Den_04_248

Ústavní lékárna

zpět na seznam pracovišť
 

Ústavní lékárna (ÚL) poskytuje specializovanou lékárenskou péči hospitalizovaným i ambulantním pacientům MOÚ i dalším pacientům. Zajišťuje výdej léčiv pro nemocnici a veřejnost, přípravu individuálních léčiv, aseptickou přípravu premedikací, cytostatik a radiofarmak. Dále poskytuje zdravotníkům i široké veřejnosti klinicko-farmaceutický servis, který zahrnuje individuální nastavení léčby pro konkrétního pacienta. Od roku 2017 lékárna provozuje také individuální konzultaci a prodej pomůcek a prádla pro ženy po operaci prsu. Pracoviště zajišťuje také praxe studentů farmaceutických fakult a středních zdravotnických škol. Lékárna je certifikována dle normy ČSN ISO 9001, Lékárna MOU je výukovým pracovištěm pro pregraduální a postgraduální výchovu farmaceutů a farmaceutických asistentů.

1Kontakty


2Kde nás najdete

Úsek výdeje pro veřejnost a zdravotnických prostředků
Švejdův pavilon, 1. patro

Úsek výdeje pro nemocnici - hromadně vyráběné léčivé prostředky
Švejdův pavilon, 3. patro

Úsek radiofarmak
budova PET centra - Wernerův pavilon

Úsek přípravy
Švejdův pavilon, 3. patro

Úsek cytostatik a klinických hodnocení
Švejdův pavilon, 3. patro

Úsek cytostatik a klinických hodnocení
Švejdův pavilon, 3. patro

Úsek klinické farmacie
Švejdův pavilon, 3. patro

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

PharmDr. Stanislav Synek, Ph.D.

Vedoucí lékárník Ústavní lékárny


[obfuscate_1_|114|107|94|107|103|114|99|94|115|44|114|112|107|98|105|63|100|108|114|44|98|113]

+420 543 13 6500

Jarmila Hrdličková

Administrativní pracovník ÚL


[obfuscate_1_|105|88|111|106|103|107|88|43|101|112|99|99|102|96|105|110|109|94|61|107|110|108|43|96|120]

+420 543 13 6503

Jitka Kostrhounová

Administrativní pracovník ÚL


[obfuscate_1_|106|102|112|113|112|103|102|114|107|109|117|88|61|106|109|116|37|96|119]

+420 543 13 6502

PharmDr. Michal Budinský

Farmaceut


[obfuscate_1_|97|108|97|102|108|114|98|118|61|107|110|108|43|96|120]

+420 543 13 6508

Mgr. Milena Čtveráčková

Farmaceut


[obfuscate_1_|108|96|105|98|108|96|37|96|113|116|100|105|94|96|105|110|109|94|61|107|110|108|43|96|120]

+420 543 13 6522

+420 543 13 6501

PharmDr. Lenka Doležalová

Farmaceut


[obfuscate_1_|99|102|105|98|120|96|99|108|115|95|63|100|108|114|44|98|113]

+420 543 13 6517

+420 543 13 6522

Mgr. Soňa Eber

Farmaceut


[obfuscate_1_|114|102|107|94|44|100|89|98|111|62|108|102|114|43|97|121]

+420 543 13 6523

+420 543 13 6517

PharmDr. Roman Goněc

Farmaceut


[obfuscate_1_|113|102|106|94|108|45|94|108|107|99|98|55|106|108|115|45|90|119]

+420 543 13 6517

+420 543 13 6514

Mgr. Hana Havlásková

Farmaceut


[obfuscate_1_|103|88|115|105|95|114|98|108|115|95|63|100|108|114|44|98|113]

+420 543 13 6523

Mgr. Šárka Hlavatá

Farmaceut


[obfuscate_1_|103|99|94|115|95|115|88|61|106|109|116|37|96|119]

+420 543 13 6523

doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

Farmaceut


[obfuscate_1_|105|88|107|43|104|116|105|102|96|95|63|100|108|114|44|98|113]

+420 543 13 6514

Mgr. Marie Jurišová

Farmaceut


[obfuscate_1_|105|108|111|102|113|110|109|94|61|107|110|108|43|96|120]

+420 543 13 6523

Mgr. Kateřina Kroutilová

Farmaceut


[obfuscate_1_|106|105|108|114|114|104|99|108|115|95|63|100|108|114|44|98|113]

+420 543 13 6523

+420 543 13 6505

PharmDr. Martina Lišková

Farmaceut


[obfuscate_1_|108|88|111|113|103|109|88|43|105|103|114|98|108|115|95|63|100|108|114|44|98|113]

+420 543 13 6597

+420 543 13 6523

Mgr. Ján Melicherík

Farmaceut


[obfuscate_1_|105|88|107|43|107|100|99|102|96|102|100|105|102|104|62|108|102|114|43|97|121]

+420 543 13 6523

PharmDr. Vojtěch Ondra

Farmaceut


[obfuscate_1_|117|102|103|113|99|98|95|43|108|108|99|105|94|61|107|110|108|43|96|120]

+420 543 13 6517

Mgr. Petra Potěšilová

Farmaceut


[obfuscate_1_|111|92|113|111|95|45|103|108|113|99|114|96|105|108|116|96|55|106|108|115|45|90|119]

+420 543 13 6523

PharmDr. Ivana Vítová

Farmaceut


[obfuscate_1_|104|109|94|107|95|45|109|102|113|109|117|88|61|106|109|116|37|96|119]

+420 543 13 6523


4Další informace

Spektrum výkonů

2020

2021

Počet příprav chemoterapie

38 199

36 201

Počet proplachů

169 165

182 130

Počet pčíprav v aseptické přípravně

36 738

42 001

Počet vydaných receptů

80 923

79 894

Počet vydaných poukazů

9 382

9 519


Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...