Péče a služby pacientům a jejich blízkým

Výsledky onkologické léčby nezáleží pouze na moderních přístrojích, nejnovějších léčebných postupech a špičkových odbornících. Nutnou součástí úspěšné onkologické léčby je také celková péče o pacienta.  

V MOÚ nabízíme špičkovou ošetřovatelskou, zdravotně sociální, nutriční i psychologickou péči a řadu dalších služeb, které pacientům pomáhají k vyšší kvalitě života během onemocnění rakovinou, a tím i k lepšímu průběhu léčby a uzdravování. 

1OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

V MOÚ poskytujeme kvalitní ošetřovatelskou péči, která je orientována nejen na pacienta, ale i na jeho blízké. Naši nelékařští zdravotničtí pracovníci jsou členy multidisciplinárních týmů, které jsou zaměřeny na jednotlivé oblasti péče o naše pacienty. Řadíme sem například prevenci proleženin, péči o nehojící se rány, ošetřování pooperačních ran, péči o pacienty se stomií a cévními vstupy. Naší prioritou je respektování lidské důstojnosti, zajištění soukromí a bezpečí pacienta.

Více informací o ošetřovatelské péči

Den_07_288

Den_08_278

2NUTRIČNÍ PÉČE

Nutriční terapeutky v MOÚ radí pacientům během onkologického onemocnění a léčby s výživou. Během léčby nádorového onemocnění má výživa velmi důležitou úlohu a je jednou ze součástí úspěšné léčby. Správná výživa, která zajistí dobrý nutriční stav pacienta, pozitivně podporuje léčbu onemocnění, snižuje nežádoucí účinky léčby, urychluje rekonvalescenci a má pozitivní vliv na kvalitu života i výsledek léčby.

Do Poradny pro výživu onkologických pacientů se můžete objednat telefonicky nebo pomocí virtuální poradny nutričních terapeutů. Budou Vám poskytnuta individuální doporučení.

+420 543 135 246, +420 543 134 226.

Poradna nutričních terapeutů


3REHABILITACE

Rehabilitační léčba může pacienta provázet celou léčbou, od stanovení diagnózy až po zotavení. Musí však probíhat ve spolupráci s ošetřujícími lékaři a její rozsah záleží na rozsahu nemoci, druhu léčby a celkové anamnéze pacienta. Hospitalizovaným i ambulantně docházejícím pacientům je v MOÚ k dispozici komplexní rehabilitační péče. Zajišťuje ji OK REHABILITACE s.r.o.

Terapeutický tým je tvořen lékaři se specializací v oboru fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace, vysokoškolsky vzdělanými a diplomovanými fyzioterapeuty. Pro každého pacienta je na základě lékařského předpisu vytvořen individuální cvičební rehabilitační program s cílem zlepšit jeho celkový stavu, výkonnost a kondici.

Rehabilitační služby jsou určeny všem pacientům: neurologickým, ortopedickým, chirurgickým, revmatologickým, navíc má naše pracoviště dlouholeté zkušenosti s rehabilitační péčí u onkologických pacientů. Kromě služeb hrazenými zdravotními pojišťovnami jsou poskytovány i služby za přímou úhradu. Z komerčních procedur jsou v nabídce klasické masáže celkové i částečné, baňkování, indická masáž hlavy, kinesiotaping. Velmi důležitou částí oddělení je ambulance léčby lymfedému, zaměřená na pacienty se sekundárním lymfedémem po onkologické terapii.

OK REHABILITACE zajištťuje kompletní rehabilitační péči lůžkovým pacientům hospitalizovaným v MOÚ.

Pracoviště se nachází v 1. patře Švejdova pavilonu v centrální chodbě na konci.

Den_01_081

Den_09_039

4PSYCHOLOGICKÁ PÉČE

Onkologický pacient i jeho blízcí procházejí psychickými změnami a krizemi. V této náročné životní etapě je to zcela přirozené. Psychika onkologického pacienta však může přímo ovlivnit průběh léčby. Abychom pacientům a jejich blízkým pomohli lépe zvládat náročné okamžiky spojené s diagnostikou zhoubného nádoru, jeho léčbou, ale i s obdobím po léčbě, jsou součástí multidisciplinárních týmů také kliničtí psychologové z Úseku klinické psychologie, kteří poskytují psychologickou péči onkologickým pacientům a jejich rodinám. 

Úsek klinické psychologie MOÚ je akreditované, specializované klinicko-psychologické pracoviště, v rámci kterého psychologové zabezpečují péči primárně o hospitalizované i ambulantní pacienty MOÚ a jejich rodiny.


5DUCHOVNÍ SLUŽBY

MOÚ respektuje duchovní potřeby pacienta i jeho blízkých a nabízí široké spektrum duchovní péče. Pacient může navštívit dvě nemocniční kaple. Duchovní služba se uskutečňuje také formou osobního setkání s pacientem. Je určena pro nemocné a jejich blízké, a to jak věřící, tak i nevěřící.

Naši pastorační asistenti nabízí:

 • rozhovor,
 • naslouchání,
 • mlčenlivou přítomnost u lůžka,
 • modlitbu,
 • četbu z Bible,
 • zprostředkování účasti na nemocničních bohoslužbách,
 • zprostředkování kontaktu s duchovními všech církví a náboženských společností registrovaných v České republice.

 

Kontakt na pastorační službu MOÚ

 • P. Cyril Josef Komosný, OFM Cap. (nemocniční kaplan)
  • T +420 733 755 805
 • s. Kristína Marie Zachovalová (dobrovolnice)
 • Anna Macková (dobrovolnice)
Pacient může navštívit dvě nemocniční kaple: 
 • Malá kaple ve Švejdově pavilonu je otevřena 24h denně a je umístěna v prvním patře, když půjdete kolem kantýny, za výtahy zabočíte do chodbičky vpravo.
 • Kaple v Masarykově pavilonu slouží k pořádání bohoslužeb. Římskokatolické bohoslužby v MOÚ jsou slouženy v úterý a ve čtvrtek od 16:00 hodin. Kaple sídlí v mezipatře mezi prvním a druhým poschodím, směrem za hlavní pokladnou.
 • V případě, že nebudete moci kapli najít, obraťte se na zdravotnický personál, rádi Vám pomohou.
 • Duchovní službou v brněnských nemocnicích je pověřen římsko-katolický kněz P. Leo Zerhau (nepřetržitá telefonní služba +420 602 582 459).
Den_10_191

Den_09_075

6SOCIÁLNÍ PÉČE

Potřebuje-li pacient sociální pomoc, může požádat o sociální poradenství. Naše sociální pracovnice poskytnou informace o sociálních příspěvcích, možnostech získání zdravotních pomůcek, zajistí návaznou péči a pomohou vyřídit potřebné žádosti.

Úsek najdete ve 2. poschodí Švejdova pavilonu.

T +420 543 132 801, +420 543 132 802, +420 543 132 803.
Pracovní doba: Po – Pá 7.00–15.30


7ÚSTAVNÍ LÉKÁRNA

V naší ústavní lékárně si nejen vyzvednete léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, ať už předepsané lékařem nebo volně prodejné, ale můžete si vybrat i z doplňkového sortimentu.

Ústavní lékárna také zásobuje všechna pracoviště nemocnice, připravuje léčivé prostředky, včetně cytotoxických léčiv, a odpovídá za poskytování specializované lékárenské péče.

Lékárnu najdete v 1. poschodí Švejdova pavilonu.

Provozní doba: Po–Pá 8.00 –16.00

Den_04_248

Den_01_051

8PŮJČOVNA ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCEK

V případě potřeby a ošetřování blízkého v domácím prostředí si můžete zapůjčit zdravotnickou pomůcku. Pomůcky Vám můžeme zapůjčit na dobu 3 měsíců.

Tato služba je hrazená. V případě, že žijete mimo Brno, Vám rádi pomůžeme kontaktovat příslušnou službu v regionu a zajistíme zapůjčení konkrétní pomůcky v místě Vašeho bydliště. 

Co si můžete půjčit, jste-li pacient MOÚ nebo jeho blízký?

 • pojízdná invalidní křesla,
 • toaletní židle,
 • chodítka,
 • antidekubitní podložky,
 • stolky k lůžku,
 • sedáky do vany,
 • koncentrátor kyslíku.

9KADEŘNICTVÍ

Naše kadeřnictví poskytuje nejen běžné kadeřnické služby našim hospitalizovaným i ambulantním pacientům, ale nabízí také prodej paruk, příčesků, turbanů a kosmetiky.

Poraďte se s odborníky, jak pečovat o vlasy během onkologické léčby.  

Provozovna je v přízemí Švejdova pavilonu.

T +420 543 134 260.

Provozní doba: Po – Čt 9.00–18.00, Pá 9.00–17.00 na objednání.

DSC02168

Den_06_158_orez

10INFORMAČNÍ A EDUKAČNÍ CENTRUM MOÚ

V Informačním a edukačním centru pro veřejnost najdete praktické informace a rady týkající se prevence a léčby onkologického onemocnění. Najdete zde knihovnu s desítkami titulů informačních materiálů o nádorových onemocněních, videa se zajímavými pořady, počítač s internetem. Nabízíme také službu kopírování a skenování.

Najdete nás ve 3. patře Švejdova pavilonu
Bezplatná nádorová linka: +420 800 222 322.
Pracovní doba: Po– Pá 8.00 –15.00.


11KNIHKUPECTVÍ

Nabízí prodej novin, knih a časopisů.

Nachází se v 1. poschodí Švejdova pavilonu.

Provozní doba: Po–Pá 7.00–15.00, So 8.00–10.00

Den_09_196

Galerie Žlutý kopec

12GALERIE ŽLUTÝ KOPEC

Galerie Žlutý kopec nabízí každý měsíc výstavu profesionálních či amatérských umělců. Vystavovatelé jsou často úzce spjati s MOÚ.

Galerie se nachází ve vestibulu 2. podlaží Švejdova pavilonu

Videoreportáže z kulturních akcí naleznete na našem Youtube kanále.  


13VÝTVARNÁ DÍLNA A RELAXAČNÍ MÍSTNOST

Naše výtvarná dílna je určena jak hospitalizovaným pacientům, tak i našim ambulantním pacientům. Pacientům pomáhají při různých výtvarných technikách studenti výtvarné výchovy, psychologie a arteterapie.

Vedle výtvarné dílny je relaxační místnost, kde si mohou pacienti zapůjčit nosiče s hudbou podle vlastního výběru, dívat se na televizi či video a nebo použít počítač.

Výtvarnou dílnu a relaxační místnost najdete v přízemí Masarykova pavilonu.
T +420 543 134 304, +420 543 134 305.

Provozní doba: Po - Čt od 10.00 do 18.00, Pá od 8:00 do 16.00.

Den_07_201

Den_09_169

14OBČERSTVENÍ

V MOÚ najdete bufet s nabídkou nealkoholických nápojů i teplých a studených jídel, nachází se v 1. poschodí Švejdova pavilonu. V Masarykově pavilonu je pak umístěna Café kavárna, která disponuje vnitřním i vnějším posezením.

Bufet
 • Bufet se nachází v 1. poschodí Švejdova pavilonu.
 • Provozní doba: Po–Pá 7.00–17.00
Café kavárna
 • Café kavárna se nachází v přízemí Masarykova pavilonu.
 • Provozní doba: Po–Čt 7.00–17.00, Pá 7.00–15.00, So a Ne 13.00–17.00.

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím