Den_08_367

Nádory kůže

zpět na výpis

Zhoubné nádory kůže jsou nejčastějšími zhoubnými nádory vůbec. Ročně jimi onemocní 30 tisíc osob. 

Nejběžnějšími jsou bazaliom, spinaliom a melanom. Maligní melanom je nejnebezpečnější. Je to nádor z pigmentových buněk, který má schopnost časného tvoření dceřiných ložisek, tzv. metastáz. 

MOÚ patří k největším specializovaným centrům pro léčbu nádorů kůže v České republice. Pokud jste onemocněl/a nádorem kůže, zvláště maligním melanomem, nebo z tohoto onemocnění máte obavy, jste u nás v nejlepších rukou

1Obávám se rakoviny kůže

Pravidelně kontrolujte svá mateřská znaménka. Pokud se u vás objeví dva a více z níže uvedených příznaků, nechte se vyšetřit dermatologem nebo ukažte změny na kůži svému praktickému lékaři:

  • asymetrie -  pigmentované znaménko nemá symetrický tvar (jako je třeba kruh nebo ovál),
  • ohraničení - pigmentované znaménko má neostré nebo rozpité ohraničení, vybíhají z něj výběžky, 
  • barva - znaménko je tmavě hnědé až černé nebo má více barev. Změna barvy je varovným signálem,
  • velikost - znaménko má průměr větší, než 5 milimetrů. Změna velikosti je varovným signálem, 
  • výška  - znaménko roste do výšky.

Zhoubný nádor kůže častěji postihuje: 

  • osoby, které se často vystavují zvýšené expozici UV záření při opalování,
  • ženy a muže s citlivou kůží kožního typu I a II,
  • osoby s četnými pigmentovými névy na těle,
  • osoby, jejichž přímí pokrevní příbuzní již měli rakovinu kůže,
  • osoby, které se již v minulosti léčili s některým ze zhoubných nádorů kůže.   

Den_08_360

Včas objevený nádor kůže je dobře léčitelný

Každý dospělý občan České republiky má jednou za dva roky nárok na preventivní prohlídku u praktického lékaře, jejíž součástí je i onkologická prevence, včetně vyšetření kůže. Při výskytu některého z příznaků, navštivte lékaře ihned. Standardní screening nebo preventivní vyšetření kůže pro jedince bez genetické zátěže provádíme na naší kožní ambulanci po telefonickém objednání.
 


+420 543 135 006

Preventivní vyšetření kůže

Nejúčinnější ochrana kůže

Nevystavujte kůži slunečnímu záření v době mezi 11. a 15. hodinou, používejte opalovací krémy s SPF faktorem vyšším než 30, kůži zakrývejte a pravidelně provádějte samovyšetřování kůže.
 


Jak předcházet rakovině

Primární prevence

Den_09_022

Zjistěte své riziko

Pacienti, kteří mají v rodině časný a opakovaný výskyt kožních nádorů, mohou požadovat genetické vyšetření u svého lékaře. Pokud bude dědičná dispozice odhalena, budete důkladněji preventivně sledováni.
 


+420 543 136 911

Poradna pro zjištění rizika u zdravých


2Mám rakovinu kůže

Byl Vám diagnostikován zhoubný nádor kůže? Čeká Vás chirurgické odstranění nádoru, jeho histologické vyšetření a stanovení stádia nemoci. V případě, že Vám byl diagnostikován maligní melanom, bude u Vás pravděpodobně vyšetřena také sentinelová uzlina na přítomnost rakovinných buněk. Jste-li naším pacientem nebo pacientkou, provedeme Vás diagnostikou, léčbou, ale i podpůrnou péčí na našich pracovištích. Se vším Vám poradíme a poskytneme celou řadu informací a služeb, které Vám pomohou na cestě nemocí.
Péče a služby

Pokud jste byl/a diagnostikován/a na jiném pracovišti a máte zájem stát se naším pacientem/kou, nebo máte zájem získat „Druhý názor“ na Vaši nemoc, můžete využít tzv. Konziliární ambulanci. Pacienti, kteří žádají Druhý názor, jsou diskutováni v multidisciplinárních týmech, ve kterých odborníci na různé aspekty onemocnění diskutují ten nejlepší postup, který bude na míru „ušitý“ Vám a Vaší nemoci.
Druhý názor


3Jak se nádory kůže diagnostikují

Den_08_368

Dermatoskopie

Metoda, která používá zvláštním způsobem upravenou osvětlenou lupu.

Více

Magnetická rezonance

Využívá k vytvoření obrazu magnetické pole. Provádí se pro zjištění nádorových buněk ve vnitřních orgánech. 

Více

Výpočetní tomografie

Speciální rentgenové vyšetření, které  zobrazí orgán ve vrstvách. Provádí se pro zjištění nádorových buněk ve vnitřních orgánech. 

Více

Histopatologické vyšetření

Mikroskopické vyšetření vzorku tkáně na přítomnost nádorových buněk.

Více

Ultrazvuk

Využívá k vytvoření obrazu vyšetřovaného orgánu ultrazvukové vlny. Provádí se pro zjištění nádorových buněk ve vnitřních orgánech. 

Více

Genetické testování

Zjišťuje pravděpodobnost onemocnění a existenci genetických faktorů výskytu zhoubných nádorů v rodině.

Více


4Jaké jsou možnosti léčby

Den_08_356

Zhoubné nádory kůže nelze charakterizovat jako jedno onemocnění, které se léčí u všech pacientů stejně. Jedná se o spektrum nádorů odlišných vlastností. Každý nádor, stejně jako každý pacient, je jedinečný a vyžaduje individuální přístup. Tento přístup volí multidisciplinární tým, který se skládá z odborníků na všechny aspekty nemoci. Během své léčby se setkáte s některými z těchto léčebných možností.

Chirurgie

Cílem operace je kompletní odstranění kožního nádoru (excize). U nízkorizikových pacientů po chirurgickém odstranění melanomu nenásleduje žádná další léčba.

Více

Chemoterapie

Cílem chemoterapie je zničit nádorové buňky pomocí cytostatik. Cytostatika však poškozují i některé zdravé buňky.

Více

Imunoterapie

Cílem je podpořit buněčnou protinádorovou imunitu.

Více

Kryochirurgie

Kryochirurgie je v podstatě chirurgická léčba mrazem, která je vhodná k odstraňování kožních nádorů v lokalizacích, kde je užití klasické chirurgie velmi obtížné nebo nemožné.

Více

Radioterapie

Cílem ozařování je usmrtit nádorové buňky.

Více

Cílená léčba

Cílem je zastavit růst nádorových buněk pouze v místě postižení a ušetřit zdravé tkáně.

Více

Podpůrná léčba

Jejím cílem je zvládání nežádoucích účinků a udržení kvality života během náročné léčby.

Více


5Edukační materiály

Naše informační a edukační centrum pro Vás, ve spolupráci s odborníky na prevenci, diagnostiku a léčbu zhoubných onemocnění kůže, připravuje materiály ke čtení, videa a podcasty, v nichž se dozvíte podrobné informace o onemocnění i rady pro období léčby zhoubného nádoru.


Den_08_357

Navštivte Centrum pro nádory kůže a melanom

Seznamte se s Centrem pro nádory kůže a melanom MOÚ. Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby nabízíme, jakých dosahujeme úspěchů, jak jsou s námi pacienti s onemocněním kůže spokojeni. Zkrátka proč se léčit s rakovinou kůže právě u nás.

Centrum pro nádory kůže a melanom

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...