Centrum pro nádory vaječníků, tuby a peritonea

Jsme třetím největším specializovaným centrem na zhoubné gynekologické nádory v České republice. Léčba nádorů vaječníků, tuby a peritonea je založená na týmové spolupráci několika odborností. V operačním postupu je nezastupitelná role onkogynekologů a chirurgů, systémovou a lokální terapii zajišťují kliničtí onkologé a radioterapeuti. Věříme, že díky této úzké multioborové spolupráci jsme schopni našim pacientkám poskytnout tu nejlepší péči. Úzce spolupracujeme s Centrem pro nádory dělohy, děložního hrdla a zevního genitálu. V rámci systémové terapie či radioterapie jsou naši lékaři součástí týmů, který se podílí na tvorbě celorepublikových léčebných postupů.

1Co nabízíme

Pomáháme zdravým i nemocným.

Preventivní program

Náš preventivní program zahrnuje genetické testování, poradenství a sledování pacientek s vysokým rizikem vzniku nádoru vaječníku, tuby a peritonea. Těm nejrizikovějším jsme schopni nabídnout možnost preventivních operačních výkonů.

Moderní vyšetřovací metody

Našim pacientkám nabízíme specializované gynekologické ultrazvukové vyšetření na nejmodernějších přístrojích. V MOÚ disponujeme širokým spektrem dalších moderních zobrazovacích metod, jako je CT, MRI, PET vyšetření a scintigrafie, které využíváme k diagnostice a sledování onemocnění našich pacientek.

Operační léčba

Specializujeme se na chirurgickou léčbu zhoubných nádorů ženských pohlavních orgánů včetně karcinomu vaječníku. U operací nádorů vaječníku, tuby a peritonea se často jedná o extenzivní výkony v celé dutině břišní, které vyžadují úzkou spolupráci onkogynekologů s onkochirurgy a onkourology. Cílem je zajistit co nejmenší pooperační reziduum onemocnění v dutině břišní. V konkrétních případech lze indikovat HIPEC.

Komplexní léčba

Komplexní terapie karcinomu vaječníku, tuby a peritonea vyžaduje ve vysokém procentu po operačním výkonu ještě systémovou terapii ve formě chemoterapie, nebo kombinace chemoterapie a biologické terapie. Tato léčba probíhá především ve spolupráci klinických onkologů a onkogynekologů.

Nejnovější léčebné postupy

V léčbě nádorů vaječníku, tuby a peritonea se řídíme aktuálními doporučenými postupy.
Našim pacientkám nabízíme možnost účasti v klinických studiích s nejnovějšími léky, do kterých se vkládají naděje v léčbě této diagnózy.

Péče a služby

V MOÚ poskytujeme odbornou péči a služby, které pacientům pomáhají  k vyšší kvalitě života během onemocnění rakovinou, a tím i lepšímu průběhu léčby a uzdravování.


2Jak se objednat


3Cesta nové pacientky

Ve většině případů k nám přicházejí pacientky, které již mají potvrzenu diagnózu nebo ty, které mají podezření na zhoubný nádor a potřebují došetřit. V obou případech je nutné se telefonicky objednat na konziliární onkogynekologickou ambulanci.

1

Mám podezření na zhoubný nádor

a potřebuji došetřit

2

Mám potvrzený zhoubný nádor

Objednejte se do konziliární onkogynekologické ambulance na +420 543 135 809

Kompletní došetření

1

Mám podezření na zhoubný nádor

a potřebuji došetřit

Objednejte se do konziliární onkogynekologické ambulance na +420 543 135 809

Kompletní došetření

2

Mám potvrzený zhoubný nádor

Objednejte se do konziliární onkogynekologické ambulance na +420 543 135 809

Kompletní došetření

Vyšetření prokázala

1

Onemocnění je lokalizované

2

Onemocnění je v pokročilé fázi

Multidisciplinární komise

Konzultace případu

Multidisciplinární komise

Konzultace případu

Operace

Onkogynekolog a onkologická léčba

Sledování

Vyšetření prokázala

1

Onemocnění je lokalizované

Multidisciplinární komise

Konzultace případu

Operace

Sledování

2

Onemocnění je v pokročilé fázi

Multidisciplinární komise

Konzultace případu

Onkogynekolog a onkologická léčba

Sledování


4Centrum v číslech

Jsme akreditovaným onkologickým centrem Organizace evropských onkologických ústavů (OECI – Organisation of European Cancer Institutes). Sledujeme a vyhodnocujeme řadu parametrů ve vztahu ke kvalitě léčby. Níže uvádíme počet pacientů a výkonů.


6Jak nás vidí pacientky

Pacientky, jejich příbuzní a blízcí jsou našimi partnery. Kromě vzájemného kontaktu při poskytování zdravotní péče získáváme zpětnou vazbu i od Pacientské rady MOÚ, pacientských organizací, ale i z vnitřních a externích šetření spokojenosti. Níže uvádíme výsledky posledního průzkumu „Kvalita očima pacientů“ týkající se obou našich onkogynekologickým centrer.


7Výzkum

Den_04_108

Výzkum nádorů vaječníků, tuby a peritonea a hledání nových možností jejich diagnostiky a léčby je základní součástí naší práce. V současné době členi našeho týmu zaměřuje praují na dvou projektech týkajících se možnosti časného odhalení vzniku rakoviny vaječníku, a to i v rámci mezinárodní spolupráce. Prostřednictvím klinických studií se k našim pacientům dostávají nové a nadějné léky a inovativní postupy léčby. Informace o nich Vám rádi podají Vaši ošetřující lékaři nebo členové našeho týmu klinických hodnocení.


8Spolupráce

Naše pracoviště spolupracuje s gynekology a onkology v kraji i mimo region. Partnerská pracoviště poznáte podle informační cedule s nápisem: Spolupracující pracoviště Masarykova onkologického ústavu nebo Pracoviště Regionální onkologické skupiny Národního onkologického centra Brno. Naše spolupráce s jinými pracovišti se v současné době rozšiřuje na mezinárodní úroveň, a to především v otázkách vědy v rámci mezinárodních klinických studiích, ale i v rámci projektu EURACAN (Evropská síť pro vzácné solidní nádory u dospělých).


9Edukační materiály

V MOÚ provozujeme Informační a edukační centrum, kde Vám naše pracovnice rády poskytnou další informace o nabízených službách nebo předají vzdělávací materiály o prevenci, diagnostice a léčbě nádorových onemocnění. Informační a edukační centrum MOÚ pořádá rovněž řadu vzdělávacích a kulturních aktivit, které pro Vás mohou být zajímavé.

+420 800 222 322 Informační a edukační centrum

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...