Centrum pro nádory varlat

Specializujeme se na terapii vzácně se vyskytujících nádorů. Patříme mezi nejaktivnější onkologická centra v České republice. Vyšší koncentrace případů rakoviny varlete nám umožnuje dosáhnout mimořádnou úroveň odborných znalostí, což zvyšuje šance na úspěšnou léčbu. Díky těmto zkušenostem jsou naši lékaři autory standardizovaných celorepublikových doporučení pro léčbu rakoviny varlat. V rámci naší péče dlouhodobě spolupracujeme a poskytujeme konzultace všem urologickým a onkologickým pracovištím v Jihomoravském kraji.

1Co nabízíme

Pomáháme zdravým i nemocným.

Preventivní program

Preventivní vyšetření je vhodné u pacientů, u kterých byl nádor varlete přítomen v rodině. Realizace vyšetření je možná cestou preventivní ambulance MOÚ. Objednat se lze na T +420 543 136 136. Služba je zpoplatněna.

Operace spojené s rakovinou varlat

Urologové provádějí ročně přes 30 operací. Kromě odstranění samotného nádoru je u některých pacientů nutné i odstranění zbytkového onemocnění v mízních uzlinách po chemoterapii (retroperitoneální lymfadenektomie-RPLND). Tuto operaci lze u vybraných nemocných provést i pomocí robotické operace.

Komplexní léčba

Komplexní léčba nádorů varlate zahrnuje operační léčbu, chemoterapii a radioterapii. K radioterapii používáme nejmodernější přístroje a techniky, které dokáží zajistit přesné a bezpečné ozáření.

Péče a služby

V MOÚ poskytujeme odbornou péči a služby, které pacientům pomáhají  k vyšší kvalitě života během onemocnění rakovinou, a tím i lepšímu průběhu léčby a uzdravování.


2Jak se objednat


3Cesta nového pacienta

1

Bolí mě varle

2

Mám prokázaný nádor varlete a varle mám již odoperováno

Objednejte se do urologické ambulance na +420 543 132 406

Objednejte se do konziliární ambulance na + 420 543 135 809

Ultrazvuk prokázal nádor na varleti

Operace varlete

Mám prokázaný nádor varlete

Vyšetření ke zhodnocení postižení uzlin a vzdálených metastáz

1

Bolí mě varle

Objednejte se do urologické ambulance na +420 543 132 406

Ultrazvuk prokázal nádor na varleti

Operace varlete

Mám prokázaný nádor varlete

Vyšetření ke zhodnocení postižení uzlin a vzdálených metastáz

2

Mám prokázaný nádor varlete a varle mám již odoperováno

Objednejte se do konziliární ambulance na + 420 543 135 809

Vyšetření ke zhodnocení postižení uzlin a vzdálených metastáz

Vyšetření prokázala

Onemocnění je ve velmi časném stadiu

B

Onemocnění je pokročilejší

Vyšetření v ambulanci KKOP

Konzultace případu na mezioborové komisi

Sledování

Po ukončení chemoterapie zvažována další operace, případně radioterapie

Vyšetření prokázala

Onemocnění je ve velmi časném stadiu

Vyšetření v ambulanci KKOP

Sledování

B

Onemocnění je pokročilejší

Konzultace případu na mezioborové komisi

Po ukončení chemoterapie zvažována další operace, případně radioterapie


4Centrum v číslech

Jsme akreditovaným onkologickým centrem Organizace evropských onkologických ústavů (OECI – Organisation of European Cancer Institutes). Sledujeme a vyhodnocujeme řadu parametrů ve vztahu ke kvalitě léčby. Níže uvádíme počet pacientů a výkonů.


6Jak nás vidí pacienti

Pacienti, jejich příbuzní a blízcí jsou našimi partnery. Kromě vzájemného kontaktu při poskytování zdravotní péče získáváme zpětnou vazbu i od Pacientské rady MOÚ, pacientských organizací, ale i z vnitřních a externích šetření spokojenosti. Níže uvádíme výsledky posledního průzkumu „Kvalita očima pacientů“ týkající se pracovišť Centra pro nádory varlat.


7Výzkum

Den_04_108

Nádory varlat představují velmi různorodou skupinu onemocnění. Jejich výzkum a hledání nových možností diagnostiky a léčby je nedílnou součástí naší práce. Prostřednictvím klinických studií se k našim pacientům mohou dostávat nové léky a inovativní léčebné postupy. Informace o nich Vám rádi podají Vaši ošetřující lékaři nebo členové našeho týmu klinických hodnocení. 

Vzhledem k věkové distribuci onemocnění (dominantě mladí muži mezi 20–⁠40 lety) je hlavní snahou vyléčení pacienta s minimalizací výskytu rizika nežádoucích účinků. V současné klinické praxi ale naše rozhodování při indikaci léčby, nebo sledování, často naráží na nedostatek informací týkající se prognózy onemocnění (riziko relapsu) a předpovědi léčebné odpovědi ke zvažované terapii. V našem tuzemském výzkumu spolupracuje s výzkumným centrem CEITEC. Cílem je nalezení nových molekul, které by nám umožnily přesnější diagnostiku možného návratu onemocnění. Tento výzkum je možný i díky nevyužitým vzorkům krve nebo nádorů, které jsou Vám odebrány z těla při operacích, biopsiích nebo odběrech. Zkoumány jsou pouze v případě Vašeho souhlasu. Udělujete jej v dokumentu, který podepisujete jako nový pacient/ka nebo před biopsií či operací. Části vzorků určené pro výzkumné účely již nemají Vaše identifikační údaje a jsou skladovány odděleně v Bance biologického materiálu, kde jsou k dispozici našim výzkumníkům.

V rámci mezinárodního výzkumu úzce spolupracujeme s německou urologickou společností (s profesorem Dieckmannem z Hamburgu) na léčbě časných stádií nádorů varlete.


8Spolupráce

Partnerská pracoviště poznáte podle informační cedule s nápisem: Spolupracující pracoviště Masarykova onkologického ústavu nebo Pracoviště Regionální onkologické skupiny Národního onkologického centra Brno.  


9Edukační materiály

V MOÚ provozujeme Informační a edukační centrum, kde Vám naše pracovnice rády poskytnou další informace o nabízených službách nebo předají vzdělávací materiály o prevenci, diagnostice a léčbě nádorových onemocnění. Informační a edukační centrum MOÚ pořádá rovněž řadu vzdělávacích a kulturních aktivit, které pro Vás mohou být zajímavé.

+420 800 222 322 Informační a edukační centrum

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...