Centrum pro nádory dělohy, děložního hrdla a zevního genitálu

Společně s Centrem pro nádory vaječníků, tuby a peritonea jsme třetím největším centrem specializovaným na gynekologické zhoubné nádory v České republice. Úzká spolupráce chirurgického a onkogynekologického týmu nám umožňuje multidisciplinární přístup k operační léčbě celého spektra gynekologických nádorů. V rámci multioborové komplexní terapie gynekologických nádorů je samozřejmostí také kooperace s pracovišti radioterapie a klinické onkologie ústavu. V březnu 2019 nám byla udělena akreditace Evropské společnosti gynekologické onkologie, čímž se naše pracoviště stalo výukovým centrem v gynekologické onkologii na evropské úrovni a třetím centrem s mezinárodní akreditací v České republice.

1Co nabízíme

Pomáháme zdravým i nemocným.

Preventivní program

Pacientkám poskytujeme komplexní preventivní program, který je založen na genetickém poradenství a testování. Nabízíme možnost pravidelného sledování pacientek s prokázaným vysokým rizikem vzniku karcinomu dělohy, včetně specializovaného gynekologického ultrazvukového vyšetření. Součástí programu je možnost preventivních gynekologických operačních výkonů. Další preventivní činnost je zaměřena na patologii čípku děložního, včetně specializovaného kolposkopického vyšetření.

Moderní vyšetřovací metody

MOÚ disponuje širokým spektrem nejmodernějších zobrazovacích metod včetně CT, NMR a PET. Tato vyšetření jsou dostupná pro naše pacientky vyšetřované ambulantně i při hospitalizaci. Současně na gynekologických ambulancích i na odděleních poskytujeme specializované gynekologické ultrazvukové vyšetření na nejmodernějších přístrojích.

Operační léčba

Naše centrum je specializované na chirurgickou léčbu zhoubných nádorů ženských pohlavních orgánů. Poskytujeme celé spektrum gynekologických operačních výkonů. Operujeme jak otevřeným laparotomickým přístupem, tak laparoskopicky a roboticky. Využití operačního robota daVinci nám umožňuje provádět radikální onkogynekologickou operativu miniinvazivně. Ve spolupráci s urologickým a chirurgickým pracovištěm provádíme nejradikálnější výkony včetně exenterací pánve.

Komplexní léčba

Součástí komplexní terapie gynekologických zhoubných nádorů je kromě radikální operační léčby také radioterapie, chemoterapie, hormonální léčba a cílená terapie. Léčba probíhá především ve spolupráci s radioterapeuty a klinickými onkology. V konkrétních případech lze indikovat HIPEC. V rámci léčby je dostupná i psychologická a duchovní podpora.

Nejnovější léčebné postupy

V léčbě gynekologických zhoubných nádorů se řídíme nejnovějšími doporučenými postupy. V rámci klinických studií jsou v našem centru k dispozici některé nové léky, jež jsou teprve ve fázi testování.

Péče a služby

V MOÚ poskytujeme odbornou péči a služby, které pacientům pomáhají  k vyšší kvalitě života během onemocnění rakovinou, a tím i lepšímu průběhu léčby a uzdravování.


2Jak se objednat


3Cesta nové pacientky

Ve většině případů k nám přichází pacientky, které již mají potvrzenu diagnózu nebo ty, jenž mají podezření na zhoubný nádor a potřebují došetřit. V obou případech je nutné se nejprve telefonicky objednat.

1

Mám podezření na zhoubný nádor

a potřebuji došetřit

2

Mám potvrzený zhoubný nádor

Objednejte se do konziliární onkogynekologické ambulance na +420 543 135 809

Kompletní došetření

1

Mám podezření na zhoubný nádor

a potřebuji došetřit

Objednejte se do konziliární onkogynekologické ambulance na +420 543 135 809

Kompletní došetření

2

Mám potvrzený zhoubný nádor

Objednejte se do konziliární onkogynekologické ambulance na +420 543 135 809

Kompletní došetření

Vyšetření prokázala

1

Onemocnění je lokalizované

2

Onemocnění je v pokročilé fázi

Multidisciplinární komise nebo vyšetření onkogynekologem v indikační poradně

Konzultace v případě potřeby

Multidisciplinární komise

Konzultace případu

Operace

Individuální terapie

Sledování

Vyšetření prokázala

1

Onemocnění je lokalizované

Multidisciplinární komise nebo vyšetření onkogynekologem v indikační poradně

Konzultace v případě potřeby

Operace

Individuální terapie

Sledování

2

Onemocnění je v pokročilé fázi

Multidisciplinární komise

Konzultace případu

Individuální terapie

Sledování


4Centrum v číslech

Jsme akreditovaným onkologickým centrem Organizace evropských onkologických ústavů (OECI – Organisation of European Cancer Institutes). Sledujeme a vyhodnocujeme řadu parametrů ve vztahu ke kvalitě léčby. Níže uvádíme počet pacientů a výkonů.


6Jak nás vidí pacientky

Pacienti, jejich příbuzní a blízcí jsou našimi partnery. Kromě vzájemného kontaktu při poskytování zdravotní péče získáváme zpětnou vazbu i od Pacientské rady MOÚ, pacientských organizací, ale i z vnitřních a externích šetření spokojenosti. Níže uvádíme výsledky posledního průzkumu „Kvalita očima pacientů“ ve vztahu k oběma našim onkogynekologickým centrům.


7Výzkum

Den_04_101

Výzkum gynekologických nádorů a hledání nových možností jejich diagnostiky a léčby je součástí naší práce. V rámci klinických studií jsou našim pacientům dostupné nové nadějné léky a inovativní postupy léčby. Informace o nich Vám rádi podají Vaši ošetřující lékaři nebo členové našeho týmu z Oddělení klinických hodnocení.


8Spolupráce

Naše pracoviště spolupracuje s gynekology a onkology v kraji i mimo region. Naše spolupráce s jinými pracovišti se v současné době rozšiřuje na mezinárodní úroveň, a to především v otázkách vědy v rámci mezinárodních klinických studiích, ale i v rámci projektu EURACAN (Evropská síť pro vzácné solidní nádory u dospělých).


9Edukační materiály

V MOÚ provozujeme Informační a edukační centrum, kde Vám naše pracovnice rády poskytnou další informace o nabízených službách nebo předají vzdělávací materiály o prevenci, diagnostice a léčbě nádorových onemocnění. Informační a edukační centrum MOÚ pořádá rovněž řadu vzdělávacích a kulturních aktivit, které pro Vás mohou být zajímavé.

+420 800 222 322 Informační a edukační centrum

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...