Centrum pro nádory jícnu a žaludku

Naše centrum se specializuje na diagnostiku a léčbu nádorů jícnu a žaludku. Spolupracujeme s ostatními centry a nemocnicemi, ambulantními specialisty i praktickými lékaři. Díky tomu můžeme pacientům poskytovat komplexní péči. Nabízíme konzultace pro pacienty z celé České republiky.

Součástí péče o každého pacienta je konzultace multidisciplinárním týmem, který plánuje optimální diagnostický a léčebný postup v souladu s českými i mezinárodními nejnovějšími poznatky a individualizuje péči dle potřeb konkrétního pacienta. V rámci multidisciplinárního týmu konzultujeme možnosti použití nových diagnostických a léčebných metod, ale také nových léků, které nabízí řada klinických studií probíhajících v našem centru. Jsme také výzkumným pracovištěm, které disponuje vlastními vědci specializovanými na Vaši diagnózu. Spolupracujeme i s externími vědeckými týmy a ostatními akademickými centry. Naše pracoviště má vlastní nutriční tým, který doprovází pacienta v průběhu celé léčby, a to jak v předoperační přípravě, tak v průběhu intenzivní pooperační péče i dlouhodobě v rekonvalescenci.

1Co nabízíme

Moderní vyšetřovací metody

Centrum je vybaveno moderními přístroji pro endoskopii a endosonografii. Poskytujeme také možnost odběru vzorků k dalšímu histologickému a molekulárnímu vyšetření. V rámci zobrazovacích metod jsme vybaveni moderní přístrojovou technikou včetně MRI a PET. Pracoviště molekulární diagnostiky umožnuje komplexní vyšetření vlastností Vašeho nádorového onemocnění a případnou individualizaci Vaší léčby dle nejnovějších léčebných možností dostupných v České republice.

Operační léčba 

Dle individuálního zhodnocení každého případu volíme standardní operační postupy, ale také inovativní metody, jako je minimální invazivní přístup, tzn. operace za použití laparoskopických a robotických metod. 

Péče a služby

V MOÚ nabízíme odbornou péči a služby, které pacientům pomáhají  k vyšší kvalitě života během onemocnění rakovinou, a tím i lepšímu průběhu léčby a uzdravování. 

Komplexní léčba

Komplexní léčebný postup je hlavní zárukou úspěšného výsledku. Na základě stádia onemocnění kombinujeme metody léčby, které zahrnují operaci, chemoterapii, cílenou léčbu, imunoterapii nebo radioterapii. Zásadní součástí je nutriční péče, předoperační a pooperační intenzivní anesteziologická péče a rehabilitace. Aktivní přístup pacienta je velmi vítán a podílí se na úspěšném výsledku léčby.

Nejnovější léčebné postupy

Součástí péče o naše pacienty jsou i nejnovější metody intervenční radiologie, patří mezi ně zavádění stentů a možnosti drenáží. Spolu s miniinvazivním chirurgickým přístupem jsou pro pacienta menší zátěží, a tím zvyšují pooperační komfort. Umožňujeme také možnosti experimentální léčby v rámci mezinárodních klinických studií.


2Jak se objednat


3Cesta nového pacienta

Ve většině případů k nám přicházejí pacienti, kteří již mají potvrzenu diagnózu, nebo kteří mají podezření na zhoubný nádor a potřebují došetřit. Obě cesty začínají telefonickým objednáním. 

1

Mám příznaky, které mohou vést k podezření na nádor jícnu nebo žaludku

Dosud nemám provedenou gastroskopii

Mám provedenou gastroskopii,

která prokázala nádor.

Váš praktický lékař Vás může objednat na +420 543 136 205

na gastroskopické vyšetření do MOÚ.

Objednejte se do konziliární ambulance na +420 543 135 809

k dokončení diagnostiky a zahájení léčby v MOÚ.

1

Mám příznaky, které mohou vést k podezření na nádor jícnu nebo žaludku

Dosud nemám provedenou gastroskopii

Mám provedenou gastroskopii,

která prokázala nádor.

Váš praktický lékař Vás může objednat na +420 543 136 205

na gastroskopické vyšetření do MOÚ.

Objednejte se do konziliární ambulance na +420 543 135 809

k dokončení diagnostiky a zahájení léčby v MOÚ.

Vyšetření prokázala

1

Onemocnění je v ranné fázi

2

Onemocnění je více pokročilé, nebo jsou přítomny vzdálené metastázy.

Konzultace případu na mezioborové komisi

Klinický onkolog a onkologická léčba

Individuální terapie

Vyšetření prokázala

1

Onemocnění je v ranné fázi

Konzultace případu na mezioborové komisi

Individuální terapie

2

Onemocnění je více pokročilé, nebo jsou přítomny vzdálené metastázy.

Klinický onkolog a onkologická léčba


4Centrum v číslech

Jsme akreditovaným onkologickým centrem Organizace evropských onkologických ústavů (OECI – Organisation of European Cancer Institutes). Proto musíme sledovat a vyhodnocovat řadu parametrů ve vztahu ke kvalitě léčby. Níže uvádíme ty nejdůležitější.


6Jak nás vidí pacienti

Pacienti, jejich příbuzní a blízcí jsou našimi partnery. Kromě vzájemného kontaktu při poskytování zdravotní péče získáváme zpětnou vazbu i od Pacientské rady MOÚ, pacientských organizací, ale i z vnitřních a externích šetření spokojenosti. Níže uvádíme výsledky posledního průzkumu „Kvalita očima pacientů“ týkající se pracovišť Centra pro nádory jícnu a žaludku.


7Výzkum

Den_04_114

V předchozím roce bylo do klinických studií zařazeno 25 pacientů a pacientek s nádorem jícnu a žaludku. 


Seznam studií

Aktuálně probíhající klinické studie

Náš klinický výzkum se soustředí na studium prediktivních markerů, které nám pomáhají individualizovat léčbu pro konkrétního pacienta. V rámci sledování pacientů po komplexní onkologické léčbě se věnujeme také studiu cirkulujících markerů v krvi. Cílem je včasně odhalit návrat onkologického onemocnění. 

Jsme zapojeni do mezinárodních i tuzemských klinických studií a akademických projektů, které nabízí našim pacientům léčbu i experimentálními léky, jež zatím nejsou standardně k dispozici.

 

Naše jednotka studií časných fází se účastní výzkumu nově vyvinutých diagnostických metod a léčebných postupů. 

V preklinickém výzkumu spolupracujeme s vědeckým týmem RECAMO. Preklinický výzkum je soustředěn na analýzu vzorků tkání/nádorů ke zkoumání molekulární příčiny onkologického onemocnění, ale i hledání případné optimální léčby.


8Spolupráce

V rámci akademických klinických studií kooperujeme s onkologickými centry v České republice, ale i v zahraniční. Jsme členy evropské skupiny soustředěné na výzkum nádorů zažívacího traktu EORTC a edukačního výboru pro nádory gastrointestinálního traktu ESMO.


9Edukační materiály

V MOÚ provozujeme Informační a edukační centrum, kde Vám naše pracovnice rády poskytnou další informace o nabízených službách nebo předají vzdělávací materiály o prevenci, diagnostice a léčbě nádorových onemocnění. Informační a edukační centrum MOÚ pořádá rovněž řadu vzdělávacích a kulturních aktivit, které pro Vás mohou být zajímavé.

+420 800 222 322 Informační a edukační centrum

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...