Centrum pro nádory mozku a míchy

Jsme jedním z devíti špičkových neuroonkologických center působících v České republice. Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně tvoříme multidisciplinární tým poskytující komplexní péči o pacienty s nádory mozku a míchy v plné šíři. Léčíme pacienty přicházející nejen z Jihomoravského kraje. Zakládáme si na individuálním přístupu k pacientovi a jeho rodině tak, aby odcházeli z každého setkání s našimi odborníky spokojeni a s vědomím, že jejich potřeby jsou u nás na prvním místě. Nejlepší dostupné metody v diagnostice a léčbě nádorů mozku a míchy konzultujeme u všech nových pacientů prostřednictvím pravidelné mezioborové indikační komise. Ta u nás vznikla v roce 2003, jako vůbec první svého druhu v České republice.

1Co nabízíme

Studiová léčba

Kromě možností účasti v komerčních klinických studiích, zařazujeme pacienty do několika našich vlastních akademických klinických studií.

Moderní vyšetřovací metody

Pacienti mají přístup k moderním vyšetřovacím metodám, včetně speciálních vyšetření mozku pozitronovou emisní tomografií (PET).

Multidisciplinární přístup 

Všichni operovaní pacienti (z FN Brno Bohunice, nebo z FN u sv. Anny) jsou následně konzultováni na naší komisi mozkových nádorů s návrhem další optimální léčby.

Komplexní léčba

Naši pacienti mají přístup ke všem standardním léčebným metodám mozkových nádorů, včetně neurochirurgických výkonů ve spolupráci s brněnskými fakultními nemocnicemi.

Nejnovější léčebné postupy

Sledujeme moderní trendy a postupy v léčbě pomocí ozařování, které často implementujeme do rutinní praxe jako první v ČR.

Péče a služby

V MOÚ poskytujeme odbornou péči a služby, které pacientům pomáhají  k vyšší kvalitě života během onemocnění rakovinou, a tím i lepšímu průběhu léčby a uzdravování.


2Jak se objednat


3Cesta nového pacienta

Ve většině případů k nám přichází pacienti, kteří již mají potvrzenu diagnózu, o které se dozvěděli na neurochirurgii (v případě primárních mozkových nádorů), nebo od svého ošetřujícího onkologa (v případě sekundárních mozkových nádorů, neboli mozkových metastáz). Základní diagnostickou metodou je provedení magnetické rezonance (MR) mozku, v některých případech je dostačující CT vyšetření. Naprostá většina pacientů, kteří přicházejí do našeho Centra již tato vyšetření absolvovala. 

1

Lékaři mi na CT/Magnetické rezonanci hlavy zjistili nádor na mozku

1

Lékaři mi na CT/Magnetické rezonanci hlavy zjistili nádor na mozku

Vyšetření prokázala

1

Mám podezření na primární nádor mozku

2

Mám podezření na sekundární nádor mozku

Objednání na radioterapeutickou ambulanci

na +420 543 131 118

Doplnění vstupních vyšetření ve spolupráci s brněnskými neurochirurgickými pracovišti

Systémová léčba

Objednání na +420 543 135 809

Konzultace případu odbornou komisí

Individuální terapie

Sledování

Vyšetření prokázala

1

Mám podezření na primární nádor mozku

Objednání na radioterapeutickou ambulanci

na +420 543 131 118

Doplnění vstupních vyšetření ve spolupráci s brněnskými neurochirurgickými pracovišti

Konzultace případu odbornou komisí

Individuální terapie

2

Mám podezření na sekundární nádor mozku

Objednání na radioterapeutickou ambulanci

na +420 543 131 118

Systémová léčba

Objednání na +420 543 135 809

Sledování


4Centrum v číslech

Jsme akreditovaným onkologickým centrem Organizace evropských onkologických ústavů (OECI – Organisation of European Cancer Institutes). Sledujeme a vyhodnocujeme řadu parametrů ve vztahu ke kvalitě léčby. Níže uvádíme počet pacientů a výkonů.


5Náš tým

Centrum pro nádory mozku a míchy

Vedoucí neurochirurgického programu pro FN Brno

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph. D., MBA (FN Brno)

Centrum pro nádory mozku a míchy

Vedoucí neurochirurgického programu pro FNuSA

prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA

Vedoucí onkologického programu

doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Vedoucí radioterapeutického programu

doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.
Centrum pro nádory mozku a míchy

MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D. (FN Brno)

Centrum pro nádory mozku a míchy

prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D. (FNUSA)

Centrum pro nádory mozku a míchy

MUDr. Soňa Kryštofová

Centrum pro nádory mozku a míchy

MUDr. Zdeněk Mackerle (FNUSA)

Centrum pro nádory mozku a míchy

MUDr. Ing. Eduard Neuman, Ph.D. (FN Brno)

Centrum pro nádory mozku a míchy

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA. (FN Brno)

Centrum pro nádory mozku a míchy

doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

Centrum pro nádory mozku a míchy

Vašina Jiří, MUDr.

Centrum pro nádory mozku a míchy

prof. MUDr. Markéta Hermanová (FNUSA)

Centrum pro nádory mozku a míchy

MUDr. Katarína Múčková (FN Brno)


6Jak nás vidí pacienti

Pacienti, jejich příbuzní a blízcí jsou našimi partnery. Kromě vzájemného kontaktu při poskytování zdravotní péče získáváme zpětnou vazbu i od Pacientské rady MOÚ, pacientských organizací, ale i z vnitřních a externích šetření spokojenosti. Níže uvádíme výsledky posledního průzkumu „Kvalita očima pacientů“ týkající se pracovišť Centra pro nádory mozku a míchy.     


7Výzkum

Den_04_114

Výzkum je důležitou součástí činnosti našeho Centra. V rámci naší celé brněnské neuroonklogické skupiny řešíme několik projektů základního i klinického výzkumu. Pracujeme na řadě výzkumných projektů podpořených grantovou agenturou při Ministerstvu zdravotnictví ČR. Do výzkumných projektů zařazujeme jak pacienty s primárními mozkovými nádory (především jde o glioblastom), tak i pacienty s mozkovými metastázami.

Aktuálně nabíráme pacienty také do našich vlastních akademických studií, u kterých je zadavatelem přímo MOÚ. Jedná se o studie zabývající se optimalizací radioterapie u pacientů s glioblastomem. Neváhejte se informovat od svého ošetřujícího lékaře na možnost zapojení se do některého aktuálního výzkumného projektu.

Naše práce pravidelně publikujeme v zahraničních odborných časopisech, ale jsme autory také mnohých edukačních textů v češtině.


8Spolupráce

Na léčbě našich pacientů úzce spolupracujeme s oběma fakultními neurochirurgickými klinikami (FN Brno a FN u sv. Anny). Spolupráce s jinými neuroonkologickými centry v ČR je v návaznosti na Neuroonkologickou sekci ČOS, jejímiž jsme aktivními členy.  


9Edukační materiály

V MOÚ provozujeme Informační a edukační centrum, kde Vám naše pracovnice rády poskytnou další informace o nabízených službách nebo předají vzdělávací materiály o prevenci, diagnostice a léčbě nádorových onemocnění. Informační a edukační centrum MOÚ pořádá rovněž řadu vzdělávacích a kulturních aktivit, které pro Vás mohou být zajímavé.

+420 800 222 322 Informační a edukační centrum

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...