Centrum pro neuroendokrinní nádory

Jsme jedinečné komplexní onkologické centrum specializované na diagnostiku a léčbu neuroendokrinních nádorů v České republice. Byl Vám diagnostikován neuroendokrinní nádor nebo máte podezření na tuto vzácnou diagnózu? Pak jste u nás v dobrých rukou. Umíme správně diagnostikovat, léčit a sledovat Vaše specifické onemocnění. Naše pracoviště je členem Evropské referenční sítě pro léčbu vzácných nádorů u dospělých (EURACAN).

V diagnostice a léčbě se opíráme o doporučení českých a respektovaných zahraničních odborných společností. Vysoké počty pacientů a týmová spolupráce jsou předpokladem optimální diagnostiky a úspěšné léčby. Prostřednictvím klinických studií se podílíme na vývoji nových léků a léčebných postupů. Zajišťujeme také péči o pacienty, u nichž bylo nádorové onemocnění zachyceno až ve fázi metastáz a nepodařilo se zjistit místo vzniku nádoru.

1Co nabízíme

Pomáháme zdravým i nemocným.

Preventivní program

Většina neuroendokrinních nádorů není spojena s genetickým syndromem, nicméně přibližně 10 % je spojeno s některými vzácnými dědičnými nemocemi. Proto náš preventivní program zahrnuje genetické poradenství a pravidelné sledování těch, kteří mají prokázané vysoké riziko vzniku neuroendokrinního nádoru.

Moderní vyšetřovací metody

Existuje mnoho typů neuroendokrinních nádorů a pro stanovení diagnózy je zapotřebí kombinace specializovaných vyšetření. Jako první pracoviště v České republice nabízíme vysoce specifické vyšetření Galium DOTA-TOC PET/CT. Provádíme řadu endoskopických vyšetření a výkonů. Nabízíme specializovaná laboratorní vyšetření a moderní bioptickou diagnostiku.

Operační léčba

Léčba neuroendokrinních nádorů závisí především na místě vzniku nádoru a rozsahu nádoru v těle. Ve většině případů se provádí operace. Tým zkušených chirurgů nabízí nejmodernější postupy onkologické operativy.

Komplexní léčba

Farmakologická léčba se používá ke kontrole růstu nádoru a ke zmírnění příznaků (karcinoidového syndromu). Lze využít i radioterapii, cílenou léčbu nebo chemoterapii. Využíváme různé specializované postupy zaměřené na léčbu nádorů, které se rozšířili do jater a nelze je odstranit chirurgicky. Nedílnou součástí komplexních léčebných postupů jsou také metody intervenční radiologie, jako je radiofrekvenční ablace či chemoembolizace.

Nejnovější léčebné postupy

Kromě běžné protinádorové léčby jsou v našem centru k dispozici i ty nejnovější léky, do kterých se vkládají naděje a testují se v rámci klinických studií.

Péče a služby

V MOÚ poskytujeme odbornou péči a služby, které pacientům pomáhají  k vyšší kvalitě života během onemocnění rakovinou, a tím i lepšímu průběhu léčby a uzdravování.


2Jak se objednat


3Cesta nového pacienta

Ve většině případů k nám přichází pacienti, kteří již mají potvrzenu diagnózu nebo, kteří mají podezření na zhoubný nádor a potřebují došetřit. Obě cesty začínají telefonickým objednáním. Část pacientů je konzultována nebo objednávána přímo jejich ošetřujícími lékaři ze spolupracujících pracovišť.

1

Mám podezření na zhoubný nádor

a potřebuji došetřit

2

Mám potvrzenou diagnózu

Objednejte se do konziliární ambulance na +420 543 135 809

Konzultace

Došetření

1

Mám podezření na zhoubný nádor

a potřebuji došetřit

Objednejte se do konziliární ambulance na +420 543 135 809

Konzultace

Došetření

2

Mám potvrzenou diagnózu

Objednejte se do konziliární ambulance na +420 543 135 809

Konzultace

Došetření

Vyšetření prokázala

1

Onemocnění je v ranné fázi

2

Onemocnění je pokročilé

Multidisciplinární komise

Onkologická léčba

Vyšetření prokázala

1

Onemocnění je v ranné fázi

Multidisciplinární komise

Onkologická léčba

2

Onemocnění je pokročilé

Multidisciplinární komise

Onkologická léčba


4Náš tým

Vedoucí centra a onkologického programu

MUDr. Beatric Bencsiková, Ph.D.

Vedoucí chirurgického programu

doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D.

Vedoucí diagnostického programu

MUDr. Jan Křístek, Ph.D.

Vedoucí programu nukleární medicíny

doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

Vedoucí endoskopického programu

MUDr. Milana Šachlová, Ph.D., CSc.

Vedoucí radioterapeutického programu

MUDr. Tomáš Novotný
Centrum pro neuroendokrinní nádory

MUDr. Karel Starý (Interní gastroenterologická klinika FN Bohunice)


5Jak nás vidí pacienti

Pacienti, jejich příbuzní a blízcí jsou našimi partnery. Kromě vzájemného kontaktu při poskytování zdravotní péče získáváme zpětnou vazbu i od Pacientské rady MOÚ, pacientských organizací, ale i z vnitřních a externích šetření spokojenosti. Níže uvádíme výsledky posledního průzkumu „Kvalita očima pacientů“ týkající se pracovišť Centra pro neuroendokrinní nádory.  


6 Výzkum

Den_04_124

V rámci mezinárodních klinických studiích se aktivně podílíme na vývoji nových protinádorových léků. Výzkumný program koordinujeme s Kooperativní skupinou pro neuroendokrinní nádory. Spolupracujeme na Registru neuroendokrinních nádorů, který shromažďuje anonymizované údaje o diagnostice, terapii a sledování nemocných s neuroendokrinními nádory jakékoliv lokalizace. Podílíme se na analýzách tohoto registru. Členové týmu pravidelně přednášejí na všech významných celostátních odborných konferencích a podílejí se na pregraduální i postgraduální výuce studentů MED MUNI.


7Spolupráce

Jako referenční centrum kooperujeme i s dalšími pracovišti v Jihomoravském kraji a sousedních krajích. Spolupracující lékaři s námi své pacienty pravidelně konzultují a používají naše doporučené léčebné postupy, případně pacienty odesílají do MOÚ k té části léčby, kterou by jim nemohli na svých pracovištích poskytnout. Díky tomu jsou zaručeny stejné podmínky pro všechny pacienty, jejichž diagnostika a léčba probíhá v rámci označených pracovišť naší Regionální onkologické skupiny. Zakládáme si na týmové mezioborové spolupráci, která je zárukou, že se našim pacientům dostává té nejlepší péče. Úzce spolupracujeme se specialisty ve Fakultní nemocnici Brno a ve Fakultní nemocnici u svaté Anny. Partnerská pracoviště poznáte podle informační cedule s nápisem: Spolupracující pracoviště Masarykova onkologického ústavu nebo Pracoviště Regionální onkologické skupiny Národního onkologického centra Brno.


8Edukační materiály

V MOÚ provozujeme Informační a edukační centrum, kde Vám naše pracovnice rády poskytnou další informace o nabízených službách nebo předají vzdělávací materiály o prevenci, diagnostice a léčbě nádorových onemocnění. Informační a edukační centrum MOÚ pořádá rovněž řadu vzdělávacích a kulturních aktivit, které pro Vás mohou být zajímavé.

+420 800 222 322 Informační a edukační centrum

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...