Centrum pro nádory kůže a melanom

Patříme k největším specializovaným centrům na nádory kůže v České republice. Onemocněl/a jste nádorem kůže (zvláště maligním melanomem), nebo z tohoto onemocnění máte obavy? Pak jste u nás v nejlepších rukou. Dokládají to i výsledky léčby, která má v našem centru dlouholetou historii. Zakládáme si na týmové spolupráci, díky níž zajišťujeme poskytnutí nejmodernější a neúčinnější dostupné léčby. Kooperujeme také s dalšími pracovišti a lékaři v Jihomoravském kraji i sousedních krajích.

1Co nabízíme

Pomáháme zdravým i nemocným.

Preventivní program

Náš preventivní program zahrnuje genetické poradenství a pravidelné sledování těch, kteří mají prokázané vysoké riziko vzniku nádoru kůže.

Moderní vyšetřovací metody

K cílenému vyšetření kožních lézí používáme dermatoskopický přístroj. Disponujeme nejmodernějšími zobrazovacími metodami včetně magnetické rezonance a pozitronové emisní tomografie kombinované s počítačovou tomografií. Nabízíme vysokou úroveň histopatologických vyšetření včetně stanovení prognostických a prediktivních faktorů určujících pravděpodobnost úspěchu onkologické léčby.

Operační léčba

Naši chirurgové ročně provedou operace u téměř 200 pacientů s nádory kůže, převážně maligního melanomu. Cílem operace je nejen kompletní odstranění nádoru, ale také zachování dobré kvality života díky rekonstrukčním výkonům, které provádíme ve spolupráci s plastickým chirurgem. 

Komplexní léčba

Lokální léčba kožních nádorů je založena především na chirurgickém zákroku, radioterapii a kryoterapii (zmrazení nádoru), s využitím nejmodernějších přístrojů a technik. U pokročilejších stadií onemocnění používáme moderní, vysoce účinnou cílenou léčbu a imunoterapii.

Nejnovější léčebné postupy

Kromě běžné protinádorové léčby jsou v našem centru k dispozici i ty nejnovější léky, do nichž se vkládají naděje, a které se testují v rámci klinických studií.

Péče a služby

V MOÚ poskytujeme odbornou péči a služby, které pacientům pomáhají k vyšší kvalitě života během onemocnění rakovinou, a tím i lepšímu průběhu léčby a uzdravování.


2Jak se objednat


3Cesta nového pacienta

Ve většině případů k nám přicházejí pacienti, kteří již mají potvrzenu diagnózu, či kteří mají podezření na zhoubný nádor a potřebují došetřit. Vše začíná telefonickým objednáním.

1

Můj ošetřující lékař/praktický lékař vyslovil podezření na kožní nádor

2

Mám výsledek histologie

Objednejte se na chirurgickou nebo kožní ambulanci na +420 543 136 204 nebo na +420 543 135 006.

Odběr znaménka a jeho histologické vyšetření.

Kompletní došetření

1

Můj ošetřující lékař/praktický lékař vyslovil podezření na kožní nádor

Objednejte se na chirurgickou nebo kožní ambulanci na +420 543 136 204 nebo na +420 543 135 006.

Odběr znaménka a jeho histologické vyšetření.

Kompletní došetření

2

Mám výsledek histologie

Objednejte se na chirurgickou nebo kožní ambulanci na +420 543 136 204 nebo na +420 543 135 006.

Kompletní došetření

3

Mám potvrzený maligní melanom se vzdálenými metastázemi

Objednejte se na na konziliární ambulanci na +420 543 135 809

Konzultace v konziliární ambulanci

Případné došetření

Vyšetření prokázala:

1

Onemocnění je lokalizované pouze na oblast kůže,

případně regionálních lymfatických uzlin.

2

Onemocnění je více pokročilé.

Projednání na multidisciplinární melanomové komisi MOÚ

Operace

Onkologická léčba

Vyšetření prokázala:

1

Onemocnění je lokalizované pouze na oblast kůže,

případně regionálních lymfatických uzlin.

Projednání na multidisciplinární melanomové komisi MOÚ

Operace

Onkologická léčba

2

Onemocnění je více pokročilé.

Projednání na multidisciplinární melanomové komisi MOÚ

Onkologická léčba


4Centrum v číslech

Jsme akreditovaným onkologickým centrem Organizace evropských onkologických ústavů (OECI – Organisation of European Cancer Institutes). Sledujeme a vyhodnocujeme řadu parametrů ve vztahu ke kvalitě léčby. Níže uvádíme počet pacientů a výkonů.

Zkušenost

Léčba


6Jak nás vidí pacienti

Pacienti, jejich příbuzní a blízcí jsou našimi partnery. Kromě vzájemného kontaktu při poskytování zdravotní péče získáváme zpětnou vazbu i od Pacientské rady MOÚ, pacientských organizací, ale i z vnitřních a externích šetření spokojenosti. Níže uvádíme výsledky posledního průzkumu „Kvalita očima pacientů“ týkající se pracovišť Centra pro nádory kůže.     


7Výzkum

Den_04_118

Výzkum a hledání nových možností léčby kožních nádorů jsou základní součástí naší práce. Prostřednictvím klinických studií se k našim pacientům dostávají nové a nadějné léky a inovativní léčebné postupy. Informace o nich Vám rádi podají Vaši ošetřující lékaři nebo členové našeho týmu klinických hodnocení.

Kromě klinických studií probíhá v MOÚ také intenzivní výzkum biologie (chování) nádorů kůže. Zabýváme se zejména jejich molekulární klasifikací, která by pomohla k urychlení a zpřesnění jejich diagnostiky i následné predikci odpovědi nádorů na léčbu. K tomu nám pomáhají zbytky nevyužitých vzorků krve nebo nádorů, které jsou Vám z těla odebrány při operacích, biopsiích nebo odběrech. Části vzorků nevyužité k diagnostice se odborně zlikvidují, nebo jsou využity právě pro výzkum. Zkoumány jsou pouze v případě Vašeho souhlasu. Udělujete jej v dokumentu, který podepisujete jako nový pacient/ka nebo před biopsií či operací. Části vzorků určené pro výzkumné účely již nemají Vaše identifikační údaje a jsou skladovány odděleně v Bance biologického materiálu, kde jsou k dispozici našim výzkumníkům.    

Členové našeho centra publikují v mezinárodních vědeckých časopisech, např. Melanoma Research, Anticancer Research, European Journal of Cancer, Journal of Immunology. V mezinárodní bibliografické databázi PubMed naleznete podrobný seznam těchto evidovaných publikací.


8Spolupráce

Kooperujeme také s dalšími pracovišti v Jihomoravském kraji i sousedních krajích. Jejich lékaři s námi své pacienty pravidelně konzultují a odesílají je do MOÚ k té části léčby, kterou by nemohli zajistit na svých pracovištích. Takto jsou zaručeny stejné podmínky pro všechny pacienty s nádory kůže, jejichž diagnostika a léčba probíhá v rámci označených pracovišť naší Regionální onkologické skupiny. Partnerská pracoviště poznáte podle informační cedule s nápisem: Spolupracující pracoviště Masarykova onkologického ústavu nebo Pracoviště Regionální onkologické skupiny Národního onkologického centra Brno. Oborově spolupracujeme s chirurgy, dermatology, praktickými lékaři, internisty a také plastickými chirurgy. 


9Edukační materiály

V MOÚ provozujeme Informační a edukační centrum, kde Vám naše pracovnice rády poskytnou další informace o nabízených službách nebo předají vzdělávací materiály o prevenci, diagnostice a léčbě nádorových onemocnění. Informační a edukační centrum MOÚ pořádá rovněž řadu vzdělávacích a kulturních aktivit, které pro Vás mohou být zajímavé.

+420 800 222 322 Informační a edukační centrum

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...