Den_07_124

Druhý názor

Máte již naplánovanou léčbu, ale chcete na ni získat „Druhý názor“? V MOÚ nabízíme možnost konzultovat léčbu zahájenou či praktikovanou v jiném lékařském zařízení. Tato služba je zpoplatněna. Každý případ řešíme individuálně v rámci tzv. konziliární ambulance. Pacienti, kteří žádají Druhý názor, jsou diskutováni v multidisciplinárních týmech, ve kterých odborníci na různé aspekty onemocnění diskutují a zvažují všechny varianty a možnosti tak, aby Vám byl nabídnut ten nejvhodnější léčebný postup pro Vaše tělo a Vaši nemoc.


1Co je „Druhý názor“?

V průběhy léčby každého pacienta mohou nastat situace, kdy i přes důvěru ve svého ošetřujícího lékaře, chceme znát i pohled jiného lékaře. Právě pro tyto případy nabízíme v MOÚ možnost "Druhého názoru". Vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který Vám poskytuje zdravotní služby, máte nárok ze Zákona o zdravotních službách.


V MOÚ neumožňujeme
konzultovat případy
na základě e-mailové ani telefonické
korespondence.

 

Zažádat si o druhý názor neznamená vyjádření nedůvěry, ale jde o konzultaci zdravotního stavu a navrhované léčby s dalšími lékaři, kteří mají další zkušenosti s léčbou onkologických pacientů. Druhý názor, neboli second opinion, je v řadě zemí běžnou praxí. Nemusíte se proto bát oslovit naše pracoviště se žádostí o další pohled na Vaši léčbu. V případě potřeby se rádi spojíme i s Vaším ošetřujícím lékařem a zvolené postupy s ním prodiskutujeme.


2Kdy požádat o druhý názor v MOÚ?

Máte-li zájem získat další pohled na Vaši léčbu, je nutné se objednat telefonicky. V MOÚ neumožňujeme konzultovat případy na základě e-mailové ani telefonické korespondence. Stejně tak neposkytujeme Druhý názor na základě zaslání zdravotní dokumentace e-mailem. Konzultace probíhá v rámci konziliární ambulance.

V MOÚ poskytujeme tyto služby:

 • Konzultace „2. názor na stanovení diagnózy a léčebný postup“. Konzultaci vyžaduje klient (pacient, příbuzní pacienta, apod.), obsahově se jedná o zhodnocení přinesené dokumentace (lékařské nálezy, zprávy z hospitalizace, stanovené diagnózy a léčebného postupu). Součástí není klinické vyšetření pacienta.
 • Konzultace „2. názor na histologické vyšetření na žádost pacienta".
 • Konzultace „2. názor na vyšetření zobrazovacími metodami na žádost pacienta".

Ambulance se nachází v 1. patře Masarykova pavilonu a je součástí Kliniky komplexní onkologické péče.

Objednejte se na konziliární ambulanci

Volejte v časech 13:00 - 15:00.


+420 543 135 809


3Chci druhý názor z MOÚ

Jak postupovat?
 

 1. Telefonicky se objednejte do konziliární ambulance na +420 543 135 809. Objednací doba je obvykle 7-10 dní.
 2. Na konzultaci si s sebou přineste dosavadní zdravotnickou dokumentaci, kterou Vám vystavili lékaři v zařízení, kde se doposud léčíte.
 3. Výsledkem konzultace bude vyjádření se k léčbě a další doporučení.
 4. Poskytnutí Druhého názoru je zpoplatněno.


Prvním krokem k získání "Druhého názoru"
je objednání ke konzultaci.

 

 

V MOÚ neposkytujeme „Druhý názor“ na níže uvedené hematoonkologické diagnózy:

 • Lymfomy – zhoubné nádory mízních uzlin, lymfatické tkáně a krevních cév (diagnózy C81–⁠C86),
 • zhoubné imunoproliferativní nemoci (diagnóza C88),
 • myelomy – nádorové onemocnění plazmatických buněk, bílých krvinek (diagnóza C90),
 • leukémie – nádorové onemocnění krvetvorby (diagnózy C91–⁠C95),
 • jiné zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (diagnóza C96).

Žádost o termín konzultace (Konziliární ambulance)

Pacient:

Bydliště

Moje diagnóza


4Ceník

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím