Prevence po onkologické léčbě

Prevence pacienta v remisi se musí týkat celého těla.

Den_04_295

Sledování pacientů po ukončené onkologické terapii se soustřeďuje na včasné odhalení návratu nemoci, jedná se o tzv. terciální prevenci.  Úspěšná onkologická terapie vede k remisi onemocnění, tedy k ústupu a vymizení všech známek nemoci včetně normalizace laboratorních hodnot a nálezu na zobrazovacích vyšetření jako je například ultrazvuk, CT nebo PET/CT. Dosažení remise však ještě nemusí znamenat úplné vyléčení. V těle mohou přetrvávat ložiska, která nelze uvedenými metodami zjistit, a která mohou být zdrojem nového vzplanutí nemoci, tzv. relapsu. 

Snad každý onkologický pacient má obavy z návratu nemoci, ze které se vyléčil a chodí na všechny předepsané prohlídky a kontroly. Někdy však pacienti zapomínají, že se jich týkají veškeré zásady onkologické prevence, a že onemocnění se může objevit v jiné části těla.

1Dispenzarizace

Jednou z rovin prevence návratu onkologického onemocnění je dispenzarizace, tedy aktivní pravidelné sledování pacienta v remisi. Cílem je včasné zachycení případného návratu nemoci a včasné zahájení léčby, pokud k tomu dojde. Dispenzarizace je založena na pravidelných vyšetřeních, jejichž četnost a druh určí ošetřující lékař. Důvěřujte stanovenému plánu dispenzarizačních vyšetření a nepožadujte jich více, než je doporučeno. Příliš mnoho vyšetření může být stejně škodlivé jako se na vyšetření nedostavit. 

Sdílená péče o onkologické pacienty po úspěšné léčbě

Po úspěšné onkologické léčbě máte dvě možnosti: buď nadále docházet na kontroly na onkologii, nebo docházet ke svému praktickému lékaři.

Záleží jen na Vašem rozhodnutí a domluvě s Vaším onkologem. Pokud se rozhodnete pro péči svého praktického lékaře, kterého znáte a máte ho blíže, neznamená to, že nebudete zároveň i pod dohledem svého onkologa. Jde totiž o systém sdílené péče o pacienty po ukončené onkologické léčbě, který funguje na základě dohody mezi Českou onkologickou společností, Sdružením praktických lékařů a Společností všeobecného lékařství.

Smyslem systému sdílené péče mezi onkology a praktickými lékaři, je zvýšení komfortu pacientů při zachování kvality péče, zlepšení organizace péče, posílení kompetencí praktických lékařů a současně uvolnění kapacity onkologických pracovišť pro kvalitní péči o onkologické pacienty, kteří právě podstupují onkologickou léčbu.

Váš praktický lékař má od onkologů k dispozici: 

  1. Metodiku, tedy doporučené postupy, které popisují, jak má být stav onkologických pacientů po úspěšné léčbě kontrolován. Metodika nepopisuje pouze to, jakými vyšetřeními včas zachytit případný návrat nemoci, ale také jak pečovat o pacienta v souvislosti se zvýšeným rizikem přidružených onemocnění, které mohou souviset s primární onkologickou léčbou.
  2. Podrobnou písemnou zprávu, která zohledňuje Vaše individuální rizika a obsahuje doporučení Vašeho ošetřujícího onkologa o tom, co u Vás má být sledováno, jakým způsobem a jak často.
  3. Možnost konzultace Vašeho zdravotního stavu. 

2Prevence návratu onemocnění

Kromě dispenzarizace má prevence návratu onkologického onemocnění i další roviny, především preventivní, která je založena na Vaší vlastní odpovědnosti a dodržování preventivních opatření. Jedná se o správně nastavený životní styl, ale také o psychologickou stránku, kterou je strach z návratu nemoci a způsob jakým přistupujeme k životním těžkostem. 


3Prevence druhého nádoru

Každoročně přibývá lidí, kteří se úspěšně vyléčí z onemocnění zhoubným nádorem, ale po čase u nich byl diagnostikován druhý nádor. Jedná se o více než 7 tisíc pacientů ročně. Stává se, že vyléčený pacient se soustředí na nemoc, ze které se vyléčil, dochází na kontroly v rámci dispenzarizace, ale zanedbává ostatní prevenci. Může tak dojít k tomu, že se objeví druhý nebo i třetí nádor, a že pacient přijde v době, kdy je již v pokročilém stádiu.

Je nezbytně nutné, aby i pacient po úspěšné onkologické léčbě dodržoval všechny zásady primární onkologické prevence, docházel na preventivní prohlídky a účastnil se screeningových programů, jako každý zdravý člověk. Cílem je, aby byl případný další nádor zachycen včas, nejlépe v době, kdy je dobře léčitelný. 

Zjednodušeně řečeno, onkologičtí pacienti v remisi mají dodržovat všechny obecné zásady prevence.

Den_07_068

Objednejte se na komplexní preventivní prohlídku

Včasné odhalení nádorového onemocnění zvyšuje úspěšnost léčby až o 100 % a může Vám zachránit život.Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...