Centrum pro nádory plic a pleury

Specializujeme se na léčbu nádorů plic a pleury. Zakládáme si na týmové multioborové spolupráci, skrze níž zajišťujeme našim pacientům tu nejlepší péči.

Kooperujeme s dalšími onkologickými a pneumologickými pracovišti v Jihomoravském kraji i sousedních krajích. Spolupracující lékaři s námi své pacienty pravidelně konzultují, nebo je do MOÚ odesílají k té části léčby, kterou by jim nemohli poskytnout na svých pracovištích. Díky tomu jsou zaručeny stejné podmínky pro všechny pacienty. 

1Co nabízíme

Pomáháme zdravým i nemocným.

Komplexní diagnostika

Plicní centrum MOÚ se primárně specializuje na diagnostiku a léčbu pacientů s nádory plic, pleury a mediastina, jeho služeb však může využít i pacient s jakýmkoliv plicním onemocněním nebo klient, který potřebuje svoje podezření na plicní onemocnění nebo potíže konzultovat s odborníkem. Více informací o pracovišti

Komplexní léčba

Léčba nádorů plic a pleury závisí na rozsahu onemocnění a biologickém podtypu nádoru. Poskytujeme celé spektrum moderních léčebných metod, chirurgickou léčbu, radioterapii i systémovou léčbu, která zahrnuje chemoterapii, cílenou léčbu a imunoterapii.

Operační léčba

Chirurgická léčba představuje základní léčebnou modalitu zejména u častých stádií nádorů plic. V rámci operativy spolupracujeme také s I. Chirurgickou klinikou Fakultní nemocnice u sv. Anny.

Screening plic

Nabízíme Program časného záchytu karcinomu plic. Více informací

Preventivní program

Základní prevencí karcinomu plic je redukce kouření, 90 % případů karcinomu plic s kouřením souvisí. Nabízíme možnost objednání se do Poradny pro odvykání kouření v ambulanci prevence MOÚ.

Nejnovější léky

Kromě běžné protinádorové léčby jsou v našem ústavu k dispozici i ty léčebné postupy, do kterých se vkládají naděje a testují se v rámci klinických studií.

Přesné a bezpečné ozáření

Radioterapie má své místo zejména v léčbě lokálně pokročilých nádorů plic. V průběhu ozařování umíme velmi dobře kontrolovat místo, které ozařujeme.

Péče a služby

V MOÚ poskytujeme odbornou péči a služby, které pacientům pomáhají  k vyšší kvalitě života během onemocnění rakovinou, a tím i lepšímu průběhu léčby a uzdravování.


2Jak se objednat


3Cesta nového pacienta

Pacienti s nádory plic a pleury k nám přicházejí buď s již potvrzenou diagnózou, nebo s podezřením na toto onemocnění. V obou případech je třeba začít telefonickým objednáním.

1

Mám podezření na nádor plic

2

Mám potvrzený nádor plic

Objednejte se do Centra pneumologie a intervenční bronchoskopie MOÚ

Kompletní došetření

1

Mám podezření na nádor plic

Objednejte se do Centra pneumologie a intervenční bronchoskopie MOÚ

Kompletní došetření

2

Mám potvrzený nádor plic

Objednejte se do Centra pneumologie a intervenční bronchoskopie MOÚ

Kompletní došetření

Vyšetření prokázala

1

Nebyly prokázány vzdálené metastázy

2

Byly nalezeny vzdálené metastázy

Klinický onkolog

Konzultace případu na mezioborové komisi

Individuální terapie

Sledování

Systémová léčba

Vyšetření prokázala

1

Nebyly prokázány vzdálené metastázy

Konzultace případu na mezioborové komisi

Individuální terapie

Sledování

2

Byly nalezeny vzdálené metastázy

Klinický onkolog

Systémová léčba


4Centrum v číslech

Jsme akreditovaným onkologickým centrem Organizace evropských onkologických ústavů (OECI – Organisation of European Cancer Institutes). Sledujeme a vyhodnocujeme řadu parametrů ve vztahu ke kvalitě léčby. Níže uvádíme počet pacientů a výkonů.


6Jak nás vidí pacienti

Pacienti, jejich příbuzní a blízcí jsou našimi partnery. Kromě vzájemného kontaktu při poskytování zdravotní péče získáváme zpětnou vazbu i od Pacientské rady MOÚ, pacientských organizací, ale i z vnitřních a externích šetření spokojenosti. Níže uvádíme výsledky posledního průzkumu „Kvalita očima pacientů“ týkající se pracovišť Centra pro nádory plic, mediastina a pleury.


7 Výzkum

Den_04_113

Výzkum nádorů plic a hledání nových možností jejich diagnostiky a léčby je základní součástí naší práce. Díky klinickým studiím se k našim pacientům dostávají nové a nadějné léky a inovativní postupy léčby. Informace o nich Vám rádi podají Vaši ošetřující lékaři nebo členové našeho oddělení klinických hodnocení.

Klinické studie

V předchozím roce bylo do klinických studií zařazeno 7 pacientů s karcinomem plic. Podívejte se na aktuálně probíhající klinické studie.


Kromě klinických studií probíhá v MOÚ také intenzivní výzkum biologie (chování) nádorů plic. Zabýváme se zejména jejich molekulární klasifikací, která by pomohla k urychlení a zpřesnění jejich diagnostiky i následné predikci odpovědi nádorů na léčbu. K tomu nám pomáhají zbytky nevyužitých vzorků krve nebo nádorů, které jsou Vám z těla odebrány při operacích, biopsiích nebo odběrech. Části vzorků nevyužité k diagnostice se odborně zlikvidují, nebo jsou využity právě pro výzkum. Zkoumány jsou pouze v případě Vašeho souhlasu. Udělujete jej v dokumentu, který podepisujete jako nový pacient/ka nebo před biopsií či operací.


8Spolupráce

Partnerská pracoviště poznáte podle informační cedule s nápisem: Spolupracující pracoviště Masarykova onkologického ústavu nebo Pracoviště Regionální onkologické skupiny Národního onkologického centra Brno.  


9Edukační materiály

V MOÚ provozujeme Informační a edukační centrum, kde Vám naše pracovnice rády poskytnou další informace o nabízených službách nebo předají vzdělávací materiály o prevenci, diagnostice a léčbě nádorových onemocnění. Informační a edukační centrum MOÚ pořádá rovněž řadu vzdělávacích a kulturních aktivit, které pro Vás mohou být zajímavé.

+420 800 222 322 Informační a edukační centrum

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...