Centrum pro nádory tlustého střeva

Specializujeme se na léčbu nádorů tlustého střeva a konečníku a dosahujeme výborných výsledků. Onemocněl jste Vy nebo někdo z Vašich blízkých kolorektálním karcionem? Můžete se na nás s důvěrou obrátit. Věnujeme se komplexní léčbě jak nádorů v časném stádiu, tak i terapii nádorů pokročilých a metastatických. Používáme širokou paletu diagnostických a léčebných metod. Spolupracujeme s ostatními pracovišti v rámci Jihomoravského kraje i s lékaři ze sousedních krajů. Náš multidisciplinární tým doporučuje optimální léčbu pro pacienty našeho ústavu, ale i pro ty, kteří jsou odesláni ke konzultaci z jiných pracovišť. V rámci regionální spolupráce poskytujeme ty části diagnostiky a léčby, které nejsou na odesílajícím pracovišti dostupné. Naší snahou je zajistit stejnou kvalitu péče pro všechny pacienty, kteří se na naše pracoviště obrátí. 

1Co nabízíme

Pomáháme zdravým i nemocným.

Preventivní program

Provádíme genetické poradenství a sledování klientů, kteří jsou ve vysokém genetickém riziku pro vznik nádorových onemocnění. Jsme centrem pro screeningovou kolonoskopii, jejímž cílem je najít nádory střeva v době, kdy jsou vyléčitelné.

Moderní vyšetřovací metody

Kolonoskopie probíhají v novém endoskopickém centru. Používáme moderní zobrazovací metody včetně PET-CT vyšetření. Provádíme speciální molekulární vyšetření nádorové tkáně, které nám umožňuje vybrat nejlepší variantu léčby.

Operační léčba 

Náš zkušený a vysoce kvalifikovaný tým chirurgů je specializovaný na operace nádorů trávicího traktu, tlustého střeva a konečníku. Běžně provádíme náročné operace jaterních metastáz.

Komplexní léčba

Často kombinujeme různé způsoby léčby. Naši specialisté vybírají pro každého pacienta ten nejlepší postup. Nabízíme vše na jednom místě: chirurgie, endoskopie, intervenční radiologie, radioterapie, protinádorová farmakoterapie, podpůrná terapie a další.

Nejnovější léčebné postupy

Léčíme podle nejmodernějších postupů. Příkladem jsou robotická chirurgie, přesné techniky ozařování či protinádorové léky vybrané na míru. Léčebné postupy jsou voleny s cílem maximální účinnosti a bezpečnosti léčby.

Péče a služby

V MOÚ poskytujeme odbornou péči a služby, které pacientům pomáhají  k vyšší kvalitě života během onemocnění rakovinou, a tím i lepšímu průběhu léčby a uzdravování.


2Jak se objednat


3Cesta nového pacienta

Většina pacientů k nám přichází po telefonickém objednání s již prokázaným nádorem nebo podezřením na takové onemocnění. Někteří pacienti již mají provedenu řadu vyšetření v jiné nemocnici. Obě cesty začínají telefonickým objednáním.

1

Mám příznaky, které mohou vést k podezření na nádor tlustého střeva

2

Nemám žádné potíže, ale chtěl bych se objednat ke screeningové kolonoskopii

Váš praktický lékař Vás může objednat na +420 543 136 205

ke kolonoskopickému vyšetření v MOÚ.

Došetření

Pokud je zjištěn nádor.

1

Mám příznaky, které mohou vést k podezření na nádor tlustého střeva

Váš praktický lékař Vás může objednat na +420 543 136 205

ke kolonoskopickému vyšetření v MOÚ.

Došetření

Pokud je zjištěn nádor.

2

Nemám žádné potíže, ale chtěl bych se objednat ke screeningové kolonoskopii

Váš praktický lékař Vás může objednat na +420 543 136 205

ke kolonoskopickému vyšetření v MOÚ.

Došetření

Pokud je zjištěn nádor.

3

Mám provedenou kolonoskopii, která prokázala nádor, nebo mám prokázaný nádor přímo z konečníku

Objednejte se do konziliární ambulance na +420 543 135 809

k dokončení diagnostiky a zahájení léčby do MOÚ.

Došetření

Vyšetření prokázala

1

Onemocnění je málo pokročilé

2

Onemocnění je více pokročilé, nebo jsou přítomny vzdálené metastázy

Chirurgická nebo endoskopická léčba

Případně předoperační ozáření a chemoterapie

Konzultace na mezioborové komisi

Pooperační terapie

Individuální terapie (kombinovaná léčba)

Vyšetření prokázala

1

Onemocnění je málo pokročilé

Chirurgická nebo endoskopická léčba

Případně předoperační ozáření a chemoterapie

Pooperační terapie

2

Onemocnění je více pokročilé, nebo jsou přítomny vzdálené metastázy

Konzultace na mezioborové komisi

Individuální terapie (kombinovaná léčba)


4Centrum v číslech

Jsme akreditovaným onkologickým centrem Organizace evropských onkologických ústavů (OECI – Organisation of European Cancer Institutes). Sledujeme a vyhodnocujeme řadu parametrů ve vztahu ke kvalitě léčby. Níže uvádíme počet pacientů a výkonů.


5Náš tým

Vedoucí radioterapeutického programu

MUDr. Petr Pospíšil, Ph.D.

6Jak nás vidí pacienti

Pacienti, jejich příbuzní a blízcí jsou našimi partnery. Kromě vzájemného kontaktu při poskytování zdravotní péče získáváme zpětnou vazbu i od Pacientské rady MOÚ, pacientských organizací, ale i z vnitřních a externích šetření spokojenosti. Níže uvádíme výsledky posledního průzkumu „Kvalita očima pacientů“ týkající se pracovišť Centra pro nádory tlustého střeva.


7Výzkum

Den_04_068

V předchozím roce bylo do klinických studií zařazeno 20 pacientů se nádorem tlustého střeva a konečníku.


Seznam studií

Aktuálně probíhající klinické studie

Spolupracujeme na řadě výzkumných projektů s jinými významnými nemocnicemi a centry v ČR i v zahraničí. V rámci mezinárodní spolupráce se podílíme na vývoji nových léků. Pacientům nabízíme možnost účasti v klinických studiích.


8Spolupráce

Jsme Národním onkologickým centrem, úzce spolupracujeme s oběma fakultními nemocnicemi v Brně a mnoha ostatními zdravotnickými zařízeními včetně privátních. Kooperujeme také s nemocnicemi v rámci Jihomoravského kraje. Komplikované případy řeší multidisciplinární komise. Naši lékaři spolupracují s týmy v jiných nemocnicích, nebo v partnerských nemocnicích přímo pracují.


9Edukační materiály

V MOÚ provozujeme Informační a edukační centrum, kde Vám naše pracovnice rády poskytnou další informace o nabízených službách nebo předají vzdělávací materiály o prevenci, diagnostice a léčbě nádorových onemocnění. Informační a edukační centrum MOÚ pořádá rovněž řadu vzdělávacích a kulturních aktivit, které pro Vás mohou být zajímavé.

+420 800 222 322 Informační a edukační centrum

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...