Den_07_124

Druhý názor

Jste již léčen v jiném zdravotnickém zařízení, ale chtěl/a byste znát "Druhý názor" na stanovenou onkologickou léčbu? V MOÚ nabízíme možnost konzultovat léčbu zahájenou či praktikovanou v jiném zdravotnickém zařízení. Tato služba je zpoplatněna. Každý případ řešíme individuálně. Poskytnutí
„Druhého názoru“
je zpoplatněno.

 

 


1Co je „Druhý názor“?

V průběhy léčby každého pacienta mohou nastat situace, kdy i přes důvěru ve svého ošetřujícího lékaře, chceme znát i pohled jiného lékaře. Právě pro tyto případy nabízíme v MOÚ možnost "Druhého názoru". Vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který Vám poskytuje zdravotní služby, máte nárok ze Zákona o zdravotních službách.


V MOÚ neumožňujeme
konzultovat případy
na základě e-mailové ani telefonické
korespondence.

 

Zažádat si o druhý názor neznamená vyjádření nedůvěry, ale jde o konzultaci zdravotního stavu a navrhované léčby s dalšími lékaři, kteří mají další zkušenosti s léčbou onkologických pacientů. Druhý názor, neboli second opinion, je v řadě zemí běžnou praxí. Nemusíte se proto bát oslovit naše pracoviště se žádostí o další pohled na Vaši léčbu.


2Kdy požádat o druhý názor v MOÚ?

Máte-li zájem získat další pohled na Vaši léčbu, je nutné se objednat cestou elektronického formuláře. V MOÚ neumožňujeme konzultovat případy na základě e-mailové ani telefonické korespondence. Stejně tak neposkytujeme Druhý názor na základě zaslání zdravotní dokumentace e-mailem. Ke stanovení termínu konzultace Vás bude lékař kontaktovat e-mailem či telefonicky v průběhu 7–⁠10 dní. Prosíme, vyčkejte na kontakt od lékaře. V případě, že jste nebyli kontaktováni, je Vaše žádost zpracovávána.

V MOÚ poskytujeme tyto služby:

 • Konzultace „2. názor na stanovení diagnózy na plánovaný nebo probíhající léčebný postup“. Konzultaci vyžaduje klient (pacient, příbuzní pacienta, apod.), obsahově se jedná o zhodnocení přinesené dokumentace (lékařské nálezy, zprávy z hospitalizace, stanovené diagnózy a léčebného postupu).
 • Součástí není klinické vyšetření pacienta.
 • Součástí není ani histologické zhodnocení preparátu ani druhé čtení snímkové dokumentace ze zobrazovacích metod (CT, MR, PET/CT, apod.).Vyplňte formulář
pro „Druhý názor“.

 3Chci druhý názor z MOÚ

Jak postupovat?
 

 1. Pozorně si nastudujte, zda splňuje podmínky poskytnutí druhého názoru. 
 2. Vyplňte své kontaktní údaje.
 3. Proveďte platbu přes platební bránu.
 4. Zobrazí se Vám formulář Žádost o termín konzultace k podání Druhého názoru. Doba zpracování žádosti je obvykle 7-10 pracovních dní.
 5. Příslušný lékař Vás bude kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluví s Vámi termín konzultace v MOÚ.
 6. Na konzultaci si s sebou přineste dosavadní zdravotnickou dokumentaci, kterou Vám vystavili lékaři v zařízení, kde se doposud léčíte.
 7. Výsledkem konzultace bude vyjádření se k léčbě a další doporučení.
 8. Poskytnutí Druhého názoru je zpoplatněno a poplatek je nutné uhradit před vyplněním žádosti o Druhý názor.


Prvním krokem k získání "Druhého názoru"
je objednání ke konzultaci a uhrazení stanoveného poplatku.

 

 

V MOÚ neposkytujeme „Druhý názor“ pro dětské onkologické pacienty a níže uvedené hematoonkologické diagnózy:

 • Lymfomy – zhoubné nádory mízních uzlin, lymfatické tkáně a krevních cév (diagnózy C81–⁠C86),
 • zhoubné imunoproliferativní nemoci (diagnóza C88),
 • myelomy – nádorové onemocnění plazmatických buněk, bílých krvinek (diagnóza C90),
 • leukémie – nádorové onemocnění krvetvorby (diagnózy C91–⁠C95),
 • jiné zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (diagnóza C96),


Po zaplacení platby, prosím, vyplňte ještě Formulář druhého názoru, na který budete přesměrování či ho najdete ve své e-mailové schránce.

 

 

Identifikační údaje k platbě „Druhého názoru“

(na samotný formulář „Druhého názoru“ budete automaticky přesměrováni po provedení platby)

Verified by VISA MasterCard Secure Code VISA MasterCard Maestro GoPay


Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...

Upozornění

Pozor, v souvislosti s uzavřením spodních parkovišť (nad vodojemy) dochází od 1.6.2023 k velkým změnám v parkování v okolí MOÚ. Nově jsou zřízeny zóny pro možnost rychlého vystoupení a nastoupení chodících pacientů (tzv. Kiss+Ride), kde však nelze auto nechat stát. Dále jsme zavedli zóny pro vystoupení a nastoupení pacientů potřebujících transportní sedačku nebo lůžko.

Další informace, včetně mapy, naleznete zde.