Den_07_157

Kariéra

Novým i stávajícím zaměstnancům poskytujeme moderní pracoviště, příjemné pracovní prostředí a široké spektrum zaměstnaneckých benefitů z různých oblastí. Budeme rádi, když se stanete součástí našeho týmu.

7Zaměstnanecké benefity

MOÚ je moderní specializované pracoviště. Zajišťujeme komplexní onkologickou péči. V ústavu jsou soustředěny všechny nezbytné medicínské obory. Zaměřujeme se na prevenci, epidemiologii, diagnostiku, jednotlivé modality protinádorové léčby, tak i rehabilitaci. Důležitým aspektem pracoviště je věděcko-výzkumná činnost včetně základního výzkumu. MOÚ nabízí pregraduální i postgraduální výuku lékařů a zdravotníků. Věnujeme se také osvětové činnosti zaměřené na širokou veřejnost.

Novým i stávajícím zaměstnancům nabízíme příjemné zázemí a široké spektrum zaměstnaneckých benefitů z různých oblastí, které se snažíme neustále rozšiřovat. Zaměstnanci mohou čerpat benefity z následujících oblastí:


8Stipendijní program

Den_03_095

Masarykův onkologický ústav bude poskytovat pro akademický rok 2023/2024 stipendijní program pro studenty vysokých a vyšších odborných škol, kteří se připravují na výkon povolání v oboru:

  • všeobecná sestra
  • radiologický asistent

Podmínkou pro poskytování stipendií je setrvání v pracovním poměru po úspěšném ukončení studia v pracovním úvazku 1,00 po dobu minimálně 2 let.

Kontaktní osoba:
Ing. Dana Haasová
dana.haasova@mou.cz

Garant stipendijního programu:
PhDr. Jana Kocourková, MBA, náměstkyně Odboru nelékařských zdravotnických pracovníků
jkocourkova@
mou.cz

 


Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...

Upozornění

Pozor, v souvislosti s uzavřením spodních parkovišť (nad vodojemy) dochází od 1.6.2023 k velkým změnám v parkování v okolí MOÚ. Nově jsou zřízeny zóny pro možnost rychlého vystoupení a nastoupení chodících pacientů (tzv. Kiss+Ride), kde však nelze auto nechat stát. Dále jsme zavedli zóny pro vystoupení a nastoupení pacientů potřebujících transportní sedačku nebo lůžko.

Další informace, včetně mapy, naleznete zde.