Den_09_235

Nádory slinivky břišní

zpět na výpis

Zhoubné nádory slinivky břišní (pankreatu) patří mezi nejagresivnější nádorová onemocnění. Je to zejména kvůli pozdní diagnostice. Ročně je v České republice diagnostikováno přes 2 000 nádorů slinivky břišní. Nejčastější výskyt je ve věku 60 až 80 let.

Slinivka je žláza umístěná v břišní dutině mezi žaludkem a páteří. Kromě inzulínu a dalších hormonů, vytváří také pankreatické šťávy, které pomáhají trávit potravu. Většina nádorů slinivky vzniká v kanálcích, jimiž prochází pankreatické šťávy. 

Pokud jste onemocněl(a) nádorem slinivky břišní nebo z tohoto onemocnění máte obavy, jste u nás ve správných rukou.

1Obávám se rakoviny slinivky

Pokud se u vás objevila jedna z následujících potíží, nemusí se jednat o zhoubný nádor slinivky, ale měli byste navštívit lékaře:

 • bolest v horní části břicha nebo v zádech,
 • hubnutí,
 • žloutenka - zežloutnutí očního bělma, kůže a ztmavnutí moči,
 • nechutenství,
 • nevolnost a zvracení, 
 • mastné průjmovité stolice,
 • slabost.

Zhoubný nádor slinivky břišní častěji postihuje osoby, které:  

 • mají v rodině výskyt nádorů slinivky, 
 • kouří,
 • mají cukrovku, 
 • trpní chronickým zánětem slinivky,
 • jsou obézní.

Den_07_123

Včas objevená nemoc je dobře léčitelná

Každý dospělý občan České republiky má jednou za dva roky nárok na preventivní prohlídku u praktického lékaře, jejíž součástí je i onkologická prevence. Při výskytu některého z příznaků, navštivte lékaře ihned. V MOÚ nabízíme i komplexní preventivní onkologickou prohlídku.


+420 543 135 404

Komplexní preventivní onkologická prohlídka

Nikdy není pozdě upravit svůj životní styl

Podle Světové zdravotnické organizace lze každému třetímu onemocnění rakovinou zabránit pouhou úpravou životního stylu. U kuřáků cigaret je dva až třikrát větší pravděpodobnost vzniku karcinomu slinivky než u nekuřáků. Přestat kouřit Vám pomohou odborníci v naší Poradně pro odvykání kouření.  


Primární prevence

Jak předcházet rakovině

Den_09_079

Zjistěte své riziko

Lidé, v jejichž rodině zhoubný nádor slinivky břišní postihl několik příbuzných, mohou požádat o genetické vyšetření. Pokud bude dědičná dispozice odhalena, budete důkladněji preventivně sledováni a zváni k vyšetřením, aby se na onemocnění přišlo včas. 


+420 543 136 911

Poradna pro zjištění rizika u zdravých


2Mám rakovinu slinivky

Byl Vám diagnostikován zhoubný nádor slinivky? Vaše onemocnění a Váš celkový stav bude nyní komplexně zhodnocen ošetřujícím onkologem specialistou v tzv. Konziliární ambulanci. Zde Vám budou zajištěna další vyšetření a další postup Vaší léčby bude zvážen v multidisciplinárním týmu. 

Snažte se přistupovat ke všemu, co se bude dále dít s důvěrou, a ptejte se na vše, čemu nerozumíte. Jste-li náš pacient, provedeme Vás diagnostikou, léčbou, ale i podpůrnou péčí na našich pracovištích. Poradíme Vám, jak se stravovat, zprostředkujeme psychologickou pomoc a poskytneme celou řadu dalších informací a služeb, které Vám pomohou na cestě nemocí.
Péče a služby

Pokud jste byl/a diagnostikován/a na jiném pracovišti a máte zájem stát se naším pacientem/kou, nebo máte zájem získat „Druhý názor“ na Vaši nemoc, můžete využít tzv. Konziliární ambulanci. Pacienti, kteří žádají Druhý názor, jsou diskutováni v multidisciplinárních týmech, ve kterých odborníci na různé aspekty onemocnění diskutují ten nejlepší postup, který bude na míru „ušitý“ Vám a Vaší nemoci.
Druhý názor


3Jak se rakovina slinivky diagnostikuje

Den_09_195

Základní klinické vyšetření

Klinické vyšetření spočívá v kvalitně odebrané anamnéze pacienta zaměřené na příznaky onemocnění a na celkový stav pacienta.

Více

Endosonografie

V případě diagnostiky onemocnění slinivky se k posouzení nálezů na slinivce provádí Endosonografie. Jedná se o endoskopické vyšetření slinivky ultrazvukovou sondou. Tímto vyšetřením lze zjistit, jak hluboko prorůstá nádor do slinivky a zda jsou nádorem postiženy okolní uzliny.

Více

Biopsie a histopatologické vyšetření

Biopsie je odběr vzorku tkáně k histologickému vyšetření. Vyšetření bioptického vzorku potvrdí či upřesní klinickou diagnózu a stanoví řadu charakteristik tkáně, které jsou potřebné k rozhodnutí o optimální léčbě.

Více

Genetické testování

Zkoumá geny, se kterými se člověk narodí a určuje tak, zda existuje dědičné riziko výskytu karcinomu pankreatu i u jiných členů rodiny. 

Více

Laboratorní vyšetření

Laboratorní vyšetření jsou přínosem v odhadu funkce jednotlivých orgánů. Z krve stanovujeme také tzv. nádorové markery, které jsou vylučovány do oběhu nádorovou tkání. V případě karcinomu slinivky je to marker Ca 19-9, který je využíván k monitorování průběhu onemocnění. 

Více

ERCP

V případě již diagnostikovaných onemocnění slinivky se využívá také tzv. ERCP vyšetření (Endoskopická Retrográdní Cholangio-Pankreatografie). Jedná se o endoskopickou metodu kombinovanou s rentgenovým vyšetřením, která umožní znázornění žlučových cest a v případě potřeby také vývodů pankreatu a umožní odběr materiálu na histologické vyšetření, tzv. biopsii. 

Více

Výpočetní tomografie

Speciální rentgenové vyšetření, které zobrazí orgán ve vrstvách, upřesňuje rozsah tumoru a jeho vztah k okolním strukturám. Může odhalit metastázy v okolních uzlinách.

Více

Molekulární diagnostika

Umožnuje komplexní vyšetření vlastností Vašeho nádorového onemocnění a pomáhá předvídat odpovědi nádorů na léčbu a případnou individualizaci Vaši léčby. 


4Jaké jsou možnosti léčby

Den_07_280

Způsob léčby zhoubného nádoru slinivky závisí především na rozsahu onemocnění, tedy na velikosti nádoru samotného a na postižení dalších struktur. Léčebný přístup volí multidisciplinární tým, který se skládá z odborníků na všechny aspekty nemoci. Během své léčby se setkáte s některými z těchto léčebných možností.

Chirurgie

Cílem operace je kompletní odstranění nádoru. Chirurg může odstranit postiženou část slinivky nebo slinivku celou. Rozsah výkonu závisí na velikosti nádoru a jeho umístění. 

Více

Chemoterapie

Cílem chemoterapie je zničit nádorové buňky pomocí cytostatik. Cytostatika však poškozují i některé zdravé buňky.

Více

Podpůrná léčba

Jejím cílem je zvládání nežádoucích účinků a udržení kvality života během náročné léčby. Důležitou součástí léčby zhoubného nádoru pankreatu je nutriční péče. 

Více

Radioterapie

Cílem ozařování je usmrtit nádorové buňky. U karcinomu slinivky je možné radioterapii využít v případě lokálně pokročilého onemocnění, které operovat nelze a individuálně i po provedené operaci s cílem zničení nádorových buněk, které se mohou vyskytnout v oblasti, kde byl nádor odstraněn. 

Více

Cílená léčba

Zahrnuje moderní léčiva blokující růst a šíření nádoru ovlivněním specifických molekul, jež jsou zapojeny v procesu nádorového bujení.

Více


5Edukační materiály

Naše informační a edukační centrum pro Vás, ve spolupráci s odborníky na prevenci, diagnostiku a léčbu zhoubných onemocnění slinivky, připravuje materiály ke čtení, videa a podcasty, v nichž se dozvíte podrobné informace o onemocnění i rady pro období léčby zhoubného nádoru.


Den_09_253

Navštivte Centrum pro nádory slinivky

Seznamte se s Centrem pro zhoubné nádory slinivky MOÚ. Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby nabízíme, jakých dosahujeme úspěchů, jak jsou s námi pacienti s onemocněním slinivky břišní spokojeni. Zkrátka proč se léčit zhoubné onemocnění slinivky právě u nás.

Centrum pro nádory slinivky

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...