Den_07_124

Druhý názor

Jste již léčen v jiném zdravotnickém zařízení, ale chtěl/a byste znát "Druhý názor" na stanovenou léčbu? V MOÚ nabízíme možnost konzultovat léčbu zahájenou či praktikovanou v jiném zdravotnickém zařízení. Tato služba je zpoplatněna. Každý případ řešíme individuálně. Podle potřeby jsou pacienti, kteří žádají Druhý názor, diskutováni v multidisciplinárních týmech, ve kterých odborníci na různé aspekty onemocnění diskutují a zvažují všechny varianty a možnosti tak, aby Vám byl nabídnut ten nejvhodnější léčebný postup. Pokud probíhá na našem pracovišti vhodná klinická studie, tak Vám můžeme nabídnout účast při testování nových léků nebo nových léčebných postupů.


1Co je „Druhý názor“?

V průběhy léčby každého pacienta mohou nastat situace, kdy i přes důvěru ve svého ošetřujícího lékaře, chceme znát i pohled jiného lékaře. Právě pro tyto případy nabízíme v MOÚ možnost "Druhého názoru". Vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který Vám poskytuje zdravotní služby, máte nárok ze Zákona o zdravotních službách.


V MOÚ neumožňujeme
konzultovat případy
na základě e-mailové ani telefonické
korespondence.

 

Zažádat si o druhý názor neznamená vyjádření nedůvěry, ale jde o konzultaci zdravotního stavu a navrhované léčby s dalšími lékaři, kteří mají další zkušenosti s léčbou onkologických pacientů. Druhý názor, neboli second opinion, je v řadě zemí běžnou praxí. Nemusíte se proto bát oslovit naše pracoviště se žádostí o další pohled na Vaši léčbu. V případě potřeby se rádi spojíme i s Vaším ošetřujícím lékařem a zvolené postupy s ním prodiskutujeme.


2Kdy požádat o druhý názor v MOÚ?

Máte-li zájem získat další pohled na Vaši léčbu, je nutné se objednat cestou elektronického formuláře. V MOÚ neumožňujeme konzultovat případy na základě e-mailové ani telefonické korespondence. Stejně tak neposkytujeme Druhý názor na základě zaslání zdravotní dokumentace e-mailem. Ke stanovení termínu konzultace Vás bude lékař kontaktovat e-mailem či telefonicky v průběhu 7–⁠10 dní. Prosíme, vyčkejte na kontakt od lékaře. V případě, že jste nebyli kontaktováni, je Vaše žádost zpracovávána.

V MOÚ poskytujeme tyto služby:

 • Konzultace „2. názor na stanovení diagnózy a léčebný postup“. Konzultaci vyžaduje klient (pacient, příbuzní pacienta, apod.), obsahově se jedná o zhodnocení přinesené dokumentace (lékařské nálezy, zprávy z hospitalizace, stanovené diagnózy a léčebného postupu). Součástí není klinické vyšetření pacienta.
 • Konzultace „2. názor na histologické vyšetření na žádost pacienta".
 • Konzultace „2. názor na vyšetření zobrazovacími metodami na žádost pacienta".Vyplňte formulář
pro „Druhý názor“.

 3Chci druhý názor z MOÚ

Jak postupovat?
 

 1. Pozorně si nastudujte, zda splňuje podmínky poskytnutí druhého názoru.
 2. Vyplňte níže uvedený formulář Žádost o termín konzultace. Doba zpracování žádosti je obvykle 7-10 dní.
 3. Na konzultaci si s sebou přineste dosavadní zdravotnickou dokumentaci, kterou Vám vystavili lékaři v zařízení, kde se doposud léčíte.
 4. Výsledkem konzultace bude vyjádření se k léčbě a další doporučení.
 5. Poskytnutí Druhého názoru je zpoplatněno.


Prvním krokem k získání "Druhého názoru"
je objednání ke konzultaci.

 

 

V MOÚ neposkytujeme „Druhý názor“ na níže uvedené hematoonkologické diagnózy:

 • Lymfomy – zhoubné nádory mízních uzlin, lymfatické tkáně a krevních cév (diagnózy C81–⁠C86),
 • zhoubné imunoproliferativní nemoci (diagnóza C88),
 • myelomy – nádorové onemocnění plazmatických buněk, bílých krvinek (diagnóza C90),
 • leukémie – nádorové onemocnění krvetvorby (diagnózy C91–⁠C95),
 • jiné zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (diagnóza C96).

Žádost o termín konzultace k podání Druhého názoru

Pacient:

Bydliště

Centrum pro diagnostiku a léčbu MOÚ, do něhož spadá moje diagnóza.


4Ceník

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...