Konziliární ambulance

Konziliární ambulance

Konziliární ambulance

Konziliární ambulance MOÚ slouží pacientům s nově zjištěným nádorovým onemocněním.

Provoz zajišťují lékaři se specializací v oboru klinická onkologie. Ambulance poskytuje služby pacientům z celé České republiky i ciziny.

1Pro koho je ambulance určena?

Konziliární ambulance MOÚ je určena pacientům s nově zjištěným nádorovým onemocněním tzv. solidním nádorem.


2Pro koho není ambulance určena?

Konziliární ambulance MOÚ není určena ke konzultaci postupu léčby u onkologicky nemocných dětí, ani hematoonkologických onemocnění u dospělých pacientů. Konziliární ambulance neposkytuje gynekologická, chirurgická ani radioterapeutická konzilia. Vyšetření v konziliární ambulanci neznamená automatické přijetí pacienta k okamžité hospitalizaci a další léčbě v MOÚ.


3Jaká je ordinační doba ambulance?

Ordinační doba konziliární ambulance je 7.00–14.00. Před návštěvou je nutné se objednat pomocí formuláře či telefonicky a sjednat si termín. Bez objednání nelze v konziliární ambulanci pacienta vyšetřit, neboť je nutné se každému novému pacientu pečlivě  věnovat  určitý čas.


4Jak se objednat?

Do konziliární ambulance se může objednat sám pacient (pokud má žádanku od indikujícího lékaře), nebo jej může objednat jeho ošetřujcí lékař. Objednání je možné pomocí internetového formuláře či telefonicky (7.00–14.00). V případě, že pacienta odesílá ošetřující lékař ke konkrétnímu typu léčby, může kontaktovat přímo pracoviště zabývající se danou modalitou léčby. Více informací můžete nalézt na stránkách center péčemultidisciplinárních týmů.

Pokud pacient nemá žádanku, konzílium je možné uskutečnit pouze jako DRUHÝ NÁZOR

 


5Co je třeba přinést k vyšetření?

Identifikační dokumenty:

průkaz pojištěnce, občanský průkaz, žádanku od odesílajícího specialisty.
 

Kopie všech důležitých dokumentů týkajících se vašeho onemocnění a léčby:

nálezy, zprávy, výsledky vyšetření včetně CT, MRI nálezů nahraných na CD disku nebo operační protokol, výsledky histologie atd.


Velkou pomocí nám bude, když si pacient (nebo rodinný příslušník – doprovod) před návštěvou dopředu písemně připraví poznámky (např. seznam aktuálně užívaných léků pacienta) a otázky,  na které se chce zeptat lékaře. Tyto poznámky si vezměte s sebou k vyšetření v konziliární ambulanci.


6Jak postupovat v den návštěvy ambulance?

Pacientům doporučujeme, aby přijeli s doprovodem. U zahraničních pacientů doporučujeme přítomnost tlumočníka. Pacient by měl přijít 30 minut před plánovaným termínem konzultace. Nejprve je třeba se nahlásit na Centrální evidenci a předložit identifikační doklady. Pracovnice centrální evidence nasměřují pacienta přímo do čekárny konziliární ambulance, kde se ohlásí sestře. 

  • Centrální evidence: Švejdův pavilon, 2. patro
  • Konziliární ambulance: Švejdův pavilon, 1. patro

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...