Prevence po onkologické léčbě

Prevence pacienta v remisi se musí týkat celého těla.

Den_04_295
Preventivní prohlídky jsou od 3. 1. 2022 znovu otevřeny. Náhradní termíny za zrušené preventivní prohlídky budou probíhat ve víkendových turnusech. Prosíme, vyčkejte, až budete kontaktováni.

 

Sledování pacientů po ukončené onkologické terapii se soustřeďuje na včasné odhalení návratu nemoci, jedná se o tzv. terciální prevenci.  Úspěšná onkologická terapie vede k remisi onemocnění, tedy k ústupu a vymizení všech známek nemoci včetně normalizace laboratorních hodnot a nálezu na zobrazovacích vyšetření jako je například ultrazvuk, CT nebo PET/CT. Dosažení remise však ještě nemusí znamenat úplné vyléčení. V těle mohou přetrvávat ložiska, která nelze uvedenými metodami zjistit, a která mohou být zdrojem nového vzplanutí nemoci, tzv. relapsu. 

Snad každý onkologický pacient má obavy z návratu nemoci, ze které se vyléčil a chodí na všechny předepsané prohlídky a kontroly. Někdy však pacienti zapomínají, že se jich týkají veškeré zásady onkologické prevence, a že onemocnění se může objevit v jiné části těla.

1Dispenzarizace

Jednou z rovin prevence návratu onkologického onemocnění je dispenzarizace, tedy aktivní pravidelné sledování pacienta v remisi. Cílem je včasné zachycení případného návratu nemoci a včasné zahájení léčby, pokud k tomu dojde. Dispenzarizace je založena na pravidelných vyšetřeních, jejichž četnost a druh určí ošetřující lékař. Důvěřujte stanovenému plánu dispenzarizačních vyšetření a nepožadujte jich více, než je doporučeno. Příliš mnoho vyšetření může být stejně škodlivé jako se na vyšetření nedostavit. 

Sdílená péče o onkologické pacienty po úspěšné léčbě

Po úspěšné onkologické léčbě máte dvě možnosti: buď nadále docházet na kontroly na onkologii, nebo docházet ke svému praktickému lékaři.

Záleží jen na Vašem rozhodnutí a domluvě s Vaším onkologem. Pokud se rozhodnete pro péči svého praktického lékaře, kterého znáte a máte ho blíže, neznamená to, že nebudete zároveň i pod dohledem svého onkologa. Jde totiž o systém sdílené péče o pacienty po ukončené onkologické léčbě, který funguje na základě dohody mezi Českou onkologickou společností, Sdružením praktických lékařů a Společností všeobecného lékařství.

Smyslem systému sdílené péče mezi onkology a praktickými lékaři, je zvýšení komfortu pacientů při zachování kvality péče, zlepšení organizace péče, posílení kompetencí praktických lékařů a současně uvolnění kapacity onkologických pracovišť pro kvalitní péči o onkologické pacienty, kteří právě podstupují onkologickou léčbu.

Váš praktický lékař má od onkologů k dispozici: 

  1. Metodiku, tedy doporučené postupy, které popisují, jak má být stav onkologických pacientů po úspěšné léčbě kontrolován. Metodika nepopisuje pouze to, jakými vyšetřeními včas zachytit případný návrat nemoci, ale také jak pečovat o pacienta v souvislosti se zvýšeným rizikem přidružených onemocnění, které mohou souviset s primární onkologickou léčbou.
  2. Podrobnou písemnou zprávu, která zohledňuje Vaše individuální rizika a obsahuje doporučení Vašeho ošetřujícího onkologa o tom, co u Vás má být sledováno, jakým způsobem a jak často.
  3. Možnost konzultace Vašeho zdravotního stavu. 

2Prevence návratu onemocnění

Kromě dispenzarizace má prevence návratu onkologického onemocnění i další roviny, především preventivní, která je založena na Vaší vlastní odpovědnosti a dodržování preventivních opatření. Jedná se o správně nastavený životní styl, ale také o psychologickou stránku, kterou je strach z návratu nemoci a způsob jakým přistupujeme k životním těžkostem. 


3Prevence druhého nádoru

Každoročně přibývá lidí, kteří se úspěšně vyléčí z onemocnění zhoubným nádorem, ale po čase u nich byl diagnostikován druhý nádor. Jedná se o více než 7 tisíc pacientů ročně. Stává se, že vyléčený pacient se soustředí na nemoc, ze které se vyléčil, dochází na kontroly v rámci dispenzarizace, ale zanedbává ostatní prevenci. Může tak dojít k tomu, že se objeví druhý nebo i třetí nádor, a že pacient přijde v době, kdy je již v pokročilém stádiu.

Je nezbytně nutné, aby i pacient po úspěšné onkologické léčbě dodržoval všechny zásady primární onkologické prevence, docházel na preventivní prohlídky a účastnil se screeningových programů, jako každý zdravý člověk. Cílem je, aby byl případný další nádor zachycen včas, nejlépe v době, kdy je dobře léčitelný. 

Zjednodušeně řečeno, onkologičtí pacienti v remisi mají dodržovat všechny obecné zásady prevence.

Den_07_068

Objednejte se na komplexní preventivní prohlídku

Včasné odhalení nádorového onemocnění zvyšuje úspěšnost léčby až o 100 % a může Vám zachránit život.Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...