Vzdělávání odborníků

Lékaři a farmaceuti

Nabídka specializačního vzdělávání, nadstavbových oborů, stáží i pravidelných seminářů a kurzů.

více informací

Nelékařští zdravotničtí pracovníci

Certifikované kurzy, specializační vzdělávání, konference, workshopy a přednášky pro nelékařské zdravotníky.

více informací

Studenti

Potřebné informace pro studenty MED MUNI, studenty ostatních vysokých škol, informace o Středoškolské odborné činnosti (SVOČ).

více informací

Konference

Brněnské onkologické dny a Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky a další.

více informací

Odborná knihovna

Tištěné i elektronické zdroje pro zaměstnance MOÚ i externisty.

více informací

Časopis Klinická onkologie

Časopis Klinická onkologie vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. Časopis je určen pro lékaře a zdravotní specialisty, kteří se věnují onkologické tematice.

více informací

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...

Upozornění

Pozor, v souvislosti s uzavřením spodních parkovišť (nad vodojemy) dochází od 1.6.2023 k velkým změnám v parkování v okolí MOÚ. Nově jsou zřízeny zóny pro možnost rychlého vystoupení a nastoupení chodících pacientů (tzv. Kiss+Ride), kde však nelze auto nechat stát. Dále jsme zavedli zóny pro vystoupení a nastoupení pacientů potřebujících transportní sedačku nebo lůžko.

Další informace, včetně mapy, naleznete zde.