Centrum pro nádory ledvin a močových cest

Poskytujeme kompletní zázemí pro pacienty s nádory ledvin a močových cest. V diagnostice nádorů využíváme nejmodernější přístroje, provádíme všechny typy uroonkologických operací a podáváme tu nejmodernější systémovou či lokální léčbu. Novinkou je vyšetření určitých faktorů z nádorové tkáně, které pomáhají odhadnout odpověď na léčbu, tzv. prediktory. Jsme specialisté v léčbě nádorů ledvin a močových cest, což potvrzují také velmi dobré výsledky v přežití našich pacientů. Spolupracujeme s ostatními pracovišti, a to jak v Jihomoravském kraji, tak i mimo něj.

1Co nabízíme

Preventivní program

Náš preventivní program zahrnuje genetické poradenství a pravidelné sledování těch, kteří mají prokázané vysoké riziko vzniku nádoru ledvin a močových cest.

Moderní vyšetřovací metody

V našem centru máme vysoce moderní diagnostické přístroje, a to jak na radiodiagnostickém pracovišti, tak i na oddělení nukleární medicíny. Obě pracoviště spolu velmi úzce spolupracují.

Operační léčba

Naši urologové provádějí ročně téměř  180 operací, a to i těch nejsložitějších. Výjimkou nejsou ani složité rekonstrukční výkony na močových cestách. Běžně využíváme robotické operativy, jež zvyšuje přesnost a šetrnost operace a zachovává potřebnou radikalitu. 

Komplexní léčba

Naše centrum provádí všechny typy uroonkologických operací. V rámci radioterapie používáme nejmodernější přístroje k zacílení a likvidaci zhoubného bujení. Při použití systémové či lokální léčby máme k dispozici jak cytostatickou léčbu, tak i cílenou léčbu a imunoterapii.

Nejnovější léčebné postupy

Radikalita operací, šetření zdravých tkání, minimalizace časných i pozdních rizik, to jsou atributy robotické operativy v našem centru. Naši kolegové z radioterapie používají nejmodernější plánovací a léčebné přístroje, včetně 3D a 4D plánování.

Péče a služby

V MOÚ poskytujeme odbornou péči a služby, které pacientům pomáhají  k vyšší kvalitě života během onemocnění rakovinou, a tím i lepšímu průběhu léčby a uzdravování


2Jak se objednat


3Cesta nového pacienta

Ve většině případů k nám přichází pacienti, kteří již mají potvrzenu diagnózu, nebo mají podezření na zhoubný nádor a potřebují došetřit. Vše začíná telefonickým objednáním. Část pacientů je konzultována nebo objednávána přímo jejich ošetřujícími lékaři ze spolupracujících pracovišť.

 

1

Mám podezření na nádorové onemocnění ledvin či močových cest

(včetně močového měchýře)

2

Mám potvrzený nádor ledviny nebo močových cest

Objednejte se do urologické ambulance na +420 543 132 406

A) Objednejte se do urologické ambulance na +420 543 132 406

B) Objednejte se do konziliární ambulance na +420 543 135 809

Došetření nálezů, doplnění dalších vyšetření

1

Mám podezření na nádorové onemocnění ledvin či močových cest

(včetně močového měchýře)

Objednejte se do urologické ambulance na +420 543 132 406

Došetření nálezů, doplnění dalších vyšetření

2

Mám potvrzený nádor ledviny nebo močových cest

A) Objednejte se do urologické ambulance na +420 543 132 406

B) Objednejte se do konziliární ambulance na +420 543 135 809

Došetření nálezů, doplnění dalších vyšetření

Vyšetření prokázala

1

Onemocnění je lokalizované

2

Onemocnění je rozšířené

Projednání případu v multidisciplinární komisi

Operace

Sledování

Individuální terapie

Vyšetření prokázala

1

Onemocnění je lokalizované

Projednání případu v multidisciplinární komisi

Operace

Sledování

2

Onemocnění je rozšířené

Projednání případu v multidisciplinární komisi

Individuální terapie

3

Jsou přítomny vzdálené metastázy

Projednání případu v multidisciplinární komisi

Onkolog a onkologická léčba

Systémová léčba

Sledování


4Centrum v číslech

Jsme akreditovaným onkologickým centrem Organizace evropských onkologických ústavů (OECI – Organisation of European Cancer Institutes). Sledujeme a vyhodnocujeme řadu parametrů ve vztahu ke kvalitě léčby. Níže uvádíme počet pacientů a výkonů.


5Náš tým

Vedoucí radioterapeutického programu

MUDr. Pavel Krupa, Ph.D.

Vedoucí urologického programu

doc. MUDr. Michal Staník, Ph.D.

Vedoucí chirurgického programu

MUDr. Radim Šimůnek

Vedoucí radiodiagnostického programu

MUDr. Michal Standara

6Jak nás vidí pacienti

Pacienti, jejich příbuzní a blízcí jsou našimi partnery. Kromě vzájemného kontaktu při poskytování zdravotní péče získáváme zpětnou vazbu i od Pacientské rady MOÚ, pacientských organizací, ale i z vnitřních a externích šetření spokojenosti. Níže uvádíme výsledky posledního průzkumu „Kvalita očima pacientů“ týkající se pracovišť Centra pro nádory ledvin a močového měchýře.  


7Výzkum

Den_04_120

Moderní diagnostika, celosvětově aktuální léčba a klinický výzkum nádorů ledvin a močových cest jsou pro nás základní součásti práce.

V našem centru probíhá řada klinických studií, které přináší našim pacientům možnosti podání inovativní léčby či nových léčebných postupů. Informace o aktuálně probíhajících studiích Vám rádi podají Vaši ošetřující lékaři nebo členové našeho týmu za klinická hodnocení.

Klinické studie

V předchozím roce bylo do klinických studií zařazeno 27 pacientů s nádorem ledvin a močových cest. Podívejte se na aktuálně probíhající klinické studie.


Kromě klinických studií probíhá v MOÚ i intenzivní výzkum biologie (chování) nádorů ledvin a močových cest. Zabýváme se zejména jejich molekulární klasifikací, která by mohla pomoci k urychlení a zpřesnění diagnostiky a také pomoci predikovat odpovědi nádorů na léčbu. K tomu nám pomáhají zbytky nevyužitých vzorků krve nebo nádorů, které jsou Vám odebrány z těla při operacích, biopsiích nebo odběrech. 

Části vzorků nevyužité k diagnostice se odborně zlikvidují, nebo jsou využity právě pro výzkum. Zkoumány jsou pouze v případě Vašeho souhlasu. Udělujete jej v dokumentu, který podepisujete jako nový pacient/ka nebo před biopsií či operací.

Členové našeho centra publikují v nejlepších mezinárodních vědeckých časopisech, např. NEJM, European Urology, Annals of Oncology, JCO, Lancet a Lancet Oncology, JAMA, Clinical Cancer Research, Cancer a v dalších. Podrobný seznam těchto publikací evidovaných v mezinárodní bibliografické databázi PubMed získáte v mezinárodní bibliografické databázi PubMed.


8Spolupráce

Spolupracujeme s ostatními pracovišti, a to jak v Jihomoravském kraji, tak i mimo něj. Konzultace pacientů může probíhat v jakékoliv fázi onkologického onemocnění a může zahrnovat jak převzetí pacienta do naší péče, tak poskytnutí určité formy léčby, která není v daném zdravotním zařízení k dispozici. Kooperujeme se všemi onkologickým centry v České republice. V Jihomoravském kraji úzce spolupracujeme s Úrazovou nemocnicí, nemocnicemi Blansko, Boskovice, Ivančice, Třebíč, Vyškov a Znojmo. Partnerská pracoviště poznáte podle informační cedule s nápisem: Spolupracující pracoviště Masarykova onkologického ústavu nebo Pracoviště Regionální onkologické skupiny Národního onkologického centra Brno.


9Edukační materiály

V MOÚ provozujeme Informační a edukační centrum, kde Vám naše pracovnice rády poskytnou další informace o nabízených službách nebo předají vzdělávací materiály o prevenci, diagnostice a léčbě nádorových onemocnění. Informační a edukační centrum MOÚ pořádá rovněž řadu vzdělávacích a kulturních aktivit, které pro Vás mohou být zajímavé.

+420 800 222 322 Informační a edukační centrum

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...