DSC07173

Pacientská rada

Pacientská rada (PR) existuje v ústavu od roku 2017. Jejím cílem je pomáhat řešit problémy, se kterými se návštěvníci ústavu setkají, reagovat na podněty pacientů, které by mohly potažmo zlepšit jak prostředí ústavu, tak léčbu nemocných, i zprostředkovávat kontakt pacientů s vedením ústavu. Členy pacientské rady jsou zástupci lůžkových i ambulantních oddělení, pacientských organizací i pacientů.


1Kdy se obrátit na pacientskou radu?

Uvádíme několik příkladů, kdy se můžete obrátit na pacientskou radu:
 
  1. Dostali jste edukační leták či brožuru, týkající se Vašeho onemocnění a nenašli jste v něm odpovědi na všechny otázky, které Vás trápí?
  2. Nebyl leták, který se týká Vašeho onemocnění nebo vyšetření k dispozici?
  3. Při prostudovávání edukačních materiálů Vám byla některá pasáž, některý odborný výraz nesrozumitelný a nenašli jste vysvětlení?
  4. Máte nápad, jak zlepšit prostředí ambulancí nebo lůžkových oddělení?
  5. Setkali jste se při návštěvě ústavu s něčím, co Vám vadilo, s čím jste se neztotožnili a myslíte si, že by se dala chyba napravit?
  6. Chcete sami nějakým způsobem pomoci našim pacientům?

Zápisy z pacientské rady


2Jak kontaktovat pacientskou radu?

Obrátit se na Pacientskou radu je možné třemi způsoby:
 

3Seznam členů

Pacientská rada je složena ze zástupců pacientů, pacientských organizací a zástupců MOÚ.

Pacienti
 

Ing. Lucie Pečenková
Martina Gallíková
Robin Musil
Jaroslav Fiala
Mgr. Jana Klimentová
Pavla Dvořáková
Ing. Ilona Kučerová

      
Pacientské organizace
 

Jméno

Organizace

Jana Snášelová Klub stomiků Brno
Miluška Gruberová Diana klub
Renata Heinrichová MammaHelp Brno
Eva Knappová Aliance žen
Ing. Iva Hrnčiříková Liga proti rakovině Brno
Nina Nováková dobrovolnice v MOÚ

Zástupci MOÚ
 
Mgr. Radka Alexandrová klinická psycholožka
Bc. Zdena Bednářová zástupkyně lůžkových oddělení
Mgr. Michaela Hanáková Oddělení klinických studií
MUDr. Miloš Holánek lékař - klinický onkolog
PhDr. Zuzana Joukalová tisková mluvčí a vedóucí CKV
Mgr. Markéta Jetelová pracovnice OIC
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. vedoucí lékař paliativné péče
Jana Svánovská, DiS. sociální pracovnice
Zuzana Sýkorová zástupkyně ambulantního provozu

4Reportáže

Reportáž ze zakládající schůze


Zhodnocení práce pacientské rady

Podívejte se na zhodnocení zástupců pacienté po skončení jejich funkčního období.


Reportáž s novým složením členů rady 2021


5Informační leták


Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...