určen všeobecným sestrám. Absolventka po úspěšném ukončení kurzu získá zvláštní odbornou způsobilost:

 • k péči o pacienty se zavedeným portem včetně zajištění jeho průchodnosti,
 • k zavedení Hüberovy jehly do portu,
 • k odběru krve z portu,
 • k aplikaci léčiv do portu,
 • k edukaci a poradenské činnosti v péči o zavedený port.

Specifická ošetřovatelská péče v paliativní péči


Odborná praxe v rámci certifikovaného kurzu Specifická ošetřovatelská péče v paliativní péči. Cílem certifikovaného kurzu je připravit všeobecné sestry a porodní asistentky na poskytování paliativní péče. 

Nutriční péče a poradenství u pacientů s onkologickým onemocněním


Odborná praxe v rámci certifikovaného kurzu Nutriční péče a poradenství u pacientů s onkologickým onemocněním. Účastníci budou připraveni uplatňovat získané vědomosti při analyzování nutričních potřeb a postupů u onkologicky nemocných pacientů ve všech stádiích onemocnění, včetně následné péče.


Den_08_335

4Vzdělávací akce

Konference, kurzy, přednášky

 • Místo konání:
  Masarykův onkologický ústav (MOÚ), Brno, Švejdův pavilon, IV. poschodí (pokud není uvedeno jinak).
   
 • Počet účastníků:
  na konferencích je omezen s ohledem na kapacitu míst v přednáškové místnosti. Plánovaná doba trvání konference dle odborného programu. Konference budou ohodnoceny kreditními body. Certifikované kurzy jsou akreditovány MZ ČR.
   
 • Certifikované kurzy:
  Kontaktní osoba: Zuzana Sýkorová, [obfuscate_1_|121|106|116|106|105|113|102|113|96|58|108|102|112|45|93|121]
   
 • Ostatní kurzy:
  Kontaktní osoba: Mgr. Tatiana Ciprová, [obfuscate_1_|98|96|107|113|105|117|88|59|108|105|116|37|94|121]
   
 • Plán konferencí:
  naleznete níže ke stažení. Bližší informace ke konferencím a kurzům naleznete v jednotlivých kapitolách.

Den_05_067

4Stáže


Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...

Upozornění

Pozor, v souvislosti s uzavřením spodních parkovišť (nad vodojemy) dochází od 1.6.2023 k velkým změnám v parkování v okolí MOÚ. Nově jsou zřízeny zóny pro možnost rychlého vystoupení a nastoupení chodících pacientů (tzv. Kiss+Ride), kde však nelze auto nechat stát. Dále jsme zavedli zóny pro vystoupení a nastoupení pacientů potřebujících transportní sedačku nebo lůžko.

Další informace, včetně mapy, naleznete zde.