Léčebné metody

„Každý nádor je jiný, a proto léčba vyžaduje personalizovaný přístup ke každému pacientovi"

Volba způsobu léčby záleží na diagnóze, klinickém stádiu nemoci, rozsahu nádoru, postižení dalších struktur, ale také na rizikových faktorech a na celkovém stavu, situaci a přání pacienta.

Které léčebné metody jsou používány u kterých diagnóz se dozvíte v rámci stránek diagnóz, zde najdete vysvětlení léčebných metod. V léčbě jsou obvykle používány kombinace jednotlivých léčebných metod.  

Zakládáme si na týmové spolupráci,  nezbytnou součástí léčebného procesu jsou lékařští i nelékařstí odborníci, kteří v multidisciplinárních týmech vyhodnocují všechny získané výsledky vyšetření a s přihlédnutím na konkrétního pacienta a vlastnosti konkrétního nádoru stanovují léčebný postup. 
 


Den_06_431

1Chirurgické metody


Den_03_220

2Radioterapeutické metody


Den_07_280

3Systémová farmakoterapie


Den_06_118

4Regionální chemoterapie


Den_05_052

5Intervenční radiologie


Den_10_154

6Podpůrná léčba a péče


Den_01_069

7Aktivní sledování


Den_02_013

8Nežádoucí účinky onkologické léčby a jejich řešení

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...