Den_04_248

Ústavní lékárna

zpět na seznam pracovišť
 

Ústavní lékárna (ÚL) poskytuje specializovanou lékárenskou péči hospitalizovaným i ambulantním pacientům MOÚ i dalším pacientům. Zajišťuje výdej léčiv pro nemocnici a veřejnost, přípravu individuálních léčiv, aseptickou přípravu premedikací, cytostatik a radiofarmak. Dále poskytuje zdravotníkům i široké veřejnosti klinicko-farmaceutický servis, který zahrnuje individuální nastavení léčby pro konkrétního pacienta. Od roku 2017 lékárna provozuje také individuální konzultaci a prodej pomůcek a prádla pro ženy po operaci prsu. Pracoviště zajišťuje také praxe studentů farmaceutických fakult a středních zdravotnických škol. Lékárna je certifikována dle normy ČSN ISO 9001, Lékárna MOU je výukovým pracovištěm pro pregraduální a postgraduální výchovu farmaceutů a farmaceutických asistentů.

1Kontakty


2Kde nás najdete

Úsek výdeje pro veřejnost a zdravotnických prostředků
Švejdův pavilon, 1. patro

Úsek výdeje pro nemocnici - hromadně vyráběné léčivé prostředky
Švejdův pavilon, 3. patro

Úsek radiofarmak
budova PET centra - Wernerův pavilon

Úsek přípravy
Švejdův pavilon, 3. patro

Úsek cytostatik a klinických hodnocení
Švejdův pavilon, 3. patro

Úsek cytostatik a klinických hodnocení
Švejdův pavilon, 3. patro

Úsek klinické farmacie
Švejdův pavilon, 3. patro

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

PharmDr. Stanislav Synek, Ph.D.

Vedoucí lékárník Ústavní lékárny


[obfuscate_1_|114|107|96|107|102|114|99|96|115|43|114|112|109|98|104|63|100|110|114|43|98|113]

+420 543 13 6500

Jarmila Hrdličková

Administrativní pracovník ÚL


[obfuscate_1_|105|88|113|106|102|107|88|45|101|111|99|99|104|96|104|110|109|96|61|106|110|108|45|96|119]

+420 543 13 6503

Jitka Kostrhounová

Administrativní pracovník ÚL


[obfuscate_1_|106|102|114|113|111|103|102|116|107|108|117|88|63|106|108|116|37|98|119]

+420 543 13 6502

PharmDr. Michal Budinský

Farmaceut


[obfuscate_1_|97|108|99|102|107|114|98|120|61|106|110|108|45|96|119]

+420 543 13 6508

Mgr. Milena Čtveráčková

Farmaceut


[obfuscate_1_|108|96|107|98|107|96|37|98|113|115|100|105|96|96|104|110|109|96|61|106|110|108|45|96|119]

+420 543 13 6522

+420 543 13 6501

PharmDr. Lenka Doležalová

Farmaceut


[obfuscate_1_|99|102|107|98|119|96|99|110|115|94|63|100|110|114|43|98|113]

+420 543 13 6517

+420 543 13 6522

PharmDr. Roman Goněc

Farmaceut


[obfuscate_1_|113|102|108|94|107|45|94|110|107|98|98|55|108|108|114|45|90|121]

+420 543 13 6517

+420 543 13 6514

Mgr. Hana Havlásková

Farmaceut


[obfuscate_1_|103|88|117|105|94|114|98|110|115|94|63|100|110|114|43|98|113]

+420 543 13 6523

Mgr. Šárka Hlavatá

Farmaceut


[obfuscate_1_|103|99|96|115|94|115|88|63|106|108|116|37|98|119]

+420 543 13 6523

Mgr. Anna Hofírková

Farmaceut


[obfuscate_1_|96|101|109|94|43|111|92|98|101|108|117|88|63|106|108|116|37|98|119]

+420 543 13 6523

doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

Farmaceut


[obfuscate_1_|105|88|109|43|103|116|105|104|96|94|63|100|110|114|43|98|113]

+420 543 13 6514

Mgr. Marie Jurišová

Farmaceut


[obfuscate_1_|105|108|113|102|112|110|109|96|61|106|110|108|45|96|119]

+420 543 13 6523

Mgr. Kateřina Kroutilová

Farmaceut


[obfuscate_1_|106|105|110|114|113|104|99|110|115|94|63|100|110|114|43|98|113]

+420 543 13 6523

+420 543 13 6505

PharmDr. Martina Lišková

Farmaceut


[obfuscate_1_|108|88|113|113|102|109|88|45|105|102|114|98|110|115|94|63|100|110|114|43|98|113]

+420 543 13 6597

+420 543 13 6523

PharmDr. Irena Macků

Farmaceut


[obfuscate_1_|104|105|100|107|94|45|100|96|96|104|116|55|108|108|114|45|90|121]

+420 543 13 6523

Mgr. Ján Melicherík

Farmaceut


[obfuscate_1_|105|88|109|43|106|100|99|104|96|101|100|105|104|104|61|108|102|116|43|96|121]

+420 543 13 6523

PharmDr. Vojtěch Ondra

Farmaceut


[obfuscate_1_|117|102|105|113|98|98|95|45|108|107|99|105|96|61|106|110|108|45|96|119]

+420 543 13 6517

Mgr. Jan Ptašek

Farmaceut


[obfuscate_1_|105|88|109|43|109|115|88|114|98|104|63|100|110|114|43|98|113]

+420 543 13 6517

PharmDr. Ivana Vítová

Farmaceut


[obfuscate_1_|104|109|96|107|94|45|109|104|113|108|117|88|63|106|108|116|37|98|119]

+420 543 13 6523


4Další informace

Spektrum výkonů

2020

2021

Počet příprav chemoterapie

38 199

36 201

Počet proplachů

169 165

182 130

Počet pčíprav v aseptické přípravně

36 738

42 001

Počet vydaných receptů

80 923

79 894

Počet vydaných poukazů

9 382

9 519


Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...