Druhy zhoubných nádorů

Vše, co potřebujete vědět o své nemoci, jejích příznacích, rizikových faktorech jejího vzniku, prevenci, diagnostických a léčebných metodách. Nabízíme edukační materiály k četbě i poslechu. 

Nádor jícnu

Nádor jícnu

Zhoubné nádory jícnu se více vyskytují u mužů, nejčastěji mezi 50. a 70. rokem. Ročně je v České republice diagnostikováno kolem 600 až 700 nových onemocnění.

Navštívit stránku diagnózy
Nádor žaludku

Nádor žaludku

Zhoubné nádory žaludku se vyskytují častěji u mužů, nejvyšší výskyt je mezi 70. a 80. rokem. Ročně je v České republice diagnostikováno asi 1400 nových onemocnění. Výskyt nádorů žaludku naštěstí setrvale klesá.

Navštívit stránku diagnózy
Nádor tenkého střeva

Nádor tenkého střeva

Zhoubné nádory tenkého střeva jsou poměrně vzácným onemocněním, jejich výskyt však setrvale roste. Častěji zhoubné nádory tenkého střeva postihují muže. Ročně je v Česku diagnostikováno 250 nových onemocnění.

Navštívit stránku diagnózy
Nádory tlustého střeva a konečníku

Nádory tlustého střeva a konečníku

Do roku 2015 byla Česká republika první na světě v počtu výskytů zhoubných nádorů tlustého střeva. V současné době má kolorektální karcinom klesající tendenci, nyní je u nás diagnostikováno 4 a půl tisíce nových onemocnění ročně. Častěji se nádory tlustého střeva vyskytují u mužů.

Navštívit stránku diagnózy
Nádory jater

Nádory jater

Zhoubné nádory jater můžeme dle jejich původu rozdělit na primární a sekundární nádory. Primární vznikající z jaterních buněk (hepatocelulární karcinom – HCC) a nitrojaterních žlučovodů (intrahepatální cholangiokarcinom – ICC), sekundárními nádory jsou jaterní metastázy.

Navštívit stránku diagnózy
Nádory žlučníku a žlučových cest

Nádory žlučníku a žlučových cest

Zhoubné nádory žlučníku a žlučových cest vznikají z buněk nitrojaterních žlučovodů (intrahepatální cholangiokarcinom – ICC) a mimojaterních žlučovodů (extrahepatální cholangiokarcinom – ECC) nebo žlučníku. Z 85 - 90 % se jedná o nádory z buněk sliznice (adenokarcinomy).

Navštívit stránku diagnózy
Nádory slinivky břišní

Nádory slinivky břišní

Zhoubné nádory slinivky břišní (pankreatu) patří mezi nejzhoubnější nádorová onemocnění, a to zejména kvůli pozdní diagnostice. Ročně je v České republice diagnostikováno přes 2 000 nádorů slinivky břišní. Nejčastější výskyt je ve věku 60 až 80 let.

Navštívit stránku diagnózy

Nádory prostaty

Nádory prostaty

Karcinom prostaty je nejčastějším onkologickým onemocnění mužů v České republice. Každý rok onemocní téměř 8 tisíc mužů a výskyt neustále roste. Incidence karcinomu prostaty stoupá s věkem, před 40 rokem se téměř nevyskytuje, naopak mezi 65 a 75 rokem života je výskyt nejvyšší.

Navštívit stránku diagnózy
Nádory ledvin

Nádory ledvin

Ledviny jsou párové orgány ležící po obou stranách bederní oblasti. Nejčastějším zhoubným nádorem ledviny je adenokarcinom. Četnost výskytu nádoru na jedné a druhé straně je téměř totožná, výjimečně se nachází na obou stranách současně. Ročně je hlášeno přes 3100 nádorů ledvin a výskyt neustále stoupá.

Navštívit stránku diagnózy
Nádory močových cest

Nádory močových cest

Močové cesty je souhrnný název pro močový měchýř a močovou trubici. Nejčastějším nádorem močových cest je rakovina močového měchýře. Většinou se jedná o nádory vycházející z buněk močového epitelu (urotelu), které mívají často charakter papilárních nádorů, tedy výrůstků vyklenujících se do dutiny močového měchýře.

Navštívit stránku diagnózy
Nádory varlat

Nádory varlat

Zhoubné nádory varlat vznikají ze zárodečných (germinálních) buněk varlete. Jsou nejčastějším nádorovým onemocněním mladších mužů ve věku 20 až 40 let. Germinální nádory se podle histologie dělí na seminomy a neseminomy.

Navštívit stránku diagnózy
Nádory prsu

Nádory prsu

Zhoubné nádory prsu patří mezi nejčastější nádorová onemocnění u žen. Ročně jsou diagnostikovány u více než 7 tisíce žen v Česku. Nejčastější výskyt je po 55. roce života, ale na pozoru musí být také mladší ženy a dokonce i muži.

Navštívit stránku diagnózy
Nádory vaječníků a vejcovodů

Nádory vaječníků a vejcovodů

Zhoubné nádory vaječníků představují asi 15 % všech zhoubných nádorů u žen. Ročně onemocní téměř tisíc žen, v posledních letech se výskyt pomalu snižuje. Nádory vaječníků tvoří velmi pestrou skupinu. Nádor může vzniknout z kterékoli buňky vaječníku.

Navštívit stránku diagnózy
Nádory děložního hrdla (cervixu)

Nádory děložního hrdla (cervixu)

Zhoubné nádory děložního hrdla, neboli děložního čípku (cervixu), vznikají z dlaždicového epitelu sliznice děložního hrdla. Vzniku onemocnění předchází předrakovinné změny označované jako prekancerózy. Dlouhá léta u nás bylo s tímto onemocněním diagnostikováno přes tisíc žen ročně.

Navštívit stránku diagnózy
Nádory děložního těla

Nádory děložního těla

Zhoubné nádory dělohy vycházejí z děložní sliznice, tzv. endometria. Nádory děložního těla jsou nejčastějšími nádory ženských reprodukčních orgánů, tvoří přes 40 % všech gynekologických zhoubných nádorů. Ročně onemocní okolo 1 900 žen, většina je věku mezi 55 a 70 rokem.

Navštívit stránku diagnózy
Nádory zevního genitálu

Nádory zevního genitálu

Zhoubné nádory zevního genitálu (vulvy) se vyskytují převážně ve vyšším věku. Postihují nejčastěji ženy nad 60 let. U žen před menopauzou se onemocnění vyskytuje vzácněji. Příčinou onemocnění mladších žen bývá infekce lidským papilomavirem (HPV).

Navštívit stránku diagnózy
Nádory pochvy

Nádory pochvy

Nádor pochvy (vaginy) patří mezi vzácné gynekologické zhoubné nádory, tvoří pouze 1 % všech gynekologických zhoubných nádorů. Každý rok je v České republice diagnostikováno mezi 50 až 60 ženami s tímto onemocněním. Zhoubné nádory pochvy se vyskytují převážně ve vyšším věku, nejvyšší výskyt je ve věkové skupině 65 až 80 let.

Navštívit stránku diagnózy
Nádory průdušek a plic

Nádory průdušek a plic

Zhoubné nádory plic se podle svých biologických vlastností a histologické skladby dělí na nádory malobuněčné a nádory nemalobuněčné. Častěji se zhoubné nádory plic vyskytují u mužů, nejvyšší výskyt je mezi 55. a 80. rokem. Ročně je v České republice diagnostikováno kolem 6 a půl tisíce nových onemocnění.

Navštívit stránku diagnózy
Nádory pleury (maligní mezoteliom)

Nádory pleury (maligní mezoteliom)

Zhoubné nádory pleury (maligní mezotheliom) jsou vzácným onemocněním, které bývá poprvé diagnostikováno po 70 roce věku. Ročně je v České republice diagnostikováno méně než 100 nových případů. Hlavním rizikovým faktorem je expozice azbestu. Rizikové je také předchozí ozáření hrudníku pro jiný nádor.

Navštívit stránku diagnózy
Nádory kůže

Nádory kůže

Zhoubné nádory kůže jsou nejčastějšími zhoubnými nádory vůbec. Ročně jimi onemocní 30 tisíc osob. Nejběžnějšími jsou bazaliom, spinaliom a melanom. Maligní melanom je nejnebezpečnější. Je to nádor z pigmentových buněk, který má schopnost časného tvoření dceřiných ložisek, tzv. metastáz.

Navštívit stránku diagnózy
Nádory mozku a míchy

Nádory mozku a míchy

Nádory mozku a míchy, souhrnně centrálního nervového systému, jsou velmi rozmanitou skupinou onemocnění. Dělíme je na primární, které vznikají z buněk mozkové tkáně nebo okolních struktur, a na sekundární nádory, tedy metastázy jiného nádoru, jako jsou například nádory plic, prsu nebo ledvin.

Navštívit stránku diagnózy
Nádory hlavy a krku

Nádory hlavy a krku

Nádory hlavy a krku jsou velmi rozmanitou skupinou onemocnění. Řadí se mezi ně nádory horního dýchacího traktu, polykacích cest, slinných žláz. Dále také nádory vyrůstající z kůže, cév a dalších tkání. Nádory mohou postihnout rty, dutinu ústní, nos, vedlejší nosní dutiny, hltan, hrtan, slinné žlázy a místní lymfatickou tkáň. Do skupiny nádorů hlavy a krku jsou řazeny i nádory v oblasti ucha a očnice.

Navštívit stránku diagnózy
Nádory štítné žlázy

Nádory štítné žlázy

Štítná žláza je uložena na přední straně krku před štítnou chrupavkou. Štítná žláza absorbuje jód z krevního oběhu a produkuje hormony, které regulují metabolismus člověka. Obsahuje 2 typy buněk, jednak folikulární buňky, které jsou zodpovědné za produkci hormonů štítné žlázy (tyroxin a trijodtyronin) a aparafolikulární buňky, které vytvářejí kalcitonin, hormon, který se podílí na metabolismu vápníku.

Navštívit stránku diagnózy
Sarkomy

Sarkomy

Sarkomy jsou velmi rozmanitá skupina zhoubných nádorů, které se vyvíjejí z pojivových tkání v nejrůznějších místech organismu. Vznikají z mezenchymálních buněk, které se normálně vyvíjejí ve svalovou nebo tukovou tkáň, v cévu, kost, vazivo či v chrupavku. Protože kosti a měkké tkáně lze nalézt téměř všude v těle, může sarkom začít bujet v kterékoli části těla.

Navštívit stránku diagnózy

Neuroendokrinní nádory

Neuroendokrinní neoplazice neboli neuroendokrinní nádory, označované také zkratkou NEN, vznikají nekontrolovaným dělením neuroendokrinních buněk, které mají vlastnosti endokrinních buněk (produkujících hormony) i nervových buněk.

Navštívit stránku diagnózy
Nádory neznámého původu

Nádory neznámého původu

Nádory neznámého původu (neznámé primární lokalizace, neznámého origa) jsou zařeny do kategorie histologicky potvrzených případů metastatického nádorového onemocnění, u nichž se nepodařilo zjistit místo původu vzniku. Tvoří přibližně 1 až 2 % z nově diagnostikovaných zhoubných nádorů, v Česku se jedná o zhruba 800 pacientů ročně.

Navštívit stránku diagnózy
Vzácná nádorová onemocnění

Vzácná nádorová onemocnění

Vzácné nádorové onemocnění (vzácné solidní malignity) jsou takové zhoubné nádory, které se vyskytují u méně než 6 osob na 100 tisíc osob za rok. Mezi vzácné nádory řadíme i neobvyklé histologické nálezy v obvyklých lokalizacích nebo vzácné klinické obrazy obvyklých nádorů.

Navštívit stránku diagnózy

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...