Centrum pro nádory štítné žlázy

Jsme specialisté v léčbě nádorů štítné žlázy. Zabýváme se léčbou všech tří typů zhoubných novotvarů, které se mohou ve štítné žláze vyskytnout. Léčíme pacienty s diferencovaným nádorem štítnice (s papilárními a folikulárními karcinomy a nádory z Hürthleho buněk) a pacienty s medulárním a anaplastickým karcinomem, u nichž je nutno využít specializovanou onkologickou terapii. Rakovina štítné žlázy je poměrně raritní diagnózou, proto jsou pacienti s tímto onemocněním posíláni k léčbě do našeho centra, kde máme s diagnostikou a léčbou velké zkušenosti. Využíváme týmové spolupráce odborníků v rámci centra. Kooperujeme s endokrinology z našeho i z okolních krajů, s pracovišti nukleární medicíny a s ostatními onkologickými centry a ambulancemi. V rámci České republiky vytváříme doporučené postupy pro léčbu nádorů štítné žlázy.

1Co nabízíme

Pomáháme zdravým i nemocným.

Preventivní program

V rámci preventivních programů nabízíme genetické poradenství a sledování pacientů se zvýšeným rizikem vzniku nádorů štítné žlázy. Jedná se o vícečetný výskyt endokrinních nádorů v rodině nebo záchyt geneticky podmíněných syndromů.

Moderní vyšetřovací metody

Mezi moderní vyšetřovací metody, které nabízíme v rámci diagnostiky, řadíme PET/CT vyšetření se značenou glukózou pro všechny typy nádorů štítnice. 

Péče a služby

V MOÚ poskytujeme odbornou péči a služby, které pacientům pomáhají  k vyšší kvalitě života během onemocnění rakovinou, a tím i lepšímu průběhu léčby a uzdravování.

Komplexní léčba

Pro pacienty s nádory štítnice využíváme celé spektrum léčebných metod – chirurgické a lokální radiodiagnostické léčebné metody, ozáření, a také moderní cílenou terapii.   

Nejnovější léčebné postupy

Kromě běžně používaných protinádorových léčiv jsou v našem centru dostupné také nejnovější přípravky testované v rámci klinických studií, nebo specifických léčebných programů.


2Jak se objednat


3Cesta nového pacienta

Ve většině případů k nám přichází pacienti, kteří již mají diagnostikován pokročilý nádor štítné žlázy kteréhokoliv ze tří typů – diferencovaný, medulární nebo anaplastický karcinom. Vaše cesta začíná telefonickým objednáním do ambulance A13 nebo do konziliární ambulance.

Mám diagnostikovaný pokročilý karcinom štítné žlázy

1

Mám diagnostikovaný diferencovaný karcinom

2

Mám diagnostikovaný medulární karcinom

Objednejte se na +420 543 136 171 nebo na +420 543 135 809

Ambulance A13 nebo konziliární ambulance

Vstupní vyšetření

Zobrazovací metody

Multioborová komise

Mám diagnostikovaný pokročilý karcinom štítné žlázy

1

Mám diagnostikovaný diferencovaný karcinom

Objednejte se na +420 543 136 171 nebo na +420 543 135 809

Ambulance A13 nebo konziliární ambulance

Vstupní vyšetření

Zobrazovací metody

Multioborová komise

2

Mám diagnostikovaný medulární karcinom

Objednejte se na +420 543 136 171 nebo na +420 543 135 809

Ambulance A13 nebo konziliární ambulance

Vstupní vyšetření

Zobrazovací metody

Multioborová komise

3

Mám diagnostikovaný anaplastický karcinom

Objednejte se na +420 543 136 171 nebo na +420 543 135 809

Ambulance A13 nebo konziliární ambulance

Vstupní vyšetření

Zobrazovací metody

Multioborová komise

Vyšetření prokázala

1

Onemocnění je omezeno na jeden orgán, nebo je zjištěno několik ohraničených vzdálených ložisek

2

Onemocnění je v pokročilejším stádiu

Lokální ošetření

Léčba protinádorovými léky

Vyšetření prokázala

1

Onemocnění je omezeno na jeden orgán, nebo je zjištěno několik ohraničených vzdálených ložisek

Lokální ošetření

2

Onemocnění je v pokročilejším stádiu

Léčba protinádorovými léky


4Centrum v číslech

Jsme akreditovaným onkologickým centrem Organizace evropských onkologických ústavů (OECI – Organisation of European Cancer Institutes). Sledujeme a vyhodnocujeme řadu parametrů ve vztahu ke kvalitě léčby. Níže uvádíme počet pacientů a výkonů.


6Jak nás vidí pacienti

Pacienti, jejich příbuzní a blízcí jsou našimi partnery. Kromě vzájemného kontaktu při poskytování zdravotní péče získáváme zpětnou vazbu i od Pacientské rady MOÚ, pacientských organizací, ale i z vnitřních a externích šetření spokojenosti. Níže uvádíme výsledky posledního průzkumu „Kvalita očima pacientů“ týkající se pracovišť Centra pro nádory štítné žlázy.


7Výzkum

Den_04_114

Naše centrum se kromě standardních léčebných postupů věnuje také výzkumu nových možností diagnostiky a léčby. Prostřednictvím klinických studií a specifických léčebných programů se k našim pacientům dostávají nadějná nová léčiva. Stejně jako u jiných zhoubných nádorů, také v oblasti nádorů štítné žlázy probíhá výzkum jejich biologie, chování nádoru.

Výzkum biologie nádoru nám umožňuje zjistit více o konkrétním nádorovém onemocnění a případně stanovit vysoce individuální léčebný postup. K tomu nám pomáhají zbytky nevyužitých vzorků krve nebo nádorů, které jsou Vám z těla odebrány při operacích, biopsiích nebo odběrech. Části vzorků nevyužité k diagnostice se odborně zlikvidují, nebo jsou využity právě pro výzkum. Zkoumány jsou pouze v případě Vašeho souhlasu. Udělujete jej v dokumentu, který podepisujete jako nový pacient/ka nebo před biopsií či operací. Části vzorků určené pro výzkumné účely již nemají Vaše identifikační údaje a jsou skladovány odděleně v Bance biologického materiálu, kde jsou k dispozici našim výzkumníkům.   


8Spolupráce

Spolupracujeme s ambulantními endokrinology z našeho i jiných krajů, s pracovišti nukleární medicíny a s ostatními onkologickými ambulancemi a centry v České republice.


9Edukační materiály

V MOÚ provozujeme Informační a edukační centrum, kde Vám naše pracovnice rády poskytnou další informace o nabízených službách nebo předají vzdělávací materiály o prevenci, diagnostice a léčbě nádorových onemocnění. Informační a edukační centrum MOÚ pořádá rovněž řadu vzdělávacích a kulturních aktivit, které pro Vás mohou být zajímavé.

+420 800 222 322 Informační a edukační centrum

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...