DSC02094

Podatelna MOÚ

Informace o provozu podatelny a podmínky přijímání dokumentů

Úřední hodiny:
pondělí – pátek: 7.00 – 14.30
polední přestávka: 12.00 – 12.30
Adresa pro doručování dokumentů:
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
Identifikátor datové schránky:
7vqnyc6

 

IBAN:
CZ5807100000000087535621

 

SWIFT:
CNBACZPP

 

Kontakt:
T +420 543 134 111

 


Poděkování, doporučení a stížnosti

V MOÚ usilujeme o naplňování zdravotní péče a dalších nabízených služeb na té nejlepší možné úrovni. Poskytovat našim pacientům a jejich blízkým maximum možného, vnímáme jako svůj závazek a bereme jej velmi vážně.

Jsme proto vděční za Vaši zpětnou vazbu, která nám pomáhá zjistit, s čím jste spokojeni a v čem máme vytrvat, s čím naopak spokojeni nejste nebo si umíte představit, že bychom to mohli dělat lépe. Zároveň si uvědomujeme, že navzdory našemu úsilí nemusíte být s našimi službami spokojeni vždy. Aby takovéto situace nastávaly co nejméně, potřebujeme se o nich dozvědět, abychom následně mohli učinit potřebná opatření.
 

Jakým způsobem můžete podat poděkování, doporučení nebo stížnost?

Písemně

  • e-mail
  • datová schránka
  • webový formulář
  • pošta

Ústně

  • osobně
  • telefonicky

Kontaktujte nás

Položky označené * jsou povinné.


Poděkování a doporučení

Kdo může podat poděkování a doporučení? Poděkování či doporučení je oprávněn podat kdokoli, kdo vnímá, že je na místě, aby se vyjádřil k chodu nebo má zájem na zlepšení stávajícího stavu MOÚ.

Komu můžete podat poděkování či doporučení? Poděkování a podněty předkládejte nejlépe vedoucímu daného pracoviště, nemocničnímu ombudsmanovi /odkaz na osobu/ nebo prostřednictvím Pacientské rady.

Způsob vyřizování poděkování a doporučení: Podněty vyřizuje (prošetřuje) vedoucí pracoviště, kterého se podnět týká, případně ve spolupráci s ředitelem, nemocničním ombudsmanem nebo Pacientskou radou.


Stížnosti

Kdo může podat stížnost? Stížnost je v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn podat pacient, jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, osoba blízká (v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel) nebo osoba zmocněná pacientem.

Komu můžete podat stížnost? Stížnosti předkládejte nejlépe nemocničnímu ombudsmanovi, případně řediteli, vedoucímu oddělení, jehož oddělení se stížnost týká, nebo vedoucímu Právního oddělení.

Jakým způsobem můžete podat stížnost? Stížnosti vyřizuje (prošetřuje) nemocniční ombudsman, vedoucí Právního oddělení nebo ředitel, případně jiná osoba pověřená ředitelem nebo zvláštní komise jmenovaná ředitelem. Vyřizovat stížnost nesmí osoba, proti které stížnost směřuje.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...