Akreditace a certifikáty

MOÚ je držitelem několika certifikátů kvality. Disponuje jak certifikáty pro jednotlivá oddělení a kliniky, (např. externí klinický audit, ISO certifikace…), tak i certifikáty pro Masarykův onkologický ústav jako celek.

Pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb je MOÚ držitelem akreditace Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví. Na mezinárodním poli se MOÚ pyšní akreditací Organisation of European Cancer Institutes (OECI).

V roce 2022 získal MOÚ akreditaci ESMO v oblasti paliativní péče.

Další informace  o kvalitě poskytované péče v MOÚ naleznete na stránce Úsek kvality.

Den_03_088

Akreditace OECI

OECI (Organisation of European Cancer Insitutes) je nevládní nezisková organizace. Jejím primárním cílem je sdružovat organizace v Evropě, které se zabývají výzkumem a léčbou nádorových onemocnění. Další ambicí institutu je shromažďovat a sdílet odborné vědomosti, znalosti a dovednosti napříč organizací. OECI podporuje komplexnost center a dobře fungující vnitřní strukturu každého zapojeného zařízení.

Za účelem standardizace procesů a naplňování kritérií kvality realizuje OECI akreditace onkologických center v A&D programu. Na základě zhodnocení dat kvality z MOÚ a náročného akreditačního šetření obdržel MOÚ v roce 2017 certifikát OECI Clinical Cancer Centre s platností 5 let.

V roce 2023 získal MOÚ nejvyšší cerfifikát OECI Comprehensive Cancer Centre.

MOÚ je v ČR první a zatím jediný, který akreditaci tohoto druhu obdržel.

OECI vznikla v roce 1979 ve Vídni. MOÚ byl jedním ze zakládajících členů této instituce.


Akreditace ESMO

ESMO je přední profesní organizací pro lékařskou onkologii. Má více než 25 000 členů zastupujících onkologické profesionály z více než 160 zemí celého světa. ESMO je referenční společností pro onkologické vzdělávání a informace.

Hlavním posláním ESMO je zlepšit kvalitu onkologické péče, a to od prevence a diagnostiky až po paliativní péči a sledování pacientů. ESMO si klade za cíl  vzdělávat – lékaře, pacienty s rakovinou i širokou veřejnost – o osvědčených postupech a nejnovějších pokrocích v onkologii. A má podporovat rovný přístup k optimální onkologické péči pro všechny pacienty.


Akreditace Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví

MOÚ prošel v roce 2021 externím hodnocením kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Jde o dobrovolný proces, kdy nemocnice prokazuje soulad se standardy a s ukazateli kvality hodnotící společnosti, a to v souladu s  ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. MOÚ prokázal, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči a získal Certifikát kvality a bezpečí České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s platností na 3 roky. Při externím hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných služeb v roce 2021 bylo akreditační společností zhodnoceno, že všechny požadované systémy v oblasti řízení kvality a bezpečí, v oblasti péče o pacienty, v oblasti řízení lidských zdrojů a v oblasti zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnanců jsou zavedeny. Zpráva tak obsahovala pouze doporučení ke zlepšení v rizikových oblastech.


Kvalita očima pacientů

Masarykův onkologický ústav (MOÚ) byl již po dvanácté hodnocen v projektu Kvalita očima pacientů (KOP). Výzkum prokázal, že kvalita péče v MOÚ je na vysoké úrovni. Souhrnná spokojenost za celé zdravotnické zařízení činí 87,5 %. Ústav obhájil nejvyšší rating kvality "A+" a splnil tak podmínky pro zisk certifikátů SPOKOJENÝ PACIENT v kategoriích zdravotnické zařízení, lékaři a sestry.

Více informací

Rating_A+

Akreditace: Banka biologického materiálu

Banka biologického materiálu (BBM) Masarykova onkologického ústavu je zaměřena na uchovávání dlouhodobě zamražené nebo jinak zpracované tkáně a dalšího humánního biologického materiálu onkologických pacientů a klientů Centra prevence MOÚ. Organizuje sběr, identifikaci, uchování, výdej a kontrolu kvality uložených vzorků. Ke vzorkům shromažďuje související klinická data. Tento biologický materiál poskytuje včetně pseudonymizovaných (popř. anonymizovaných) zdravotnických dat především pro vědecko - výzkumné účely. 

BBM MOÚ se koncem roku 2022 účastnila pilotního projektu ČIA (Český institut pro akreditaci, https://www.cai.cz/) zaměřeného na implementaci SMK dle normy ČSN ISO 20387:2021. Na základě posouzení zavedeného systému managementu kvality a provádějících činností v Bance biologického materiálu MOÚ byla konstatována shoda s požadavky normy ČSN ISO 20387:2021 Biotechnologie-Biobanky. Celková úroveň nastavených procesů a s tím spojených činností BBM MOÚ byla shledána na velmi vysoké odborné úrovni a je prováděna v souladu s nastaveným SMK a bylo jí v březnu 2023 jako první biobance v ČR uděleno Osvědčení o akreditaci. 
Získáním tohoto osvědčení se BBM MOÚ stala 5. biobankou v EU, která oficiálně získala akreditaci dle ČSN ISO 20387:2021, což zřetelně reflektuje výkonnost a erudici týmu BBM MOÚ spolu s důrazem kladeným na poskytování vysoce kvalifikovaných a kvalitních služeb v oblasti biomedicínského výzkumu. 

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...