Centrum pro nádory slinivky

Jsme jedním z největších center specializovaných na nádory slinivky v České republice. Onemocněl/a jste nádorem slinivky nebo máte z tohoto onemocnění obavy? Pak jste u nás ve správných rukou. Zakládáme si na týmové spolupráci, která je zárukou, že se našim pacientům dostává té nejlepší péče. Kooperujeme i s dalšími pracovišti a lékaři v Jihomoravském kraji i sousedních krajích.

1Co nabízíme

Pomáháme zdravým i nemocným.

Preventivní program

Náš preventivní program zahrnuje genetické poradenství, pravidelné sledování a vyšetřování těch, kteří mají prokázané vysoké riziko vzniku nádoru slinivky břišní. Rovněž připravujeme v rámci ČR naprosto unikátní screening zaměřený na pacienty s chronickou pankreatitidou.

Moderní vyšetřovací metody

Každoročně provádíme tisíce ultrazvukových a CT vyšetření břicha. Jako jedno z mála pracovišť Jihomoravského kraje disponujeme moderním přístrojovým vybavením a zkušeným týmem erudovaných gastroenterologů specializujících se na ERCP a endosonografickou diagnostiku nádorů slinivky včetně zavedení lokalizačních platinových klipů přímo do nádoru k přesnému zaměření cílené stereotaktické radioterapie.

Operační léčba 

V rámci ČR patří Klinika operační onkologie k pracovištím, která ročně provádějí nejvíce operací nádorů zažívacího traktu.

Komplexní léčba

Komplexní léčba nádorů slinivky zahrnuje kromě operací i kombinovanou chemoterapii, cílenou léčbu a moderní radioterapii.

Přesné a bezpečné ozáření

K radioterapii používáme nejmodernější přístroje a techniky, které dokáží zajistit přesné a bezpečné ozáření. Díky tomu dokážeme snížit ozáření okolních tkání a minimalizovat tak riziko nežádoucích účinků.

Nejnovější léky

V našem centru poskytujeme kromě běžné protinádorové léčby i ty nejnovější léky, do nichž se vkládají naděje a testují se v rámci klinických studií.

Péče a služby

V MOÚ poskytujeme odbornou péči a služby, které pacientům pomáhají  k vyšší kvalitě života během onemocnění rakovinou, a tím i lepšímu průběhu léčby a uzdravování.


2Jak se objednat


3Cesta nového pacienta

Ve většině případů k nám přichází pacienti, kteří již mají potvrzenou diagnózu nádoru slinivky nebo kteří mají podezření na zhoubný nádor a potřebují došetřit. Obě cesty začínají telefonickým objednáním (viz „Jak se objednat“). Část pacientů je konzultována nebo objednávána přímo jejich ošetřujícími lékaři ze spolupracujících pracovišť.

Mám příznaky, které mohou vést k podezření na nádor slinivky

1

Lékaři vyslovili podezření na nádor, ale ještě neproběhla biopsie

2

Mám výsledek biopsie, která prokázala nádor slinivky

Váš praktický lékař Vás může objednat na +420 543 136 205

na endosonobiopsii do MOÚ.

Mám provedenou biopsii, která prokázala nádor slinivky

Objednejte se k dokončení diagnostiky na +420 543 135 809

a zahájení léčby do MOÚ.

Mám příznaky, které mohou vést k podezření na nádor slinivky

1

Lékaři vyslovili podezření na nádor, ale ještě neproběhla biopsie

Váš praktický lékař Vás může objednat na +420 543 136 205

na endosonobiopsii do MOÚ.

Mám provedenou biopsii, která prokázala nádor slinivky

Objednejte se k dokončení diagnostiky na +420 543 135 809

a zahájení léčby do MOÚ.

2

Mám výsledek biopsie, která prokázala nádor slinivky

Objednejte se k dokončení diagnostiky na +420 543 135 809

a zahájení léčby do MOÚ.

Vyšetření prokázala

1

Onemocnění je lokalizované nebo pouze mírně pokročilé

2

Onemocnění je více pokročilé, nebo jsou přítomny vzdálené metastázy

Následuje konzultace případu na mezioborové komisi

Klinický onkolog a onkologická léčba

Individuální terapie

Vyšetření prokázala

1

Onemocnění je lokalizované nebo pouze mírně pokročilé

Následuje konzultace případu na mezioborové komisi

Individuální terapie

2

Onemocnění je více pokročilé, nebo jsou přítomny vzdálené metastázy

Klinický onkolog a onkologická léčba


4Centrum v číslech

Jsme akreditovaným onkologickým centrem Organizace evropských onkologických ústavů (OECI – Organisation of European Cancer Institutes). Sledujeme a vyhodnocujeme řadu parametrů ve vztahu ke kvalitě léčby. Níže uvádíme počet pacientů a výkonů.


6Jak nás vidí pacienti

Pacienti, jejich příbuzní a blízcí jsou našimi partnery. Kromě vzájemného kontaktu při poskytování zdravotní péče získáváme zpětnou vazbu i od Pacientské rady MOÚ, pacientských organizací, ale i z vnitřních a externích šetření spokojenosti. Níže uvádíme výsledky posledního průzkumu „Kvalita očima pacientů“ týkající se pracovišť Centra pro nádory slinivky břišní.


7Výzkum

Den_04_114

V předchozím roce bylo do klinických studií zařazeno 10 pacientů s karcinomem slinivky.


Seznam studií

Aktuálně probíhající klinické studie

Výzkum nádorů slinivky břišní a hledání nových možností jejich diagnostiky a léčby je základní součástí naší práce. Prostřednictvím klinických studií se k našim pacientům dostávají nové a nadějné léky a inovativní léčebné postupy. Informace o aktuálních klinických studích Vám rádi podají Vaši ošetřující lékaři nebo členové našeho týmu z Oddělení klinických hodnocení.

Kromě klinických studií probíhá v MOÚ také intenzivní výzkum biologie (chování) nádorů. K tomu nám pomáhají zbytky nevyužitých vzorků krve nebo nádorů, které jsou Vám z těla odebrány při operacích, biopsiích nebo odběrech. Části vzorků nevyužité k diagnostice se odborně zlikvidují, nebo jsou využity právě pro výzkum. Zkoumány jsou pouze v případě Vašeho souhlasu. Udělujete jej v dokumentu, který podepisujete jako nový pacient/ka nebo před biopsií či operací.


8Spolupráce

Jsme Národním onkologickým centrem, úzce spolupracujeme s oběma fakultními nemocnicemi v Brně a mnoha ostatními zdravotnickými zařízeními včetně privátních. Kooperujeme také s nemocnicemi v rámci Jihomoravského kraje. Komplikované případy řeší multidisciplinární komise. Naši lékaři spolupracují s týmy v jiných nemocnicích, nebo v partnerských nemocnicích přímo pracují.


9Edukační materiály

V MOÚ provozujeme Informační a edukační centrum, kde Vám naše pracovnice rády poskytnou další informace o nabízených službách nebo předají vzdělávací materiály o prevenci, diagnostice a léčbě nádorových onemocnění. Informační a edukační centrum MOÚ pořádá rovněž řadu vzdělávacích a kulturních aktivit, které pro Vás mohou být zajímavé.

+420 800 222 322 Informační a edukační centrum

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...