Den_07_124

Druhý názor

Máte již naplánovanou léčbu, ale chcete na ni získat „Druhý názor“? V MOÚ nabízíme možnost konzultovat léčbu zahájenou či praktikovanou v jiném lékařském zařízení. Tato služba je zpoplatněna. Každý případ řešíme individuálně v rámci tzv. konziliární ambulance. Pacienti, kteří žádají Druhý názor, jsou diskutováni v multidisciplinárních týmech, ve kterých odborníci na různé aspekty onemocnění diskutují a zvažují všechny varianty a možnosti tak, aby Vám byl nabídnut ten nejvhodnější léčebný postup pro Vaše tělo a Vaši nemoc.


1Co je „Druhý názor“?

V průběhy léčby každého pacienta mohou nastat situace, kdy i přes důvěru ve svého ošetřujícího lékaře, chceme znát i pohled jiného lékaře. Právě pro tyto případy nabízíme v MOÚ možnost "Druhého názoru". Vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který Vám poskytuje zdravotní služby, máte nárok ze Zákona o zdravotních službách.


V MOÚ neumožňujeme
konzultovat případy
na základě e-mailové ani telefonické
korespondence.

 

Zažádat si o druhý názor neznamená vyjádření nedůvěry, ale jde o konzultaci zdravotního stavu a navrhované léčby s dalšími lékaři, kteří mají další zkušenosti s léčbou onkologických pacientů. Druhý názor, neboli second opinion, je v řadě zemí běžnou praxí. Nemusíte se proto bát oslovit naše pracoviště se žádostí o další pohled na Vaši léčbu. V případě potřeby se rádi spojíme i s Vaším ošetřujícím lékařem a zvolené postupy s ním prodiskutujeme.


2Kdy požádat o druhý názor v MOÚ?

Máte-li zájem získat další pohled na Vaši léčbu, je nutné se objednat telefonicky. V MOÚ neumožňujeme konzultovat případy na základě e-mailové ani telefonické korespondence. Stejně tak neposkytujeme Druhý názor na základě zaslání zdravotní dokumentace e-mailem. Konzultace probíhá v rámci konziliární ambulance.

V MOÚ poskytujeme tyto služby:

 • Konzultace „2. názor na stanovení diagnózy a léčebný postup“. Konzultaci vyžaduje klient (pacient, příbuzní pacienta, apod.), obsahově se jedná o zhodnocení přinesené dokumentace (lékařské nálezy, zprávy z hospitalizace, stanovené diagnózy a léčebného postupu). Součástí není klinické vyšetření pacienta.
 • Konzultace „2. názor na histologické vyšetření na žádost pacienta".
 • Konzultace „2. názor na vyšetření zobrazovacími metodami na žádost pacienta".

Ambulance se nachází v 1. patře Masarykova pavilonu a je součástí Kliniky komplexní onkologické péče.

Objednejte se na konziliární ambulanci

Volejte v časech 13:00 - 15:00.


+420 543 135 809


3Chci druhý názor z MOÚ

Jak postupovat?
 

 1. Telefonicky se objednejte do konziliární ambulance na +420 543 135 809. Objednací doba je obvykle 7-10 dní.
 2. Na konzultaci si s sebou přineste dosavadní zdravotnickou dokumentaci, kterou Vám vystavili lékaři v zařízení, kde se doposud léčíte.
 3. Výsledkem konzultace bude vyjádření se k léčbě a další doporučení.
 4. Poskytnutí Druhého názoru je zpoplatněno.


Prvním krokem k získání "Druhého názoru"
je objednání ke konzultaci.

 

 

V MOÚ neposkytujeme „Druhý názor“ na níže uvedené hematoonkologické diagnózy:

 • Lymfomy – zhoubné nádory mízních uzlin, lymfatické tkáně a krevních cév (diagnózy C81–⁠C86),
 • zhoubné imunoproliferativní nemoci (diagnóza C88),
 • myelomy – nádorové onemocnění plazmatických buněk, bílých krvinek (diagnóza C90),
 • leukémie – nádorové onemocnění krvetvorby (diagnózy C91–⁠C95),
 • jiné zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (diagnóza C96).

Žádost o termín konzultace (Konziliární ambulance)

Pacient:

Bydliště

Moje diagnóza


4Ceník

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...

Upozornění

Vážení pacienti,

od 24. 11. byl z důvodu epidemické situace zastaven chod Centra prevence MOÚ. Zrušení prohlídek se týká pacientů, kteří byli objednáni k placené  preventivní prohlídce. Všem pacientům, kterým byla prohlídka zrušena, byla zaslána SMS.

Pacientům, kteří jsou objednáni ke screeningovému (např. kolorektální screenig, mamograf) nebo ultrazvukovému vyšetření hrazenému ze zdravotního pojištění, se termín neruší.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím