Centrum pro nádory prostaty

Specializujeme se na léčbu zhoubných nádorů prostaty, jsme jedním z hlavním center v České republice. Máme dlouholetou tradici a rozsáhlé zkušenosti se všemi druhy léčby. Pacientům nabízíme komplexní péči, a to jak ve formě robotické operace prostaty, tak i nejmodernější typy ozařování a systémové protinádorové terapie. Zakládáme si na profesionalitě založené na úzké mezioborové spolupráci, dostupnosti moderní léčby a aktivní komunikaci s pacientem.

Spolupracujeme s dalšími pracovišti Jihomoravského kraje, odkud jsou k nám pacienti odesíláni k léčbě nebo ke konzultaci. V rámci ní je možné převzít pacienta do naší péče nebo poskytnout tu formu léčby, kterou partnerské centrum nenabízí. Jsme hlavním autorem onkologických léčebných doporučení pro celou Českou republiku.

1Co nabízíme

Moderní diagnostické metody

Základem je kvalitní vyšetření prostaty magnetickou rezonancí, kterou využíváme jak při diagnostice onemocnění v rámci tzv. fúzní biopsie prostaty, tak i při plánování léčby. Nejrizikovějším pacientům nabízíme vyšetření pozitronovou emisní tomografii.

Bezpečné a přesné ozáření

Používáme nejmodernější metody zevní radioterapie, díky nimž umíme přesně a bezpečně ozařovat nádory prostaty s maximálním šetřením okolích tkání, a s tím souvisejícím minimem nežádoucích účinků.

Preventivní program

Náš preventivní program zahrnuje genetické poradenství a pravidelné sledování těch, kteří mají prokázané vysoké riziko vzniku nádoru prostaty. 

Roboticky asistovaná prostatektomie

V operační léčbě jsou jednoznačně preferovány minimálně invazivní postupy. Prioritou je dosažení co nejlepšího onkologického výsledku a zároveň nám robotická chirurgie umožňuje v maximální míře zachovat důležité funkce, jako jsou udržení moči a potence.

Komplexní léčba 

U některých pacientů je nutné kombinovat více druhů léčby, například operace nebo ozáření s hormonální léčbou. Našim pacientům jsou dostupné všechny druhy protinádorové léčby. Navíc se naše centrum podílí na testování nejnovějších léků v rámci mezinárodních klinických studií.

Péče a služby

V MOÚ poskytujeme odbornou péči a služby, které pacientům pomáhají  k vyšší kvalitě života během onemocnění rakovinou, a tím i lepšímu průběhu léčby a uzdravování.


2Jak se objednat


3Cesta nového pacienta

1

Mám zvýšené podezření na zhoubné onemocnění prostaty

2

Mám výsledek biopsie prostaty, která prokázala nádor

Objednejte se do urologické ambulance na +420 543 132 406

Došetření prostaty a biopsie

Biopsie prokázala zhoubný nádor prostaty

Kompletní došetření

1

Mám zvýšené podezření na zhoubné onemocnění prostaty

Objednejte se do urologické ambulance na +420 543 132 406

Došetření prostaty a biopsie

Biopsie prokázala zhoubný nádor prostaty

Kompletní došetření

2

Mám výsledek biopsie prostaty, která prokázala nádor

Objednejte se do urologické ambulance na +420 543 132 406

Kompletní došetření

Vyšetření prokázala

1

Onemocnění je lokalizované pouze na prostatu

2

Onemocnění je více pokročilé

Následuje konzultace případu na mezioborové komisi pro urologické nádory

Individuální terapie

Vyšetření prokázala

1

Onemocnění je lokalizované pouze na prostatu

Následuje konzultace případu na mezioborové komisi pro urologické nádory

Individuální terapie

2

Onemocnění je více pokročilé

Následuje konzultace případu na mezioborové komisi pro urologické nádory

Individuální terapie


4Centrum v číslech

Jsme akreditovaným onkologickým centrem Organizace evropských onkologických ústavů (OECI – Organisation of European Cancer Institutes). Sledujeme a vyhodnocujeme řadu parametrů ve vztahu ke kvalitě léčby. Níže uvádíme počet pacientů a výkonů.


6Jak nás vidí pacienti

Pacienti, jejich příbuzní a blízcí jsou našimi partnery. Kromě vzájemného kontaktu při poskytování zdravotní péče získáváme zpětnou vazbu i od Pacientské rady MOÚ, pacientských organizací, ale i z vnitřních a externích šetření spokojenosti. Níže uvádíme výsledky posledního průzkumu „Kvalita očima pacientů“ týkající se pracovišť Centra pro nádory prsu.  


7Výzkum

Den_04_068

Výzkumná činnost našeho centra je zaměřena na tři hlavní oblasti – analýzu vlastních diagnostických a léčebných výsledků, výzkum biologie karcinomu prostaty a testování léků v klinických studiích. Lékaři našeho týmu publikují výsledky své práce v prestižních zahraničních časopisech.

S nástupem robotické chirurgie prošla operační léčba zásadní změnou. Naši lékaři pravidelně hodnotí výsledky robotické prostatektomie. V několika pracích publikovali výsledky léčby lokálně pokročilých nádorů prostaty nebo zkušenosti s různými metodami vyšetření mízních uzlin při radikální operaci prostaty. Další projekt PROSTAPILOT je pilotním programem skríningu karcinomu prostaty pomocí magnetické rezonance, ve kterém se snažíme zlepšit časnou detekci nádorů prostaty u mužů ve věku 50-69 let. V diagnostice se lékaři radiologického oddělení zaměřují na zpřesnění výsledků magnetické rezonance a vývoj nových zobrazovacích protokolů. Součástí tohoto projektu je registr COMPARE, který obsahuje výsledky vyšetření prostaty magnetickou rezonancí, jež jsou srovnávány s výsledky operační léčby.   

V našem centru probíhá několik grantových projektů. Jeden z nich má např. za cíl vývoj biomarkerů, které by mohly v budoucnu zpřesnit diagnostiku karcinomu prostaty. Naše pracoviště se také podílí na mezinárodních klinických studiích, v nichž se hodnotí slibné protinádorové léky a inovativní léčebné postupy. Zde naleznete seznam aktuálně probíhajících klinických studií. Informace o nich Vám rádi podají Vaši ošetřující lékaři nebo členové našeho týmu klinických hodnocení.


8Spolupráce

Jsme Národním onkologickým centrem, úzce spolupracujeme s oběma fakultními nemocnicemi v Brně a mnoha ostatními zdravotnickými zařízeními včetně privátních. Kooperujeme také s nemocnicemi v rámci Jihomoravského kraje. Komplikované případy řeší multidisciplinární komise. Naše centrum je jako jediné v České republice součástí prestižní Organizace evropských onkologických ústavů (OECI). V rámci České republiky úzce spolupracujeme i s dalšími onkologickými centry. Ve výzkumu probíhá kooperace se Středoevropským technologickým institutem (CEITEC) a Výzkumným centrem aplikované molekulární onkologie (RECAMO).


9Edukační materiály

V MOÚ provozujeme Informační a edukační centrum, kde Vám naše pracovnice rády poskytnou další informace o nabízených službách nebo předají vzdělávací materiály o prevenci, diagnostice a léčbě nádorových onemocnění. Informační a edukační centrum MOÚ pořádá rovněž řadu vzdělávacích a kulturních aktivit, které pro Vás mohou být zajímavé.

+420 800 222 322 Informační a edukační centrum

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...