Časopis Klinická onkologie

Den_08_331

Časopis Klinická onkologie vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. Časopis je určen pro lékaře a zdravotní specialisty, kteří se věnují onkologické tematice. Především se časopis zaměřuje na publikování výsledků a poznatků z onkologického výzkumu, klinické praxe a z komplexní onkologické terapie. Časopis vychází jako tištěné perdiodikum 6krát ročně, konkrétně 15. den sudého měsíce. Časopis je profilován Českou a Slovenskou onkologickou společností.

Instrukce, jak postupovat při psaní příspěvku do časopisu Klinická onkologie i pokyny, jakým způsobem článek zasílat, najdete níže v souborech ke stažení. K dispozici je česká i anglická varianta.


Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...

Upozornění

Pozor, v souvislosti s uzavřením spodních parkovišť (nad vodojemy) dochází od 1.6.2023 k velkým změnám v parkování v okolí MOÚ. Nově jsou zřízeny zóny pro možnost rychlého vystoupení a nastoupení chodících pacientů (tzv. Kiss+Ride), kde však nelze auto nechat stát. Dále jsme zavedli zóny pro vystoupení a nastoupení pacientů potřebujících transportní sedačku nebo lůžko.

Další informace, včetně mapy, naleznete zde.