Centrum pro nádory neznámého
původu a jiné vzácné malignity

Centrum pro nádory neznámého původu a jiné vzácné malignity se zabývá případy metastatického nádorového onemocnění, u nichž se standardním diagnostickým procesem nepodařilo zjistit místo původního vzniku nádoru. Zaměřujeme se také na vzácná nádorová onemocnění, tedy ta, která se vyskytují u méně než 6 jedinců na 100 tisíc osob za rok. Jedná se o onemocnění vyžadující týmovou spolupráci odborníků více lékařských specializací. Jejich soustředění do národních onkologických center má za cíl zpřístupnit tuto komplexní léčbu co největšímu počtu nemocných.  

1Co nabízíme

Preventivní program

Pro nádory neznámého původu (origa) a vzácná nádorová onemocnění neexistuje specifický preventivní program, nicméně standardní screeningové programy společně s preventivními programy Centra prevence MOÚ se na záchytu těchto onemocnění mohou podílet. Preventivní program také zahrnuje genetické vyšetření a sledování rizikových osob, u kterých se mohou vzácné nádory vyskytnout častěji než u běžné populace.

Moderní vyšetřovací metody

MOÚ disponuje všemi důležitými vyšetřovacími metodami, které jsou pro diagnostiku či léčbu vzácných nádorů či nádorů neznámého původu třeba, a to jak radiologickými, tak imunohistochemickými a molekulárně diagnostickými.

Komplexní léčba

Léčba těchto nádorů je zásadně multidisciplinární a probíhá v rámci doporučení konkrétních multioborových týmů. Velmi vzácná onemocnění jsou pak, se souhlasem pacienta, konzultována prostřednictvím systému CPMS (Clinical Patient Management System) v rámci Evropské sítě EURACAN na mezinárodní úrovni.

Nejnovější léčebné postupy

Léčba je komplexní a zahrnuje jak operační postupy, tak i radioterapii či systémovou léčbu. Naši lékaři mají možnost indikovat nejmodernější léčebné metody, a to i díky spolupráci s tzv. molekulárním tumor boardem. V MOÚ probíhá řada klinických studií a naši odborníci se zapojují do tvorby mezinárodních doporučení pro léčbu těchto nádorů.

Péče a služby

V MOÚ poskytujeme odbornou péči a služby, které pacientům pomáhají k vyšší kvalitě života během onemocnění rakovinou, a tím i lepšímu průběhu léčby a uzdravování.


2Jak se objednat


3Cesta nového pacienta

Ve většině případů k nám přichází pacienti, kteří již mají potvrzenu diagnózu, nebo kteří mají podezření na zhoubný nádor a potřebují došetřit. Obě cesty začínají telefonickým objednáním. Část pacientů je konzultována nebo objednávána přímo jejich ošetřujícími lékaři ze spolupracujících pracovišť. Po objednání následuje konzultace případu s lékařem specializace dle typu orgánu, který je primárně postižen, u nádorů neznámého původu pak cestou konziliární ambulance. Každý nový pacient musí být posouzený v rámci multioborového týmu.

 

1

Mám podezření na zhoubný nádor

a potřebuji došetřit

2

Mám potvrzenou diagnózu

Objednejte se na konziliární ambulanci na +420 543 135 809

1

Mám podezření na zhoubný nádor

a potřebuji došetřit

Objednejte se na konziliární ambulanci na +420 543 135 809

2

Mám potvrzenou diagnózu

Objednejte se na konziliární ambulanci na +420 543 135 809

Vyšetření prokázala

1

Vzácný nádor

2

Nádor neznámého původu

Konzultace

s lékařem specializace dle typu orgánu, který je primárně postižen.

Konzultace

na konziliární ambulanci.

Vyšetření prokázala

1

Vzácný nádor

Konzultace

s lékařem specializace dle typu orgánu, který je primárně postižen.

2

Nádor neznámého původu

Konzultace

na konziliární ambulanci.


4Náš tým

Vedoucí programu pro sarkomy

MUDr. Dagmar Adámková, Ph.D.

Vedoucí programu pro vzácné hrudní nádory

MUDr. Ondřej Bílek

Vedoucí programu pro vzácné endokrinní nádory

MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

Vedoucí programu pro vzácné nádory kůže a oční melanom

doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Vedoucí programu pro vzácné nádory genitourinárního traktu

doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Vedoucí programu pro vzácné nádory gastrointestinálního traktu

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

Vedoucí programu pro neuroendokrinní nádory

MUDr. Beatric Bencsiková, Ph.D.

Vedoucí programu pro vzácné gynekologické nádory

MUDr. Richard Feranec, Ph.D.

Vedoucí programu pro zhoubné nádory mozku

doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

Vedoucí radioterapeutického programu

MUDr. Tomáš Novotný

Vedoucí programu pro vzácné nádory hlavy a krku

MUDr. Jana Halámková, Ph.D.
Centrum pro nádory neznámého<br />původu a jiné vzácné malignity

doc. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D. (FNUSA)

Centrum pro nádory neznámého<br />původu a jiné vzácné malignity

MUDr. Michal Mahdal (FNUSA)

Centrum pro nádory neznámého<br />původu a jiné vzácné malignity

MUDr. Lukáš Pazourek (FNUSA)


5Jak nás vidí pacienti

Pacienti, jejich příbuzní a blízcí jsou našimi partnery. Kromě vzájemného kontaktu při poskytování zdravotní péče získáváme zpětnou vazbu i od Pacientské rady MOÚ, pacientských organizací, ale i z vnitřních a externích šetření spokojenosti. Níže uvádíme výsledky posledního průzkumu „Kvalita očima pacientů“ týkající se pracovišť Centra pro nádory neznámého původu a jiné vzácné malignity.


6Výzkum

Den_04_070

Klinické studie

V předchozím roce bylo do klinických studií zařazeno 10 pacientů se vzácnými nádory. Podívejte se na aktuálně probíhající klické studie.


Jsme součástí Evropské struktury EURACAN do jejíchž výzkumných aktivit jsme zapojeni, podílíme se na tvorbě mezinárodních doporučení pro léčbu těchto nádorů. Naši lékaři publikují v mezinárodních časopisech, a to jako první autoři i jako vedoucí výzkumných týmů. 


7Spolupráce

MOÚ je zapojen do Evropské referenční sítě  pro vzácné solidní tumory u dospělých (ERN EURACAN), která se vzácnými nádory zabývá. V Evropské referenční síti se sdružují lékaři z celé Evropy s nejrozsáhlejšími odbornými znalostmi, kteří jsou vzájemně propojeni ve virtuálních sítích. Vzniká tak koncentrace odborníků, znalostí a zkušeností, která pomáhá efektivní diagnostice a léčbě vzácných nádorů. Cílem EURACANu je vytvořit síť referenčních center a zajistit, aby minimálně 75 % pacientů se vzácnými nádory bylo léčeno v těchto centrech.

 


8Edukační materiály

V MOÚ provozujeme Informační a edukační centrum, kde Vám naše pracovnice rády poskytnou další informace o nabízených službách nebo předají vzdělávací materiály o prevenci, diagnostice a léčbě nádorových onemocnění. Informační a edukační centrum MOÚ pořádá rovněž řadu vzdělávacích a kulturních aktivit, které pro Vás mohou být zajímavé.

+420 800 222 322 Informační a edukační centrum

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...