Den_01_025

Seznam ambulancí

Ambulance v MOÚ jsou rozděleny v napříč pavilony. Chirurgické obory najdete převáženě v Bakešově pavilonu, ambulance Kliniky komplexní onkologické péče jsou soustředěny do Švejdova pavilonu, Kliniku radiační onkologie a ozařovny jsou umístěny v Masarykově pavilonu. 

1Klinika komplexní onkologické péče

Ambulance A1

Ambulance A2

Ambulance A3

Ambulance A4

Ambulance A5

Ambulance A6

Ambulance A7
Konziliární ambulance

Ambulance A8

Ambulance A9

Ambulance A10

Ambulance A11

Ambulance A12

Ambulance A13

Centrum paliativní péče

Odběrová místnost 1,2

Stacionář


2Centrum prevence

Ambulance preventivní onkologie 1

Ambulance preventivní onkologie 2

Ambulance preventivní onkologie 3


3Klinika radiační onkologie

Ambulance A

Ambulance B

Ambulance C

Ambulance D

Ambulance E

Ambulance F

CT simulátor

RT simulátor

RTG ozařovač

Brachyradioterapie

Lineární urychlovače 1–5


4Klinika operační onkologie

Ambulance OGYN 1

Ambulance OGYN 2

Ambulance OGYN 3

Ambulance léčby bolesti

Ambulance OMKOCH 1

Ambulance OMKOCH 2

Urologická ambulance 1

Urologická ambulance 2

Ambulance chirurgie


5Specializované ambulance

Sexuologická ambulance

Psychiatrická ambulance

Kožní ambulance

Ambulance klinické psychologie

Mamograf

Ultrazvuk

Ambulance otorinolaryngologie (ORL)

Nutriční ambulance

Anesteziologická ambulance

Neurologická ambulance

Gastroenterologická ambulance

Hematologická ambulance

Interní ambulance

Ambulance hematologická + interní + léčba lymfedému

Ambulance pracovně lékařských služeb

Poradna pro zdravou výživu

Poradna pro odvykání kouření

PET centrum

Plicní ambulance

Genetická ambulance


6Přesuny ambulancí

Aktuální informace o nedávných změnách umístění ambulancí v MOÚ zjistíte zde.


Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...