Den_04_248

Ústavní lékárna

zpět na seznam pracovišť
 

Ústavní lékárna (ÚL) poskytuje specializovanou lékárenskou péči hospitalizovaným i ambulantním pacientům MOÚ i dalším pacientům. Zajišťuje výdej léčiv pro nemocnici a veřejnost, přípravu individuálních léčiv, aseptickou přípravu premedikací, cytostatik a radiofarmak. Dále poskytuje zdravotníkům i široké veřejnosti klinicko-farmaceutický servis, který zahrnuje individuální nastavení léčby pro konkrétního pacienta. Od roku 2017 lékárna provozuje také individuální konzultaci a prodej pomůcek a prádla pro ženy po operaci prsu. Pracoviště zajišťuje také praxe studentů farmaceutických fakult a středních zdravotnických škol. Lékárna je certifikována dle normy ČSN ISO 9001:2008, Lékárna MOU je výukovým pracovištěm pro pregraduální a postgraduální výchovu farmaceutů a farmaceutických asistentů.

1Kontakty

Úsek výdeje pro veřejnost a zdravotnických prostředků

Po  8.00–16.00
Út  8.00–16.00
St  8.00–16.00
Čt  8.00–16.00
Pá  8.00–16.00


Vedoucí úseku:
Mgr. Hana Havlásková
T 543 136 523, 543 136 524
E [obfuscate_1_|103|89|110|104|95|114|99|103|114|95|63|101|103|113|44|98|114]

Zástupce vedoucího úseku:
PharmDr. Martina Lišková, Mgr. Marie Jurišová
E [obfuscate_1_|108|89|106|112|103|109|89|38|104|103|114|99|103|114|95|63|101|103|113|44|98|114]
E [obfuscate_1_|105|109|106|101|113|110|110|89|60|107|110|109|38|95|120]

Úsek veřejného výdeje (lékárna pro veřejnost) je umístěn v 1. patře Švejdova pavilonu. Lékárna nabízí široký sortiment léků na recept, volně prodejných přípravků a doplňků stravy pro ambulantní pacienty. Lékárna disponuje třemi výdejními místy pro kombinovaný výdej léků na recept i léků volně prodejných. Důraz je kladen na léky předepisované lékaři MOÚ. Úsek veřejného výdeje je taktéž školicím pracovištěm pro studenty a lékárníky v rámci jejich povinné praxe i jejich dalšího vzdělávání.

Úsek veřejného výdeje nabízí a zajišťuje:

 • široký sortiment léků na recept i bez receptu a doplňky stravy,
 • objednání léků na mimořádný dovoz (objednání a zajištění léků, které nejsou registrovány v ČR),
 • zdravotnické potřeby s rozšířeným sortimentem potřeb pro onkologické pacienty,
 • rozšířený sortiment přípravků nutriční podpory,
 • léčebnou kosmetiku pro pacienty po radioterapii a chemoterapii.

Úsek výdeje pro nemocnici - hromadně vyráběné léčivé přípravky

Po  7.00–15.00
Út  7.00–15.00
St  7.00–15.00
Čt  7.00–15.00
Pá  7.00–15.00


Vedoucí úseku:
Mgr. Milena Čtveráčková
T 543 136 507, 543 136 504, 543 136 501
E [obfuscate_1_|108|97|100|97|108|96|38|91|112|116|100|106|89|103|109|117|89|56|105|109|116|38|91|118]

Zástupce vedoucího úseku:
PharmDr. Vojtěch Ondra
T 543 136 507
E [obfuscate_1_|117|103|98|112|99|98|96|38|107|108|99|106|89|60|107|110|109|38|95|120]

Úsek výdeje pro nemocnici – výdej hromadně vyráběných léčivých přípravků je umístěn ve 3.patře Švejdova pavilonu. Úsek zajišťuje pro všechna pracoviště MOU a externí odběratele:

 • léčivé přípravky (LP) , infúzní a dialyzační roztoky, enterální a parenterální výživu, rentgenkontrastní látky a dezinficiencia,
 • individuální dovozy neregistrovaných léků.

Úsek radiofarmak

Po  7.00–15.00
Út  7.00–15.00
St  7.00–15.00
Čt  7.00–15.00
Pá  7.00–15.00


Vedoucí úseku:
PharmDr. Michal Budínský
T 543 136 508
E [obfuscate_1_|97|109|92|101|108|114|99|113|60|107|110|109|38|95|120]

Zástupce vedoucího úseku:
PharmDr. Irena Macků
T 543 136 523
E [obfuscate_1_|104|106|93|106|95|45|101|89|95|105|116|56|101|107|115|45|91|114]

Úsek radiofarmak se nachází ve Wernerově pavilonu. Zabezpečuje farmaceutické činnosti ve spojitosti s diagnostickými a v omezené míře i terapeutickými radiofarmaky, která jsou aplikována pacientům na Oddělení nukleární medicíny. Jedná se zejména o:

 • vytvoření objednávky u výrobce nebo dodavatele radiofarmak,
 • administrativní zpracování objednávky a příjem zboží na sklad,
 • příprava radiofarmaka do konečné lékové formy,
 • hodnocení jakosti radiofarmaka,
 • vzdělávání a výuka v oblasti radiofarmacie a radiační ochrany,
 • participace na vývoji a výzkumu nových radiofarmak,
 • stáž předmětu příprava radiofarmak.

 

Úsek přípravy

Po  7.00–15.00
Út  7.00–15.00
St  7.00–15.00
Čt  7.00–15.00
Pá  7.00–15.00


Vedoucí úseku:
PharmDr. Vojtěch Ondra
T 543 136 507
E [obfuscate_1_|117|103|98|112|99|98|96|38|107|108|99|106|89|60|107|110|109|38|95|120]

Zástupce vedoucího úseku:
Mgr. Milena Čtveráčková
T 543 136 522
E [obfuscate_1_|108|97|100|97|108|96|38|91|112|116|100|106|89|95|105|110|110|89|60|107|110|109|38|95|120]

Úsek přípravy se nachází ve 3. patře Švejdova pavilonu. Úsek se zaměřuje na přípravu „magistraliter“, jejímž cílem je příprava léčiv zohledňujících specifické nároky pacienta na léčebný, event. diagnostický postup. Úsek zajišťuje přípravu pro veřejnost i jednotlivá oddělení nemocnice. V rámci úseku se zajišťují následující činnosti:

 • objednávání, příjem a kontrola léčivých a pomocných látek užívaných při přípravě IPL dle platné legislativy a lékopisu,
 • příprava magistraliter na podkladě receptu, nebo žádanky – topické lékové formy (masti a krémy), roztoky, čípky, tobolky a další,
 • příprava zkoumadel, zajištění laboratorních chemikálií a diagnostik pro potřeby nemocnice
 • příprava sterilních léčivých přípravků a proplachů v čistých prostorách:
  • premedikace pro pacienty k chemoterapii,
  • hormonální léčivé přípravky,
  • bisfosfonáty,
  • diagnostická barviva pro potřebu operačních sálů a GEO,
  • proplachy fyziologických roztoků pro potřeby oddělení nemocnice.

Úsek klinické farmacie

Po  7.00–15.00
Út  7.00–15.00
St  7.00–15.00
Čt  7.00–15.00
Pá  7.00–15.00


Vedoucí úseku:
PharmDr. Roman Goněc
T 543 136 514
E [obfuscate_1_|113|103|101|93|108|45|95|103|106|99|98|56|101|107|115|45|91|114]

Zástupce vedoucího úseku:
PharmDr. Lenka Doležalová
T 543 136 522
E [obfuscate_1_|99|103|100|97|120|96|100|103|114|95|63|101|103|113|44|98|114]

Úsek klinické farmacie a klinických hodnocení se nachází ve 3. patře Švejdova pavilonu. Úsek poskytuje poradenství lékařům z oddělení i ambulancí pokud jde o optimální léčbu pacientů, řešení lékových interakcí a interpretaci plazmatických hladin vybraných léčiv.

Úsek se dále podílí na realizaci klinických studií skladováním studijních medikací, jejich výdejem pacientům a vedením dokumentace. Spolupracuje s Oddělením klinického hodnocení MOÚ a s jednotlivými řešiteli z řad lékařů.

Úsek cytostatik a klinických hodnocení

Po  7.00–15.00
Út  7.00–15.00
St  7.00–15.00
Čt  7.00–15.00
Pá  7.00–15.00


Vedoucí úseku:
PharmDr. Lenka Doležalová
T 543 136 517, 543 136 522
E [obfuscate_1_|99|103|100|97|120|96|100|103|114|95|63|101|103|113|44|98|114]

Zástupce vedoucího úseku:
PharmDr. Roman Goněc
T 543 136 514
E [obfuscate_1_|113|103|101|93|108|45|95|103|106|99|98|56|101|107|115|45|91|114]

Úsek cytostatik a klinických hodnocení je umístěn ve 3.patře Švejdova pavilonu. Úsek zajišťuje pro kliniky MOU a externí odběratele:

 • individuální přípravu injekčních roztoků s obsahem cytostatik,
 • přípravu biologické, imunologické a cílené léčby,
 • výdej „centrových“ léků (tablety moderní terapie a injekční přípravky),
 • stáže pregraduálního i postgraduálního vzdělávání garantovaného IPVZ a NCO/NZO,
 • výuku studentů medicíny LF MU v rámci předmětu Klinická Onkologie,
 • výzkumné činnosti v rámci monitorování kontaminace pracovišť a pacientských domácností vybranými cytostatiky.
PharmDr. Stanislav Synek, Ph.D.

Vedoucí lékárník Ústavní lékárny


[obfuscate_1_|114|108|89|106|103|114|100|89|114|44|114|113|102|97|105|63|101|103|113|44|98|114]

+420 543 13 6500

Kateřina Bauerová, MBA

Vedoucí farmaceutický asistent


[obfuscate_1_|97|89|109|97|112|110|110|89|60|107|110|109|38|95|120]

+420 543 13 6510

+420 543 13 6507

Jarmila Hrdličková

Administrativní pracovník ÚL


[obfuscate_1_|105|89|106|105|103|107|89|38|100|112|99|100|97|95|105|110|110|89|60|107|110|109|38|95|120]

+420 543 13 6503

Jitka Kostrhounová

Administrativní pracovník ÚL


[obfuscate_1_|106|103|107|112|112|103|103|109|106|109|117|89|56|105|109|116|38|91|118]

+420 543 13 6502

PharmDr. Michal Budinský

Farmaceut


[obfuscate_1_|97|109|92|101|108|114|99|113|60|107|110|109|38|95|120]

+420 543 13 6508

Mgr. Milena Čtveráčková

Farmaceut


[obfuscate_1_|108|97|100|97|108|96|38|91|112|116|100|106|89|95|105|110|110|89|60|107|110|109|38|95|120]

+420 543 13 6522

+420 543 13 6501

PharmDr. Lenka Doležalová

Farmaceut


[obfuscate_1_|99|103|100|97|120|96|100|103|114|95|63|101|103|113|44|98|114]

+420 543 13 6517

+420 543 13 6522

PharmDr. Roman Goněc

Farmaceut


[obfuscate_1_|113|103|101|93|108|45|95|103|106|99|98|56|101|107|115|45|91|114]

+420 543 13 6517

+420 543 13 6514

Mgr. Hana Havlásková

Farmaceut


[obfuscate_1_|103|89|110|104|95|114|99|103|114|95|63|101|103|113|44|98|114]

+420 543 13 6523

Mgr. Šárka Hlavatá

Farmaceut


[obfuscate_1_|103|100|89|114|95|115|89|56|105|109|116|38|91|118]

+420 543 13 6523

doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

Farmaceut


[obfuscate_1_|105|89|102|42|104|116|106|97|95|95|63|101|103|113|44|98|114]

+420 543 13 6514

Mgr. Marie Jurišová

Farmaceut


[obfuscate_1_|105|109|106|101|113|110|110|89|60|107|110|109|38|95|120]

+420 543 13 6523

Mgr. Kateřina Kroutilová

Farmaceut


[obfuscate_1_|106|106|103|113|114|104|100|103|114|95|63|101|103|113|44|98|114]

+420 543 13 6523

+420 543 13 6505

PharmDr. Martina Lišková

Farmaceut


[obfuscate_1_|108|89|106|112|103|109|89|38|104|103|114|99|103|114|95|63|101|103|113|44|98|114]

+420 543 13 6597

+420 543 13 6523

Mgr. Martina Machů

Farmaceut


+420 543 13 6517

PharmDr. Irena Macků

Farmaceut


[obfuscate_1_|104|106|93|106|95|45|101|89|95|105|116|56|101|107|115|45|91|114]

+420 543 13 6523

PharmDr. Vojtěch Ondra

Farmaceut


[obfuscate_1_|117|103|98|112|99|98|96|38|107|108|99|106|89|60|107|110|109|38|95|120]

+420 543 13 6517

Mgr. Anna Pechová

Farmaceut


[obfuscate_1_|96|102|102|93|44|111|93|91|100|109|117|89|56|105|109|116|38|91|118]

+420 543 13 6523

Mgr. Jan Ptašek

Farmaceut


[obfuscate_1_|105|89|102|42|110|115|89|107|97|105|63|101|103|113|44|98|114]

+420 543 13 6517

PharmDr. Ivana Vítová

Farmaceut


[obfuscate_1_|104|110|89|106|95|45|110|97|112|109|117|89|56|105|109|116|38|91|118]

+420 543 13 6523

Jitka Brandtnerová

Farmaceutický asistent


[obfuscate_1_|105|97|108|103|95|45|90|106|93|108|99|108|102|97|112|110|110|89|60|107|110|109|38|95|120]

+420 543 13 6522

+420 543 13 6517

MVDr. Markéta Chocholáčová

Farmaceutický asistent


[obfuscate_1_|108|89|106|103|99|115|89|38|95|102|110|91|96|107|106|96|91|103|114|95|63|101|103|113|44|98|114]

+420 543 13 6501

Marta Čípková

Farmaceutický asistent


[obfuscate_1_|108|89|106|112|95|45|91|97|108|105|110|110|89|60|107|110|109|38|95|120]

+420 543 13 6510

Martina Handlová

Farmaceutický asistent


[obfuscate_1_|108|89|106|112|103|109|89|38|100|95|109|92|100|107|116|96|56|101|107|115|45|91|114]

+420 543 13 6501

Eva Honková

Farmaceutický asistent


[obfuscate_1_|100|110|89|42|102|110|102|99|107|116|96|56|101|107|115|45|91|114]

+420 543 13 6510

+420 543 13 6501

Simona Hronová

Sanitář


[obfuscate_1_|114|97|101|107|108|96|38|96|110|109|109|103|110|93|62|108|103|109|42|97|121]

+420 543 13 6501

Romana Hrušková

Farmaceutický asistent


[obfuscate_1_|113|103|101|93|108|96|38|96|110|115|114|99|103|114|95|63|101|103|113|44|98|114]

+420 543 13 6501

+420 543 13 6517

Věra Kejíková

Farmaceutický asistent


[obfuscate_1_|117|93|106|93|44|106|93|98|101|105|110|110|89|60|107|110|109|38|95|120]

+420 543 13 6501

+420 543 13 6517

Hana Kinclová

Farmaceutický asistent


[obfuscate_1_|103|89|102|93|44|106|97|102|95|106|110|110|89|60|107|110|109|38|95|120]

+420 543 13 6517

Hana Kratochvílová

Farmaceutický asistent


[obfuscate_1_|103|89|102|93|44|106|106|89|112|109|98|96|110|101|106|110|110|89|60|107|110|109|38|95|120]

+420 543 13 6517

Radka Kubernátová

Farmaceutický asistent


[obfuscate_1_|106|109|90|97|112|109|89|108|107|116|96|56|101|107|115|45|91|114]

+420 543 13 6504

+420 543 13 6501

Světlana Kunstová

Farmaceutický asistent


[obfuscate_1_|114|110|93|112|106|96|102|89|42|105|116|102|107|112|109|117|89|56|105|109|116|38|91|118]

+420 543 13 6501

Jarmila Motyčková

Farmaceutický asistent


[obfuscate_1_|105|89|106|105|103|107|89|38|98|95|113|99|89|95|109|117|89|56|105|109|116|38|91|118]

+420 543 13 6501

+420 543 13 6517

Veronika Opletalová, DiS.

Farmaceutický asistent


[obfuscate_1_|117|93|106|107|108|104|99|89|42|109|111|100|93|112|95|107|103|110|93|62|108|103|109|42|97|121]

+420 543 13 6517

Veronika Orbánová

Farmaceutický asistent


[obfuscate_1_|110|106|90|93|108|110|110|89|60|107|110|109|38|95|120]

+420 543 13 6517

Jolana Packová

Sanitář


[obfuscate_1_|105|103|100|93|108|96|38|104|93|97|106|103|110|93|62|108|103|109|42|97|121]

+420 543 13 6501

Radek Peňáz

Farmaceutický asistent


[obfuscate_1_|111|93|102|93|120|63|101|103|113|44|98|114]

+420 543 13 6526

+420 543 13 6525

Lenka Plšková

Sanitář


[obfuscate_1_|107|93|102|103|95|45|104|100|111|105|110|110|89|60|107|110|109|38|95|120]

+420 543 13 6517

Mgr. Lenka Pokorná

Farmaceutický asistent


[obfuscate_1_|107|93|102|103|95|45|104|103|103|109|113|102|89|60|107|110|109|38|95|120]

+420 543 13 6501

Světlana Polišenská

Farmaceutický asistent


[obfuscate_1_|111|103|100|101|113|100|102|56|105|109|116|38|91|118]

+420 543 13 6523

+420 543 13 6525

Ing. Magda Prudilová

Farmaceutický asistent


[obfuscate_1_|111|106|109|96|103|107|103|110|93|62|108|103|109|42|97|121]

+420 543 13 6501

+420 543 13 6517

Petra Rolinková

Farmaceutický asistent


[obfuscate_1_|111|93|108|110|95|45|106|103|104|103|109|99|103|114|95|63|101|103|113|44|98|114]

+420 543 13 6501

Eva Ruizlová

Sanitář


[obfuscate_1_|113|109|97|118|106|110|110|89|60|107|110|109|38|95|120]

+420 543 13 6501

Tereza Schwarzová, DiS.

Farmaceutický asistent


[obfuscate_1_|115|93|106|97|120|96|38|107|95|102|118|89|106|118|109|117|89|56|105|109|116|38|91|118]

+420 543 13 6501

Vladimíra Sedláková

Sanitář


[obfuscate_1_|114|93|92|104|95|106|103|110|93|62|108|103|109|42|97|121]

+420 543 13 6501

Jindřiška Sekerková

Farmaceutický asistent


[obfuscate_1_|105|97|102|96|112|104|107|99|93|44|114|93|99|97|112|106|103|110|93|62|108|103|109|42|97|121]

+420 543 13 6501

+420 543 13 6517

Karla Šmardová

Sanitář


[obfuscate_1_|114|101|89|110|98|110|110|89|60|107|110|109|38|95|120]

+420 543 13 6523

+420 543 13 6501

Libor Svatoň

Farmaceutický asistent


[obfuscate_1_|107|97|90|107|112|45|107|110|93|114|110|102|56|105|109|116|38|91|118]

+420 543 13 6517

Petr Vyšinský

Farmaceutický asistent


[obfuscate_1_|111|93|108|110|44|117|113|107|101|108|114|99|113|60|107|110|109|38|95|120]

+420 543 13 6510


2Kde nás najdete

Úsek výdeje pro veřejnost a zdravotnických prostředků
Švejdův pavilon, 1. patro

Úsek výdeje pro nemocnici - hromadně vyráběné léčivé prostředky
Švejdův pavilon, 3. patro

Úsek radiofarmak
budova PET centra - Wernerův pavilon

Úsek přípravy
Švejdův pavilon, 3. patro

Úsek cytostatik a klinických hodnocení
Švejdův pavilon, 3. patro

Úsek cytostatik a klinických hodnocení
Švejdův pavilon, 3. patro

Úsek klinické farmacie
Švejdův pavilon, 3. patro

mapa

3Provozní doba

Ústavní lékárna

Po 8.00–16.00
Út 8.00–16.00
St 8.00–16.00
Čt 8.00–16.00
8.00–16.00

Nemocniční část

Po 7.00–15.00
Út 7.00–15.00
St 7.00–15.00
Čt 7.00–15.00
7.00–15.00

4Další informace

Spektrum výkonů

2019

2020

Počet příprav chemoterapie

42 024

38 199

Počet proplachů

202 226

169 165

Počet pčíprav v aseptické přípravně

38 250

36 738

Počet vydaných receptů

81 618

80 923

Počet vydaných poukazů

10 315

9382

Personální obsazení

2019

2020

Farmaceut

14,28

15,00

Farmaceutický asistent

22,00

23,63

Sanitář

6,00

6,00

THP

2,00

2,00

Celkem

44,28

46,63

Z toho pracovníci s vědeckou hodností (prof., doc., Ph.D., CSc., DrSc.)

1,00

2,00

Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím