Péče a služby pacientům a jejich blízkým

Výsledky onkologické léčby nezáleží pouze na moderních přístrojích, nejnovějších léčebných postupech a špičkových odbornících. Nutnou součástí úspěšné onkologické léčby je také celková péče o pacienta.  

V MOÚ nabízíme špičkovou ošetřovatelskou, zdravotně sociální, nutriční i psychologickou péči a řadu dalších služeb, které pacientům pomáhají k vyšší kvalitě života během onemocnění rakovinou, a tím i k lepšímu průběhu léčby a uzdravování. 

1OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

V MOÚ poskytujeme kvalitní ošetřovatelskou péči, která je orientována nejen na pacienta, ale i na jeho blízké. Naši nelékařští zdravotničtí pracovníci jsou členy multidisciplinárních týmů, které jsou zaměřeny na jednotlivé oblasti péče o naše pacienty. Řadíme sem například prevenci proleženin, péči o nehojící se rány, ošetřování pooperačních ran, péči o pacienty se stomií a cévními vstupy. Naší prioritou je respektování lidské důstojnosti, zajištění soukromí a bezpečí pacienta.

Více informací o ošetřovatelské péči

Den_07_288

Den_08_278

2NUTRIČNÍ PÉČE

Nutriční terapeutky v MOÚ radí pacientům během onkologického onemocnění a léčby s výživou. Během léčby nádorového onemocnění má výživa velmi důležitou úlohu a je jednou ze součástí úspěšné léčby. Správná výživa, která zajistí dobrý nutriční stav pacienta, pozitivně podporuje léčbu onemocnění, snižuje nežádoucí účinky léčby, urychluje rekonvalescenci a má pozitivní vliv na kvalitu života i výsledek léčby.

Do Poradny nutričních terapeutů je možné se objednat telefonicky.

+420 543 135 246, +420 543 134 226.


Do virtuální poradny nutričních terapeutů se můžete objednat pomocí online formuláře Poradny nutričních terapeutů
 


3REHABILITACE

Rehabilitační léčba může pacienta provázet celou léčbou, od stanovení diagnózy až po zotavení. Musí však probíhat ve spolupráci s ošetřujícími lékaři a její rozsah záleží na rozsahu nemoci, druhu léčby a celkové anamnéze pacienta. Hospitalizovaným i ambulantně docházejícím pacientům je v MOÚ k dispozici komplexní rehabilitační péče. Zajišťuje ji OK REHABILITACE s.r.o.

Terapeutický tým je tvořen lékaři se specializací v oboru fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace, vysokoškolsky vzdělanými a diplomovanými fyzioterapeuty. Pro každého pacienta je na základě lékařského předpisu vytvořen individuální cvičební rehabilitační program s cílem zlepšit jeho celkový stavu, výkonnost a kondici.

Rehabilitační služby jsou určeny všem pacientům: neurologickým, ortopedickým, chirurgickým, revmatologickým, navíc má naše pracoviště dlouholeté zkušenosti s rehabilitační péčí u onkologických pacientů. Kromě služeb hrazenými zdravotními pojišťovnami jsou poskytovány i služby za přímou úhradu. Z komerčních procedur jsou v nabídce klasické masáže celkové i částečné, baňkování, indická masáž hlavy, kinesiotaping. Velmi důležitou částí oddělení je ambulance léčby lymfedému, zaměřená na pacienty se sekundárním lymfedémem po onkologické terapii.

OK REHABILITACE zajištťuje kompletní rehabilitační péči lůžkovým pacientům hospitalizovaným v MOÚ.

Pracoviště se nachází v 1. patře Švejdova pavilonu v centrální chodbě na konci.

Den_01_081

Den_09_039

4PSYCHOLOGICKÁ PÉČE

Onkologický pacient i jeho blízcí procházejí psychickými změnami a krizemi. V této náročné životní etapě je to zcela přirozené. Psychika onkologického pacienta však může přímo ovlivnit průběh léčby. Abychom pacientům a jejich blízkým pomohli lépe zvládat náročné okamžiky spojené s diagnostikou zhoubného nádoru, jeho léčbou, ale i s obdobím po léčbě, jsou součástí multidisciplinárních týmů také kliničtí psychologové z Úseku klinické psychologie, kteří poskytují psychologickou péči onkologickým pacientům a jejich rodinám. 

Úsek klinické psychologie MOÚ je akreditované, specializované klinicko-psychologické pracoviště, v rámci kterého psychologové zabezpečují péči primárně o hospitalizované i ambulantní pacienty MOÚ a jejich rodiny.


5DUCHOVNÍ SLUŽBY

MOÚ respektuje duchovní potřeby pacienta i jeho blízkých a nabízí široké spektrum duchovní péče. Pacient může navštívit dvě nemocniční kaple. Duchovní služba se uskutečňuje také formou osobního setkání s pacientem. Je určena pro nemocné a jejich blízké, a to jak věřící, tak i nevěřící.

Duchovní služba v MOÚ posyktuje:

 • rozhovor,
 • naslouchání,
 • mlčenlivou přítomnost u lůžka,
 • modlitbu,
 • četbu z Bible,
 • zprostředkování účasti na nemocničních bohoslužbách,
 • zprostředkování kontaktu s duchovními všech církví a náboženských společností registrovaných v České republice.

 

Kontakt na duchovní službu MOÚ 

 • T 773 755 227
 • Mgr. Bc. Jiří Ondruš, kaplan
 • P. Josef Ržonca, kaplan
 • Anna Macková (dobrovolnice)
 • Michaela Vlčková (dobrovolnice)

V MOÚ nabízíme možnost zprostředkování duchovních služeb dle Vaší volby a preferencí. Obraťte se na T 773 755 227.
 

Pacient může navštívit dvě nemocniční kaple: 
 • Malá kaple ve Švejdově pavilonu je otevřena 24h denně a je umístěna v prvním patře, když půjdete kolem kantýny, za výtahy zabočíte do chodbičky vpravo.
 • Kaple v Masarykově pavilonu slouží k pořádání bohoslužeb. Římskokatolické bohoslužby v MOÚ jsou slouženy běžně v úterý a ve čtvrtek od 16:00 hodin. Pozor, v době letních prázdnin je sloužena pouze úterní bohoslužba. Kaple sídlí v mezipatře mezi prvním a druhým poschodím, směrem za hlavní pokladnou.
 • V případě, že nebudete moci kapli najít, obraťte se na zdravotnický personál, rádi Vám pomohou.

Brněnská tisková misie (BTM)

BTM se věnuje šíření biblického poselství evangelia, a to několika formami. Zaměřuje se zejména na  šíření evangelia formou krátkých spisků – letáčků (nebo také traktátů), a to jak tištěnou, tak i digitální formou. Dnešní okruh činnosti tiskových misií je však širší – tyto misie využívají pro službu církvi nejrůznější další moderní evangelizační metody.
Pracujeme ekumenicky, případné vysvětelní si můžete poslechnout v pořadu Radia Proglas. BTM nabízí také filmy s křesťanskou tématikou. Od svého založení v roce 1992 se BTM věnuje dopisování s odsouzenými ze svých vlastních finančních prostředků.

Kontakt

Brněnská tisková misie
Videoprezentace BTM

Předseda Správní rady Brněnské tiskové misie

 • Doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.
kaple_ilustracni_small_size (21)

Den_09_075

6ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PÉČE

Potřebuje-li pacient sociální pomoc, může požádat o sociální poradenství. Naše zdravotně-sociální pracovnice poskytnou informace o sociálních příspěvcích, možnostech získání zdravotních pomůcek, zajistí návaznou péči a pomohou vyřídit potřebné žádosti.

Úsek najdete ve 2. poschodí Švejdova pavilonu.

T +420 543 132 801, +420 543 132 802, +420 543 132 803.
Pracovní doba: Po, St, Čt 6.30–17.00
Út, Pá 6.30–15.00


7ÚSTAVNÍ LÉKÁRNA

V naší ústavní lékárně si nejen vyzvednete léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, ať už předepsané lékařem nebo volně prodejné, ale můžete si vybrat i z doplňkového sortimentu.

Ústavní lékárna také zásobuje všechna pracoviště nemocnice, připravuje léčivé prostředky, včetně cytotoxických léčiv, a odpovídá za poskytování specializované lékárenské péče.

Lékárnu najdete v 1. poschodí Švejdova pavilonu.

Provozní doba: Po–Pá 8.00 –16.00

Den_04_248

Den_01_051

8PŮJČOVNA ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCEK

V případě potřeby a ošetřování blízkého v domácím prostředí si můžete zapůjčit zdravotnickou pomůcku. Pomůcky Vám můžeme zapůjčit na dobu 3 měsíců.

Tato služba je hrazená. V případě, že žijete mimo Brno, Vám rádi pomůžeme kontaktovat příslušnou službu v regionu a zajistíme zapůjčení konkrétní pomůcky v místě Vašeho bydliště. 

Co si můžete půjčit, jste-li pacient MOÚ nebo jeho blízký?

 • pojízdná invalidní křesla,
 • toaletní židle,
 • chodítka,
 • antidekubitní podložky,
 • stolky k lůžku,
 • sedáky do vany,
 • koncentrátor kyslíku.

9KADEŘNICTVÍ

Naše kadeřnictví poskytuje nejen běžné kadeřnické služby našim hospitalizovaným i ambulantním pacientům, ale nabízí také prodej paruk, příčesků, turbanů a kosmetiky.

Poraďte se s odborníky, jak pečovat o vlasy během onkologické léčby.  

Provozovna je v přízemí Švejdova pavilonu.

T +420 543 134 260.

Provozní doba: Po – Čt 9.00–18.00, Pá 9.00–17.00 na objednání.

kadernictvi_8

Den_06_158_orez

10INFORMAČNÍ A EDUKAČNÍ CENTRUM MOÚ

V Informačním a edukačním centru pro veřejnost najdete praktické informace a rady týkající se prevence a léčby onkologického onemocnění. Najdete zde knihovnu s desítkami titulů informačních materiálů o nádorových onemocněních, videa se zajímavými pořady, počítač s internetem. Nabízíme také službu kopírování a skenování.

Najdete nás ve 3. patře Švejdova pavilonu
Bezplatná nádorová linka: +420 800 222 322.
Pracovní doba: Po– Pá 8.00 –15.00.


11KNIHKUPECTVÍ

Nabízí prodej novin, knih a časopisů.

Nachází se v 2. poschodí Švejdova pavilonu.

Provozní doba: Po–Pá 7.00–12.00, 12.30–15.00

knihkupectvi_1

Galerie Žlutý kopec

12GALERIE ŽLUTÝ KOPEC

Galerie Žlutý kopec nabízí každý měsíc výstavu profesionálních či amatérských umělců. Vystavovatelé jsou často úzce spjati s MOÚ.

Galerie se nachází ve vestibulu 2. podlaží Švejdova pavilonu

Videoreportáže z kulturních akcí naleznete na našem Youtube kanále.  


13VÝTVARNÁ DÍLNA A RELAXAČNÍ MÍSTNOST

Naše výtvarná dílna je určena jak hospitalizovaným pacientům, tak i našim ambulantním pacientům. Pacientům pomáhají při různých výtvarných technikách studenti výtvarné výchovy, psychologie a arteterapie.

Vedle výtvarné dílny je relaxační místnost, kde si mohou pacienti zapůjčit nosiče s hudbou podle vlastního výběru, dívat se na televizi či video, a nebo použít počítač.

Výtvarnou dílnu a relaxační místnost najdete v přízemí Masarykova pavilonu.
T +420 543 134 304.

Provozní doba: Po - Pá od 10.00 do 18.00, polední pauza 12.00–12:30.

Den_07_201

obcerstveni

14OBČERSTVENÍ

V MOÚ najdete bufet s nabídkou nealkoholických nápojů i teplých a studených jídel, nachází se v 1. poschodí Švejdova pavilonu. V Masarykově pavilonu je pak umístěna Café kavárna, která disponuje vnitřním i vnějším posezením.

Bufet
 • Bufet se nachází v 1. poschodí Švejdova pavilonu.
 • Provozní doba: Po–ČT 7.00–17.00, Pá 7.00–16.00
Café kavárna
 • Café kavárna se nachází v přízemí Masarykova pavilonu.
 • Provozní doba: Po–Čt 7.00–17.00, Pá 7.00–15.00, So a Ne 13.00–17.00.

15Cvičení pro onkologické pacienty

Pro onkologické pacienty nabízíme možnost navštívit naše pravidelné pohybové kurzy. Cvičení je navrženo tak, aby podpořilo fyzickou kondici, zlepšilo pohyblivost a pomohlo vám získat více energie, a to formou posilování s vlastní vahou, kruhového tréninku či cvičení s pomůckami.

cviceni_foto

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...