Onkologická péče zaměřená na pacienta

desatero_pacient

Cílem mezinárodního projektu INTENT bylo vytvořit model onkologické péče zaměřené na potřeby pacienta, který by odpovídal současným představám o takové péči, a to jak ze strany pacientů a jejich blízkých, tak i ze strany plátců a poskytovatelů zdravotní péče.

Každý pacient je jedinečný nejenom svým zdravotním stavem a rozsahem onkologického onemocnění, ale rovněž svým životním příběhem, hodnotami, sociální situací a životními cíli. Každý pacient proto může mít i rozdílné potřeby, které je důležité umět zjistit a zohlednit při tvorbě léčebného plánu.

Projekt probíhal v letech 2017 –⁠ 2020 a účastnilo se ho devět pracovišť ve čtyřech zemích.

 

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
hlavní řešitel projektu INTENT


Desatero pro poskytování onkologické péče zaměřené na pacienta

 1. Podporujeme, aby čas vyhrazený pro první návštěvu pacienta u onkologa nebo
  pro rozhovor o diagnóze a plánu onkologické léčby byl delší než v případě běžné prohlídky. Vybízíme onkologické pacienty, aby si k těmto důležitým rozhovorům s lékařem přizvali rodinného příslušníka nebo jinou blízkou osobu.
 2. Onkologickým pacientům a jejich praktickým lékařům předáváme všechny důležité informace o nádorovém onemocnění, jeho léčbě a následné péči i v tištěné podobě. Současně jim poskytujeme kontakt na ošetřujícího lékaře pro případné dotazy.
 3. Pravidelně provádíme šetření spokojenosti, abychom zjistili skutečné potřeby pacientů
  a měli zpětnou vazbu ke konkrétním tématům. Kromě toho pacienti a jejich blízcí mohou kdykoliv vyjádřit svůj názor nebo požadavek prostřednictvím mailové schránky na našich internetových stránkách nebo mohou kontaktovat nemocničního ombudsmana.
 4. Poskytujeme onkologickým pacientům, jejich příbuzným a blízkým informace
  o pacientských organizacích a o spolehlivých informačních zdrojích a vhodných vzdělávacích a podpůrných programech. Rovněž je informujeme o užitečnosti ale
  i rizicích alternativní medicíny. 
 5. Jsme součástí sítě onkologických pracovišť, ve které jsou zavedeny jednotné doporučené postupy diagnostiky a léčby, jež zaručují stejnou kvalitu péče a rovnocenný přístup k nejmodernějším postupům všem pacientům v daném regionu. Pacienti tak bez obav mohou využít péči poskytovanou blíž jejich domovům. Pokud je potřebná vysoce specializovaná péče, experimentální léčba nebo jedná-li se o vzácné nádorové onemocnění, jsou pacienti odesíláni do center, která takovou léčbu provádí. 
 6. Plán léčby každého pacienta vychází vždy z platných doporučených postupů. Vyžaduje-li léčba onkologického onemocnění multioborový přístup, je plán léčby vždy diskutován mezi odborníky v rámci multioborové onkologické indikační komise.
 7. Plán léčby je dále přizpůsoben objektivním parametrům charakterizujícím jedinečnost každého pacienta a jeho onemocnění. Pacientovi je navržený plán léčby srozumitelně vysvětlen jeho ošetřujícím lékařem, který s ním řeší i jeho potřeby a priority.
  O výsledném postupu léčby, který zohledňuje životní cíle, hodnoty a potřeby pacienta, rozhodují společně.
 8. Během dlouhodobé onkologické léčby ošetřující lékař s pacientem pravidelně probírá, co mu léčba přináší a jak na ni pacient pohlíží. Společně stanovují cíle léčby tak, aby byly pro pacienta fyzicky i emočně zvládnutelné a dávaly jemu a jeho blízkým smysl. 
 9. Zvýšení nebo udržení kvality života je vždy jedním z hlavních cílů onkologické péče. Nedílnou součástí plánu léčby je proto i podpůrná péče (např. nutriční poradenství, léčba bolesti, fyzioterapie, sociální poradenství, psychologická a duchovní podpora). Podpůrná péče je nabízena, objeví-li se stavy, které ji vyžadují, nebo kdykoliv na žádost pacienta
  a jeho blízkých.
 10. Ošetřující tým podpoří pacienta, který požádá odborníka z jiného zdravotnického zařízení
  o „druhý názor“ na jeho léčbu. Tento postup nepovažujeme za vyslovení nedůvěry.

Desatero onkologické péče ke stažení

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...