Menu Menu
Zavřít menu Zavřít menu
 • CZ EN
  Where to find us
 •  

  Search diagnoses

   

  Search by body part

  CHOOSE BODY PARTS

   
   

  Nádory hrtanu

   

  Popis onemocnění

  Jedná se o nejčastější skupinu nádorů hlavy a krku. Vyskytují se více u mužů, ve věku nad 40 let věku. Histologicky jde o zhoubné nádory z výstelky (epitelu) hrtanu, tedy dlaždicobuněčné nádory. Podle onkologického rizika se nádory dělí do tří oblastí: supraglotické, glotické a subglotické. O všech třech typech platí, že nejsou-li zachyceny v počátečním stádiu, pak rostou invazivně, výrazně destruují chrupavky hrtanu a metastazují především lymfatickou cestou do svodných lymfatických uzlin. Metastázy krevní cestou, tzn. vzdálené metastázy, nebývají časté, ale pokud vzniknou, pak obvykle do plic.

  • Nádory supraglotis (30-35%) zahrnují oblast příklopky hrtanové až po nepravé vazy hlasivkové. Mají bohaté lymfatické zásobení, odpovídající nádorům orofaryngu, proto je riziko postižení svodných lymfatických uzlin vysoké a často oboustranné.  
  • Nádory glotis (60-65%) zahrnují oblast pravých hlasivkových vazů. Zde je lymfatické zásobení chudé, proto i postižení krčních lymfatických uzlin je vzácné. Často vzhledem k brzké diagnóze tato skupina nádorů nedosahuje pokročilých stádií. 
  • Nádory subglotis (5%) se rozkládají od dolní hranice glotis k dolnímu okraji prstencové chrupavky. Vyskytují se vzácně a jejich lymfatická drenáž směřuje do mezihrudí. 

  Příznaky

  • Přetrvávající chrapot
  • Pocit cizího tělesa v krku
  • Bolesti v oblasti krku
  • Polykací obtíže
  • Dušnost
  • Zduření krku

  Průběh

  Nádory hrtanu mají různé příznaky odvíjející se od jejich umístění.

  Nádory supraglotis zpravidla časné příznaky nemají. Jako první se mohou objevit potíže a bolesti při polykání. Při šíření nádoru do jazyka může být bolestivá a/nebo obtížná pohyblivost jazyka, u rozpadajícího se nádoru se objevuje výrazný zápach z úst. Prvním příznakem může být také až přítomnost krčních metastáz.

  Nádory glotis lze diagnostikovat časně, protože již malé narušení v kmitání hlasivek, způsobené nerovností sliznice, se projeví chrapotem. Naproti tomu silní kuřáci, kteří tvoří převážnou většinu pacientů s karcinomem hrtanu, opakovaně prodělávají záněty hrtanu, chrapotu nepřikládají význam a vyšetření nevyhledávají. Diagnostika a následně i léčba je pak odsunuta k pokročilým stádiím nemoci.

  Nádory subglotis jsou méně časté a jejich včasná diagnostika na podkladě příznaků je obtížná. Objeví-li se dušnost, jedná se většinou již o pokročilé stádium nemoci. 

  Způsob léčby

  Léčba je buď chirurgická, nebo radioterapie, event. radioterapie v kombinaci s chemoterapií.

  Specifickým rysem léčby nádorů hrtanu je zásadní funkční omezení (ztráta hlasu) po radikální operaci charakteru totální nebo parciální laryngectomie (úplné nebo částečné odstranění hrtanu), kde vstup do dýchacích cest je zajištěn tracheostomatem- přímým otvorem v krku. Hlavní léčebnou snahou je krom vyléčení pacienta také maximální snaha o orgán záchovný nemutilující postup, kompromis mezi dostatečným léčebným efektem a zachováním funkce hlasu.

  Z těchto důvodů, v případě nutnosti operace, která by představovala mutilující výkon pro pacienta, se dává přednost samostatné radioterapii, která má v časných stádiích nádorů glotis a supraglotis srovnatelnou účinnost s chirurgickým výkonem. Stejně tak u lokálně pokročilých nádorů glotis a supraglotis lze volit mezi chirurgií a chemoradioterapií. Veškerá léčba následuje vždy po rozhodnutí multidisciplinárního týmu odborníků. 

  Rizikové faktory

  Rizikovým faktorem je především kouření a nadužívání alkoholu. Dalšími rizikovými faktory jsou kouření marihuany, inhalace dřevného prachu. 

  Prevence

  Hlavním preventivním opatřením je nekuřáctví a vyvarování se požívání koncentrovaného alkoholu. Jako u ostatních nádorů platí pravidlo včasného vyhledání lékaře při objevení příznaků. Každý chrapot trvající déle než tři týdny je indikací k laryngoskopickému vyšetření.

   

   

  How to Get the order

   

  If you have cancer, please contact the consultant ambulance, which will provide an additional process, whether further investigation or referral specialist department. Telephone number: 543135809 at times from 7:00 to 8:00 pm and 14:00-15:00 hours. More information can be found here.

   

  Clinical studies

  No studies found  Clinical studies are used to demonstrate the safety and efficacy of new medicines. Patients may have to be included if they agree to participate and comply with the conditions of the Protocol of the study. More information about clinical studies is available here.

  Subscribe yourself to preventive mammography screening ...

   
   

  Děkujeme za Vaše hodnocení.
  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, dejte nám, prosíme, pomocí tohoto formuláře vědět. Po opravě se Vám ozveme, uvedete-li svou e-mailovou adresu. Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

  * Ochrana proti robotům
   

  Links for employees MMCI

  Go up