Den_06_372

Nádory pleury – Maligní pleurální mezoteliom

zpět na výpis

Nádorem pleury rozumíme především maligní pleurální mezotheliom. Pleura (pohrudnice) je tenká vazivová blána, kterou je vystlána hrudní dutina. Mezi plícemi je pleurou obalený prostor, mezihrudí (mediastinum), ve kterém je uloženo srdce, a ve kterém procházejí důležité cévy, nervy a jícen.

Zhoubné nádory pleury (maligní mezotheliom) jsou vzácným onemocněním, které bývá poprvé diagnostikováno po 70 roce věku. Ročně je v České republice diagnostikováno méně než 100 nových případů. Hlavním rizikovým faktorem je expozice azbestu. Rizikové je také předchozí ozáření hrudníku pro jiný nádor. 

1Obávám se rakoviny plic

Pokud se u vás objevila jedna z následujících potíží, nemusí se jednat o zhoubný nádor pleury, ale měli byste navštívit svého praktického lékaře:

  • bolest hrudníku,
  • dráždivý kašel,
  • dušnost,
  • později přibývá úbytek váhy, horečka, slabost, snížení chuti k jídlu. 

Hlavní rizikové faktory nádoru pleury jsou: 

  • expozice azbestu, a to především u osob v přímém, pracovním kontaktu s azbestem, kteří s materiálem obsahujícím azbest manipulují.

Den_07_062

Včas objevená nemoc je dobře léčitelná

Každý dospělý občan České republiky má jednou za dva roky nárok na preventivní prohlídku u praktického lékaře, jejíž součástí je i onkologická prevence. Při výskytu některého z příznaků, navštivte lékaře ihned. V MOÚ nabízíme i komplexní preventivní onkologickou prohlídku.


+420 543 135 404

Komplexní preventivní onkologická prohlídka

Den_08_312

Přestaňte kouřit

Přestat kouřit Vám pomohou odborníci v naší Poradně pro odvykání kouření.


+420 543 134 303

Poradna pro odvykání kouření


2Mám rakovinu pleury

Byl Vám diagnostikován maligní pleurální mezotheliom? Vaše onemocnění a Váš celkový stav bude nyní komplexně zhodnocen ošetřujícím onkologem specialistou v tzv. Konziliární ambulanci. Zde Vám budou zajištěna další vyšetření a další postup Vaší léčby bude zvážen v multidisciplinárním týmu. 

Jste-li náš pacient, provedeme Vás diagnostikou, léčbou, ale i podpůrnou péčí na našich pracovištích. Poradíme Vám, jak se stravovat, zprostředkujeme psychologickou pomoc a poskytneme celou řadu dalších informací a služeb, které Vám pomohou na cestě nemocí.
Péče a služby

Pokud jste byl/a diagnostikován/a na jiném pracovišti a máte zájem stát se naším pacientem/kou, nebo máte zájem získat „Druhý názor“ na Vaši nemoc, můžete využít tzv. Konziliární ambulanci. Pacienti, kteří žádají Druhý názor, jsou diskutováni v multidisciplinárních týmech, ve kterých odborníci na různé aspekty onemocnění diskutují ten nejlepší postup, který bude na míru „ušitý“ Vám a Vaší nemoci.
Druhý názor


3Jak se rakovina diagnostikuje

Den_05_160

Základní klinické vyšetření

Spočívá v kvalitně odebrané anamnéze pacienta zaměřené na příznaky onemocnění, celkový stav pacienta a na rizikové faktory. V případě této diagnózy je velmi důležitá i pracovní anamnéza. 

Více

Biopsie

Vyšetřovací metoda, pomocí níž lze získat tkáň k histologickému vyšetření.

Více

Magnetická rezonance

Využívá k vytvoření obrazu magnetické pole. Provádí se pro zjištění nádorových změn ve vnitřních orgánech. 

Více

Pozitronová emisní tomografie

Zobrazovací vyšetření umožňující na tomografických řezech sledovat rozložení radiofarmaka ve tkáních, které spotřebovávají více energie (tedy i v nádorech a metastázách).   

Více

Rentgenové vyšetření hrudníku (skiagram)

Bezpečná a bezbolestná diagnostická metoda, jejíž podstatou je průchod a pohlcování rentgenového záření tkáněmi. Na skiagramu můžeme vidět nepravidelné, nebo uzlovité ztluštění pleury, kalcifikace.

Více

Výpočetní tomografie

Speciální rentgenové vyšetření, které zobrazí orgán ve vrstvách, upřesňuje rozsah tumoru a jeho vztah k okolním strukturám. Může odhalit metastázy v okolních uzlinách nebo vzdálených orgánech.

Více

Ultrazvukové vyšetření

Nebolestivá metoda, která využívá k vytvoření obrazu vyšetřovaného orgánu ultrazvukové vlny. Ultrazvuk břišní dutiny pomáhá odhalit metastázy.

Více


4Jaké jsou možnosti léčby

Den_06_368

Způsob léčby zhoubného pleurálního mezotheliomu závisí především na rozsahu onemocnění, tedy na velikosti nádoru samotného a postižení dalších struktur. Základem léčby maligního mezotheliomu je chirurgické odstranění nádoru. Léčebný přístup volí multidisciplinární tým, který se skládá z odborníků na všechny aspekty nemoci. 

Během své léčby se setkáte s některými z těchto léčebných možností.

Chirurgie

Cílem operace je kompletní odstranění nádoru, které je ale možné jen u ohraničené formy onemocnění. Pouze u malého množství pacientů se tak podaří dosáhnout kompletního odstranění nádoru. 

Více

Radioterapie

Cílem ozařování je usmrtit nádorové buňky. Z důvodu velkého cílového objemu u této diagnózy a nutnosti vysokých dávek záření, je radikální ozáření indikováno zřídka a radioterapie se používá spíše k odstranění nepříjemných symptomů nemoci.

Více

Chemoterapie

Cílem chemoterapie je zničit nádorové buňky pomocí cytostatik. Cytostatika však poškozují i některé zdravé buňky.

Více

Podpůrná léčba

Jejím cílem je zvládání nežádoucích účinků a udržení kvality života během náročné léčby. 

Více


5Edukační materiály

Naše informační a edukační centrum pro vás ve spolupráci s odborníky na prevenci, diagnostiku a léčbu zhoubných onemocnění kůže připravuje materiály ke čtení, videa a podcasty, v nichž se dozvíte podrobné informace o onemocnění i rady pro období léčby zhoubného nádoru.


Den_01_074

Navštivte Centrum pro nádory plic a pleury

Seznamte se s Centrem pro nádory plic a pleury MOÚ. Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby nabízíme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti s onemocněním dýchacího ústrojí spokojeni. Dozvíte se, proč se léčit se zhoubným onemocněním pleury právě u nás.

Centrum pro nádory plic a pleury

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...